เงินเดือน 15,000 อยากลงทุนใน ‘กองทุนรวม’ เริ่มอย่างไรดี?

            แม้ในยุคที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและในโลกค่อนข้างตกต่ำแบบนี้ แต่สำหรับเหล่าคนทำงานที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือมีฐานเงินเดือนเฉลี่ย 15,000 บาท อย่าเพิ่งถอดใจกับการวางแผนทางการเงินหรือการหาทางเก็บออมเงิน เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเอง เพราะยังมีการลงทุนที่เป็นทางเลือกที่ดีอย่าง “กองทุนรวม” ที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องทำงานประจำและอาจไม่ค่อยมีเวลาติดตามความผกผันของการลงทุนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นใครกำลังเริ่มสนใจลงทุนในกองทุนรวมที่มีให้เลือกหลากหลายประเภทนี้ ลองไปดูกันว่า “เงินเดือน 15,000 อยากลงทุนใน ‘กองทุนรวม’ เริ่มอย่างไรดี?”

กองทุนรวมคืออะไร หากมือใหม่อยากลงทุนควรเริ่มอย่างไรดี

กองทุนรวมคืออะไร?

“กองทุนรวม” คืออะไร? ทำไมถึงเหมาะกับมนุษย์เงินเดือน ?

            “กองทุนรวม” (Mutual Fund) คือ การระดมเงินจากนักลงทุนรายย่อยมารวมกันให้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้ทำหน้าที่บริหารและนำเงินกองทุนนั้นไปลงทุนตามนโยบายตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนให้ได้ผลตอบแทน แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุนไป พูดง่าย ๆ คือ เหมือนการนำเงินของคนหลายคนมารวมกัน เพื่อให้คนหนึ่งคนไปลองทุนแทน ซึ่งคนที่ทำหน้าที่ลงทุนให้เกิดผลก็คือ
ผู้จัดการกองทุน นั่นเอง

            ข้อดีของกองทุนรวมอยู่ที่การใช้เงินทุนต่ำ เริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักพัน เหมาะกับคนที่ไม่ได้มีเงินเก็บมากมายและพนักงานที่มีเงินเดือนเป็นรายได้ประจำ โดยผลตอบแทนจากกองทุนรวมมีทั้ง ส่วนแบ่งกำไรที่เรียกว่า “เงินปันผล” และ “กำไร” (หรือขาดทุน) จากการขายหน่วยลงทุน ซึ่งเราสามารถพิจารณาจากระดับความเสี่ยงของกองทุนแต่ละประเภทได้ ตั้งแต่ระดับความเสี่ยงน้อยอย่างกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตราสารหนี้ ไปจนถึงกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงมากอย่าง กองทุนรวมแบบผสมและกองทุนรวมตราสารทุน นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีความหลากหลาย สามารถกระจายการลงทุนได้ และบางกองทุนรวมยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร) อีกด้วย

มือใหม่ รายได้ไม่มาก ลงทุนใน “กองทุนรวม” เริ่มต้นอย่างไรดี?

            สำหรับคนทำงานมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมด้วยฐานเงินเดือน
15,000 บาท ก่อนจะตัดสินใจวางเงินลงทุนเต็มตัว ลองนำวิธีการเริ่มต้นและเตรียมตัวให้พร้อมตามเทคนิคที่เรารวบรวมมาให้ เพื่อให้การลงทุน (ครั้งแรก) ผลิดอกออกผลสมความตั้งใจ
กันทุกคน

            𑇐 ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของกองทุนรวม        

            เช่นเดียวกับการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างย่อมต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน การลงทุนในกองทุนรวมก็เช่นกัน ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่า กองทุนที่เราต้องการคือกองทุนอะไร ประเภทไหน ให้ผลตอบแทนอย่างไร และเป็นกองทุนที่เหมาะกับใคร เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าเราเหมาะกับกองทุนรวมแบบไหนมากที่สุด โดยแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ในการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งภาวะทางเศรษฐกิจและทิศทางของกระแสโลกในช่วงนั้น ๆ ที่เป็นตัวแปรสำคัญอีกด้วย

            𑇐 ตั้งเป้าหมายในการลงทุนให้ชัดเจน

            การตั้งเป้าหมายในการลงทุนมีความสำคัญมาก เพราะหากไม่มีเป้าหมายแน่ชัด
การลงทุนอาจเกิดความผิดพลาดและสูญเสียเงินทุนไปโดยใช่เหตุ เพราะฉะนั้นก่อนลงทุน
ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่า เราต้องการลงทุนไปเพื่ออะไร เช่น เพื่อเก็บไว้ใช้แต่งงาน ซื้อบ้าน หรือเป็นเงินออมหลังเกษียณ ระยะเวลาในการลงทุนสั้นหรือยาวขนาดไหน โดยควรเป็นเงินก้อนที่ไม่ต้องรีบนำมาใช้ หรือที่หลายคนเรียกกันว่า เงินเย็น
            โดยหลัก ๆ แล้วกองทุนรวมจะมี 2 ประเภท คือ “กองทุนเปิด” (Opened-End Fund)
ที่สามารถซื้อขายเมื่อไหร่ก็ได้ (ในทุกวันทำการ) โดยไม่กำหนดเวลาในการไถ่ถอน และสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันที่ ซึ่งเหมาะกับคนที่มีเงินเก็บไม่มากนัก และต้องการผลตอบแทนในระยะสั้น ๆ  และ “กองทุนปิด” (Closed – End Fund) ที่ทำการซื้อขายครั้งเดียว
ในช่วงหนึ่งหรือช่วงเริ่มต้นโครงการ โดยไม่สามารถซื้อเพิ่มและขายคืนจนกว่าจะครบกำหนดตามที่กองทุนกำหนดไว้ เหมาะกับคนที่มีเงินเก็บก้อนใหญ่หรือเป็นเงินเย็นที่เก็บออมไว้ใน
การลงทุนได้ยาว ๆ 

            𑇐 ประเมินความเสี่ยงและกระจายการลงทุน

            อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมตัวก่อนลงทุนคือ การประเมินความเสี่ยงของกองทุน
ว่าแต่ละประเภทมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ปานกลาง หรือสูง โดยอาจเลือกลงทุนกระจายไปหลาย ๆ กองทุนด้วยเงินทุนขั้นต่ำก่อน และดูผลตอบแทนประจำในแต่ละเดือนอย่างสม่ำเสมอ หรือลองทำแบบประเมินความเสี่ยง (Suitability Test) ก่อน เพื่อพิจารณาว่าเราสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน และหากยังไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการลงทุนเพิ่มเติมไปพร้อมกัน

            𑇐 ติดตามและตรวจสอบผลตอบแทนอยู่เสมอ

            ถึงแม้กองทุนรวมจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและดูแลการลงทุนให้เรา แต่อย่าลืมติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนที่เราลงทุนไว้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยอาจจะตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นอย่างน้อย หากสร้างความมั่นใจว่ากองทุนที่เราถืออยู่มีคุณภาพและมั่นคง ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงมากเกินไป
ขาดความมั่นคง หรือให้ผลตอบแทนที่ไม่น่าพอใจ เราก็สามารถขายต่อและเลือกไปลงทุนในกองทุนรวมอื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เพื่อไม่ให้การลงทุนของเราต้องสูญเปล่านั่นเอง


            แต่หากอยากเปลี่ยนงานเพื่ออัพสกิลและเงินเดือนให้มากกว่า 15,000 บาท ไปลองค้นหากันได้เลยที่ www.jobtopgun.com หรือไปอ่านรีวิวบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เพื่อเป็น
ทางเลือกในการตัดสินใจได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..