HR ชอบคนแบบไหน? อ่านใจ HR ก่อนทำเรซูเม่

               สำหรับคนที่กำลังมองหางาน นอกจากจะต้องเตรียมตัวทั้งความรู้และความสามารถต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการยื่นใบสมัครงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปคือ การลองวิเคราะห์และอ่านใจ “HR” หรือ “ฝ่ายทรัพยากรบุคคล” ตำแหน่งสำคัญที่เป็นเหมือนด่านแรกในการค้นหาและคัดเลือกพนักงานของทุกองค์กร เพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือเขียนเรซูเม่ให้
โดนใจ ได้งาน ลองไปดูกันว่า “HR ชอบคนแบบไหน? อ่านใจ HR ก่อนทำเรซูเม่” ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ทำงานในฝันง่ายขึ้นกว่าที่คิด

ทำความเข้าใจ HR ว่าต้องการพนักงานแบบไหน เพื่อเขียนเรซูเม่ให้เข้าตา

HR มองหาคนแบบไหน?

คน (มีทักษะ) แบบนี้ที่ HR ถูกใจ

                    นอกจากความรู้ความสามารถในวิชาชีพจะเป็นสิ่งสำคัญแล้ว ในการยื่นสมัครงาน เหล่า HR ยังมองหาพนักงานที่มีทักษะรอบตัว ทั้ง Soft Skills การทำงานกับผู้อื่น การจัดการ การอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ฯลฯ หากเรานำเสนอทักษะเหล่านี้ได้โดนใจฝ่ายบุคคลก็อาจเพิ่มโอกาสในการได้งานมากขึ้นไปด้วย มาดูกันว่า คน (มีทักษะ) แบบนี้ที่ HR ถูกใจมีอะไรบ้าง

              𑇐    ความสามารถในการสื่อสาร  

                    นี่คือทักษะสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะการสื่อสารที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงประเด็นจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จได้ดี การสื่อสารที่ดีไม่เพียงแค่การพูดคุย บอกกล่าว หรือส่งผ่านข้อมูล แต่ยังหมายถึงทักษะ
ในการเขียน การฟัง การต่อรอง การโน้มน้าวใจ และการนำเสนองานต่าง ๆ อีกด้วย

               𑇐    การทำงานเป็นทีมเวิร์ค        

                    คนที่มีทักษะในการทำงานเป็นทีมจะมาพร้อมทักษะการเข้าสังคม การปรับตัว
การรู้จักยืดหยุ่น รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และมีทัศนคติที่เปิดกว้าง โดยคนที่พร้อมทำงานแบบทีมเวิร์คจะพร้อมช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความผิดพลาด และร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

               𑇐    ความฉลาดทางอารมณ์   

                    ไม่ว่าจะเป็นคนเก่งในการทำงานในสายวิชาชีพขนาดไหน แต่ความฉลาดทางอารมณ์หรือคนที่มี EQ นั้น ย่อมเป็นที่ต้องการของ HR ทุกองค์กร คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีความสามารถในการรับรู้และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม รู้จักควบคุมอารมณ์ ให้เกียรติผู้อื่น ใช้เหตุผลและข้อเท็จจริงในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหามากกว่าการใช้อารณณ์และอคติส่วนตัว ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และยังสร้างความเสียหายในเกิดขึ้นกับงานแบบไม่รู้ตัว

               𑇐    ทักษะความเป็นผู้นำ

                    อีกหนี่งทักษะที่ HR มองหาในตัวผู้สมัครงานในทุคยุคทุกสมัย ไม่เพียงแต่ตำแหน่งหัวหน้าระดับสูง ๆ เท่านั้น แต่ความเป็นผู้นำยังหมายถึงคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีวิสัยทัศน์เปิดกว้าง สามารถสร้างพลังบวกให้เพื่อนร่วมทีมหรือผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ให้เกิดความตั้งใจในการทำงานไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังหมายถึงคนที่พร้อมจะลงมือทำ จัดการ แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมออีกด้วย

