อัปเดตตำแหน่งฮอต เงินเดือนสูง ประจำ 2023
งานที่ได้รับเงินเดือนสูง

             ปี 2023 ถือได้ว่าเป็นปีที่ผันผวนสำหรับหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ธุรกิจแทบทุกอุตสาหกรรมล้วนต้องมีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้ นั่นจึงทำให้อาชีพบางอาชีพมีความต้องการที่ลดลง ในขณะที่ตำแหน่งงานบางตำแหน่งก็เป็นที่ต้องการมาก ๆ จนอาจได้รับข้อเสนอที่ดีและเงินเดือนสูง ๆ เพื่อที่จะดึงคนเก่ง ๆ มาทำงานด้วยกันได้ มาดูกันว่าตั้งแต่หลังครึ่งปี 2023 เป็นต้นไปนี้มีตำแหน่งงานใดบ้างที่สามารถเรียกเงินเดือนสูง ๆ จากนายจ้างได้

อาชีพไหนบ้างที่กำลังมาแรง ได้เงินเดือนสูง?

ตำแหน่งงานที่สามารถเรียกเงินเดือนได้สูง

ก่อนที่จะไปดูตำแหน่งงานเงินเดือนสูง เรามาดูก่อนว่าตอนนี้เทรนด์ของธุรกิจและผู้บริโภคเป็นอย่างไรบ้าง

             แน่นอนว่าความต้องการของตำแหน่งงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรและการเรียกร้องของตลาด ยิ่งองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวในรูปแบบใดและผู้คนในสังคมบริโภคหรือมีแนวโน้มต้องการสิ่งใดมากขึ้น นั่นแหละคือพื้นที่ที่องค์กรต้องหาทางเติมเต็มหรือเพิ่มพูนให้มากเพียงพอต่อการเอาตัวรอดในช่วงเวลาอันยากลำบากเช่นนี้ และนี่คือ 4 ทิศทางที่ธุรกิจและผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

              1)  นวัตกรรมนำทาง

             ระบบเดิม ๆ ที่ล้าสมัยและไม่ตอบโจทย์เริ่มค่อย ๆ ตายลง การทำงานในโลกยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ชัดเจน อะไรก็ตามที่ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น หรือสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจนั้น ๆ ได้คือทางออกที่ใช่ขององค์กร

              2)  เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

             องค์กรทุนหนาหลายแห่งเชื่อว่ายิ่งเป็นที่รู้จัก มีความกว้างขวาง และทรงอิทธิพลมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ธุรกิจนั้น ๆ ไปต่อได้อย่างราบรื่น ดังนั้น เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ก็ต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญอันดับต้น ๆ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะคนที่มีทักษะเจรจาต่อรองและ
การบริหาร ไม่ว่าจะเงินเดือนสูงแค่ไหนก็ต้องดึงตัวมาร่วมงานให้ได้

             3)  รับผิดชอบอย่างยั่งยืน

             ESG คือโมเดลที่ธุรกิจและผู้บริโภคให้ความสำคัญมากขึ้น ซึ่งสะท้อนการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Society) และการกำกับดูแล (Governance) ที่ดี หากองค์กรสามารถทำให้ตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมยั่งยืนต่อไปได้ ลูกค้าก็ไม่หายไปไหน

             4)  มนุษย์คือจุดยืน

             แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องการให้พนักงานมีเงินเดือนสูง แต่การวางจุดยืนโดยให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นหลักนั้นจะดึงดูดให้คนที่มีความสามารถมาร่วมงานกันได้มากขึ้น เช่น การให้ความยืดหยุ่นในการทำงาน รูปแบบการจ้างงานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่มากขึ้น

             โดยภาพรวมแล้ว ความสามารถของผู้คนที่สามารถตอบโจทย์ทิศทางทั้ง 4 นี้ได้คือคนที่มีทักษะทางด้านดิจิทัล การเจรจาต่อรอง การคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงการบริหารจัดการ

ทักษะที่สร้างโอกาสได้เงินเดือนสูง

กลับมาที่เรื่องอาชีพกัน ตำแหน่งงานแบบไหนที่ฮอตฮิตและมีโอกาสได้
เงินเดือนสูงบ้าง

             1)   Digital Marketing Analyst

             ลูกผสมระหว่างสายวิเคราะห์ข้อมูลและการทำการตลาดทางดิจิทัลคือสิ่งที่ตลาดต้องการ เพราะนอกจากตำแหน่งนี้จะช่วยค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจแล้ว ยังสามารถออกแบบการสื่อสารที่เหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายในโลกออนไลน์ได้ด้วย ด้วยความปังนี้เองทำให้ตำแหน่งนี้เป็นอีกอาชีพที่ได้เงินเดือนสูงถึง 50,000 – 80,000 บาท

