รู้จักอาชีพช่างเทคนิค คืออะไร อยากเป็นต้องทำอะไรบ้าง
รู้จักว่าช่างเทคนิคทำอะไรบ้าง

             ช่างเทคนิค เป็นอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับทุกอุตสาหกรรม เรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกระบวนการสำคัญ ๆ อย่างกระบวนการผลิตหรือกระบวนการควบคุมคุณภาพเลยก็ว่าได้ เนื่องจากช่างเทคนิคต้องเป็นฝ่ายติดตั้ง ซ่อม ปรับ ประกอบ และบำรุงรักษาเครื่องมือหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอนั่นเอง

             สำหรับคนที่ต้องการหางานช่างเทคนิค แต่ยังลังเลสงสัยไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับตนเองหรือไม่ เราจะขอพาไปทำความรู้จักกับอาชีพช่างเทคนิคกันให้มากขึ้นว่าคืออะไร และถ้าอยากเป็นช่างต้องทำอย่างไรบ้าง ไปหาคำตอบพร้อมกันที่นี่เลย

คุณสมบัติของช่างเทคนิคที่ดีคืออะไร อยากเป็นต้องทำอะไรบ้าง

ช่างเทคนิคคืออะไร

             ช่างเทคนิค คือบุคคลที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อให้กระบวนการทำงาน หรือการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

             ช่างเทคนิค สามารถแบ่งออกได้หลากหลายสาขาอาชีพ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งสำหรับใครที่ยังมีความสงสัยว่า แล้วหน้าที่ของช่างเทคนิคคือทำอะไรกันบ้าง เราจะมาบอกให้ได้รู้กันต่อไป

หน้าที่ของช่างเทคนิคคืออะไร

 • ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม และต้องทำให้มั่นใจว่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ รวมถึงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 
 • ซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ หรือมีเหตุขัดข้อง ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม ซึ่งช่างต้องมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทั้งยังแก้ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
 • บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออะไหล่ต่าง ๆ เมื่อถึงเวลา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างกระบวนการผลิต จนทำให้เกิดการหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมได้
 • พัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาและจุดบกพร่องในขั้นตอนการผลิตอีกด้วย
อยากเป็นช่างเทคนิคต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

คุณสมบัติที่ช่างเทคนิคต้องมี

 • มีทักษะทางเทคนิคที่เชี่ยวชาญ ตรงกับสายงานของตน เช่น ช่างไฟฟ้าก็ต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับวงจรและระบบไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ก็ต้องมีทักษะเกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งช่างสามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้ ผ่านการศึกษาเพิ่มเติม หรือการฝึกอบรม 
 • มีความละเอียดรอบคอบ เพื่อที่จะได้สังเกตเห็นจุดบกพร่องของอุปกรณ์และเครื่องจักรได้อย่างชัดเจน และสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด ลดโอกาสในการซ่อมแซมผิดจุด หรือซ่อมแซมซ้ำซ้อน จนทำให้เสียเวลา และส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได้  
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เนื่องจากเครื่องจักรสามารถเกิดเหตุขัดข้องหรือมีปัญหาได้ทุกเวลา 
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับช่างคนอื่นและช่างในสายอาชีพอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากช่างเทคนิคจำเป็นต้องทำงานร่วมกัน เช่น ช่างไฟฟ้าทำงานร่วมกับช่างเครื่องกลนั่นเอง 
 • มีความรับผิดชอบ สามารถดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง และกลับมาใช้งานอย่างเป็นปกติได้

จะเป็นช่างเทคนิคต้องทำอะไรบ้าง

 • ช่างจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายงานช่างเทคนิคในสาขาต่าง ๆ 
 • ช่างจำเป็นต้องศึกษาและฝึกฝนความรู้และทักษะด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่ตรงกับสาขาอาชีพของตนจากสถาบันการศึกษาหรือศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ
 • ช่างควรพัฒนาทักษะและความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และยกระดับฝีมือในวิชาชีพของตนเอง

             ทั้งหมดนี้ คงช่วยให้คุณเข้าใจความหมายและหน้าที่ของช่างเทคนิคกันมากขึ้น สำหรับใครที่ต้องการหางานช่าง ใน กทม. และจังหวัดอื่น ๆ มาค้นหาตำแหน่งงานในบริษัทที่ใช่ ที่ JOBTOPGUN แอปหางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานง่าย ด้วย Super Resume ที่ให้คุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพ พร้อมนำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร และยังมีรีวิวบริษัท ที่ช่วยให้คุณรู้จักบริษัทตามความจริง ดูแลให้คุณได้งานที่ดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-853-6999 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JOBTOPGUN ได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..