               𑇐    มีความคิดพร้อมจะเติบโต 

                    สิ่งหนึ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องการคือ การมีความคิดพร้อมจะเติบโต หรือ Growth Mindset คนที่มาพร้อมทัศนคติและวิธีคิดเชิงบวกในการทำงานและรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ มุ่งมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา คนแบบนี้จะมีความทุ่มเทตั้งใจในการทำงาน ต้องการเติบโตเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งนี่คือกุญแจสำคัญในการผลักดันองค์กรสู่
ความสำเร็จควบคู่ไปด้วย

วิธีนำเสนอตัวตนให้น่าสนใจผ่านเรซูเม่

เทคนิคนำเสนอตัวตนให้น่าสนใจผ่านเรซูเม่  

      
                    เมื่อเตรียมตัวขัดเกลาทักษะต่าง ๆ ให้โดนใจฝ่ายบุคคลแล้ว อย่าลืมเพิ่มความน่าสนใจด้วยการนำเสนอทักษะเหล่านั้นผ่านเรซูเม่ ซึ่งเป็นด่านแรกในการคัดเลือกผู้สมัครงานให้เป๊ะปังโดนใจไปพร้อมกันด้วย นี่คือ “เทคนิคนำเสนอตัวตนให้น่าสนใจผ่านเรซูเม่” ที่เราอยากให้ลองนำไปใช้กันดู

                    เริ่มจากการคัดสรรประวัติและผลงานที่โดดเด่นแบบกระชับ เข้าใจง่าย อ่านแล้วอยากเก็บไว้พิจารณา ด้วยการนำเสนอทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่น ความสำเร็จ และการมี Growth Mindset ผ่านประสบการณ์การทำงาน รางวัล หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยทำ เช่น การประกวด การแข่งขัน การอบรม เรียนคอร์สต่าง ๆ ไปจนถึงการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมทักษะเหล่านั้น หรือการนำเสนอความเป็นผู้นำผ่านผลงานที่เกิดจากการทำงานเป็นทีมร่วมกับผลงานที่ทำเดี่ยวไปด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม ทักษะในการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมเวิร์ค

                    นอกจากนี้เรายังสามารถนำเสนอความเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดได้จากการทำเรซูเม่ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง อ่านง่าย และกระชับได้ใจความ มีการตรวจทานคำผิดและเช็คความเรียบร้อยของไฟล์ผลงานหรือลิงค์ต่าง ๆ ที่แนบมา สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้สามารถสร้างความประทับใจให้กับฝ่ายบุคคลที่ต้องพิจารณาเรซูเม่ของผู้สมัครงานมากมายในแต่ละวัน หรือสำหรับสายอาชีพที่ต้องการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ลองแทรกหรือเพิ่มลูกเล่นให้
เรซูเม่ เช่น โทนสีหรือกราฟิกดีไซน์ต่าง ๆ  (แต่ต้องไม่รบกวนสายตาหรือรกรุงรังมากเกินไป
จนทำให้ไม่น่าอ่าน) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเป็นการนำเสนอตัวตน ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดนอกกรอบต่าง ๆ ของเราให้ฝ่ายบุคคลเล็งเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

                    เพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจยื่นเรซูเม่ อย่าลืมอ่านใจ HR และเตรียมฝึกทักษะและเทคนิคเหล่านี้ให้พร้อม เพื่อให้โอกาสในการสมัครงานเปิดกว้างขึ้นไม่มากก็น้อยนั่นเอง

ก่อนยื่นเรซูเม่ อย่าลืมอ่านใจ HR เพื่อเพิ่มโอกาส


                    เตรียมขัดเกลาทักษะและอ่านใจ HR กันเป็นอย่างดีแล้ว เข้าไปค้นหางานดี ๆ
ได้เลยที่ www.jobtopgun.com หรือจะไปอ่านรีวิวบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจองค์กรให้มากขึ้นได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..