ทักษะที่ต้องมี: การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การตลาด การสื่อสาร

     
             2)   AI and Machine Learning Engineer

             ยิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องมีคนควบคุมมากขึ้นเท่าไหร่ องค์กรก็ยิ่งประหยัดทรัพยากรมากขึ้นเท่านั้น บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็คือวิศวกรที่พัฒนาการเรียนรู้ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเอง ด้วยความที่เป็นตำแหน่งงานหายาก มีผู้เชี่ยวชาญไม่มาก แค่เด็กจบใหม่ก็อาจได้เงินเดือนสูงถึง 30,000 – 70,000 บาท หากมีประสบการณ์มากขึ้นก็อาจแตะหลักแสนได้เลย

ทักษะที่ต้องมี: การเขียนโค้ด คณิตศาสตร์และสถิติ Machine Learning Deep Learning Natural Language Processing

             
             3)   Software and Applications Developer

             นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันยังคงเป็นตำแหน่งยอดฮิตที่มีเงินเดือนสูงและเป็นที่ต้องการในตลาดอยู่ เพราะในยุคนี้ทุกองค์กรต่างก็ปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงโอกาสในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจก็ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันในการผลักดันให้ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้น ตำแหน่งนี้สามารถมีเงินเดือนสูงได้ถึง 50,000 – 140,000 บาท

ทักษะที่ต้องมี: การเขียนโค้ด ภาษาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ การคิดวิเคราะห์


             4)   Digital Transformation Consultant

             ในการที่จะทำให้ธุรกิจปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลได้ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนทุกองค์ประกอบขององค์กรให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ตำแหน่งที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญและฮอตมากเพราะนอกจากจะต้องเข้าใจการวางรากฐานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องเข้าใจลักษณะการดำเนินกิจการขององค์กรและทักษะอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้อาชีพนี้มีเงินเดือนสูงถึง 60,000 บาท

ทักษะที่ต้องมี: Tech SaaS ความเข้าใจกระบวนการธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การบริหารจัดการ การตลาด การสื่อสาร


             5)   Organizational Development Specialist

             นอกจากการเพิ่มรากฐานทางเทคโนโลยีให้กับองค์กรแล้ว การพัฒนาองค์กรในแง่มุมต่าง ๆ ก็สำคัญไม่แพ้กัน ตำแหน่งนี้ทำหน้าที่สำรวจจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละแผนกในองค์กร รวมถึงออกแบบวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดการอบรม และประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร นับว่าเป็นอีกหน้าที่ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้ ตำแหน่งนี้อาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นอย่างมากจึงทำให้มีเงินเดือนสูงถึง 66,900 – 202,000 บาท

ทักษะที่ต้องมี: การพัฒนาธุรกิจ การจัดการโครงการ การประสานงาน การสื่อสาร การเจรจา


             นี่เป็นตัวอย่างเพียงแค่ส่วนหนึ่งของตำแหน่งงานสุดฮอตที่มีโอกาสได้เงินเดือนสูงจากในหลาย ๆ สายงาน อันที่จริงแล้วยังมีตำแหน่งงานที่สามารถสร้างเงินเดือนสูง ๆ อีกมากมายที่รอให้คุณได้สำรวจและตรงกับความสนใจและคุณสมบัติที่คุณมีอยู่

ตำแหน่งงานสุดฮอตที่มีโอกาสได้เงินเดือนสูง

ตามหาตำแหน่งงานเงินเดือนสูงอีกมากมายได้ที่ Jobtopgun!

             ไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบใหม่หรือกำลังมองหางานใหม่อยู่ ค้นหางานใหม่เงินเดือนสูงที่ตรงใจและโดนใจได้ที่ www.jobtopgun.com เว็บไซต์ที่รวบรวมงานในหลากหลายสายงานกว่า 5,000 ตำแหน่ง พร้อมตัวช่วยในการสร้าง resume ชั้นยอดอย่าง Super Resume ที่ฉายสปอตไลท์ไปที่จุดเด่นในตัวคุณ รวมถึงสามารถอ่านรีวิวเงินเดือน บรรยากาศการทำงาน สวัสดิการ และอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสมัครงานของคุณได้ทางเว็บไซต์ www.yousayhrsay.com 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..