Soft Skills ไหนที่บริษัทต่างมองหา และสิ่งนี้สำคัญแค่ไหนในยุคปัจจุบัน?

               ในยุคที่ทุกอย่างบนโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เหล่าคนทำงานจึงต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไปทุกวันด้วยเช่นกัน
ไม่เช่นนั้นอาจถูกเข้ามาทดแทนโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปจนถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่นับวันจะถูกพัฒนาความสามารถให้เก่งมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ หรือ “Hard Skills” ทั่วไปของมนุษย์เงินเดือนอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะในยุคนี้บริษัทและองค์กรกำลังให้ความสำคัญกับ “Soft Skills” หรือทักษะทางด้านอารมณ์ พฤติกรรม และบุคลิกภาพที่ติดตัวมาของแต่ละคน เรามาลองดูกันว่า
“Soft Skills ไหนที่บริษัทต่างมองหา และสิ่งนี้สำคัญแค่ไหนในยุคปัจจุบัน?”

ทำความรู้จัก Soft Skills คืออะไร ทักษะไหนบ้างที่บริษัทต้องการ

Soft Skills คืออะไร?

Soft Skills ทักษะสำคัญที่ต้องมีในยุคนี้

               ด้วยความซับซ้อนในโลกของการทำงานที่เพิ่มขึ้น การเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบและขั้นตอนการทำงานอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอลต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่โลกต้องเผชิญกับไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก ส่งผลให้เหล่าคนทำงานต้องปรับตัวกันอย่างเร่งด่วน เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่บริษัทและองค์กรต่าง ๆ กำลังมองหาในตัวพนักงานในยุคนี้คือ Soft Skills ที่หมายถึง ทักษะทางด้านการควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมและบุคลิกภาพ รวมทั้งการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะของมนุษย์ที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถทำได้ (ในตอนนี้)

               อย่างไรก็ตาม Soft Skills เป็นเหมือนความสามารถในเชิงนามธรรมที่อาจจะจับต้องหรือชี้วัดไม่ได้ชัดเจนเหมือน Hard Skills และยังเป็นทักษะส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาด้วยตัวเอง เพราะทักษะเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่อุปนิสัย ความเชื่อ และทัศนคติ ที่จะ
ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์กับผู้คนต่าง ๆ องค์กรต่อไป หากแต่ในปัจจุบัน นี่คือทักษะสำคัญลำดับต้น ๆ ที่บริษัทชั้นนำต่าง ๆ นำมาประกอบการพิจารณารับพนักงาน พูดง่าย ๆ คือ ถ้ามีผู้สมัครงาน 2 คน ที่มีความสามารถในด้านวิชาชีพเท่า ๆ กัน สิ่งที่บริษัทจะนำมาตัดสินก็คือทักษะทางด้านอารมณ์ พฤติกรรม บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนั่นเอง เพราะฉะนั้นคนทำงานจึงต้องพยายามฝึกฝนและหาทางพัฒนา Soft Skills ต่าง ๆ เหล่านี้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังมองหางานหรือคนอยากที่เปลี่ยนงาน นี่คือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราได้รับโอกาสเข้าไปทำงานในตำแหน่งอาชีพที่คาดหวังมากยิ่งขึ้น

มี Soft Skills อะไรบ้างที่บริษัทต้องการ?

Soft Skills แบบไหนที่บริษัทต่างมองหา?

               อันที่จริงแล้ว Soft Skills ต่าง ๆ คือทักษะที่หลายคนมีติดตัว แต่อาจไม่รู้ตัวหรือ
มองข้ามไป และไม่ได้พัฒนาอย่างจริงจัง ลองมาดูกันว่าในยุคนี้ Soft Skills แบบไหนที่บริษัททั้งหลายต่างก็ต้องการ เพื่อให้เรากลับไปฝึกฝน ขัดเกลา และต่อยอดความสามารถเหล่านี้
ต่อไป

               𑇐 ความฉลาดทางอารมณ์ 

                  ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ว่าจะในยุคสมัยไหน คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มัก
ได้เปรียบกว่าคนอื่น เพราะ Emotional Intelligence หรือที่เราคุ้นเคยในชื่อว่า EQ นั้น คือความสามารถในการรับรู้ จัดการ ทำความเข้าใจ และมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยไม่ยอมให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลและความเป็นจริง เมื่อเกิดปัญหาสามารถวิเคราะห์ หาสาเหตุ และประเมินเหตุการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาได้ เรียกว่าเป็นทักษะที่สามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ในทุกสายอาชีพ

               𑇐 ความสามารถในการสื่อสาร        

                  ไม่มีใครสามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียว เพราะฉะนั้นทักษะความสามารถในการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลที่เราต้องติดต่อ พูดคุย สื่อสารกับผู้คนมากมาย การสื่อสารและหารถ่ายทอดข้อมูลที่ดี ชัดเจน ครอบคลุม และตรงประเด็น
จะช่วยให้การทำงานในองค์กรเป็นไปอย่างมีราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลด
ข้อผิดพลาดและความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากความไม่เข้าใจและการรับสารที่ขาดตกบกพร่อง ทั้งนี้ความสามารถในการสื่อสารนั้นไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทักษะในการเขียน การฟัง การต่อรอง การโน้มน้าวใจ และการนำเสนองาน (Presentation) ต่าง ๆ อีกด้วย

               𑇐 ทักษะการทำงานเป็นทีมเวิร์ค        

                  อีกหนึ่งทักษะสำคัญในการทำงานที่ขาดไม่ได้ การทำงานเป็นทีมที่ดีจะช่วยให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานแบบตัวใครตัวมัน ทักษะในการทำงานแบบทีมเวิร์คคือ คนที่ทำงานได้ดีทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองและพร้อมยื่นมือช่วยเหลือคนอื่นในเวลาที่จำเป็น นอกจากนี้ยังควรมีทักศนคติที่เปิดกว้าง เคารพความคิดเห็นผู้ร่วมทีม และมี
ความเห็นอกเห็นใจต่อกัน รวมทั้งให้ความสำคัญกับเป้าหมายของทีมและมุ่งมั่นขับเคลื่อน
การทำงานร่วมกันไปสู่ความสำเร็จที่วางไว้

ทักษะการทำงานเป็นทีม หนึ่งใน Soft Skills สำคัญ

               𑇐 ความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัวอยู่เสมอ        

                  ในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลต่าง ๆ เข้ามาดิสรัปชัน (Disruption) เปลี่ยนแปลงระบบการทำงานอย่างรวดเร็ว คนที่รู้จักการยืดหยุ่นและมีความสามารถในการปรับตัวเท่านั้นที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโตในโลกของการทำงานต่อไปได้ เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ท้าทายหรือไม่คาดคิดในการทำงาน ความพร้อมในการเผชิญหน้าและปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมจะช่วยให้เราทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้เราได้ประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในการทำงานและนำมาพัฒนาตัวเองต่อไปได้อีกด้วย

               𑇐 ทักษะการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ        

                  แม้จะทำงานเก่งขนาดไหน แต่ถ้าหากขาดการบริหารจัดการเวลาที่ดี งานนั้น ๆ
ก็อาจกลายเป็นความวุ่นวายยุ่งเหยิงได้ ดังนั้นหนึ่งใน Soft Skills ที่ควรมีในยุคนี้ที่เวลายิ่งกว่าเป็นเงินเป็นทองคือ การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดระเบียบขั้นตอน
การทำงานที่ชัดเจน รู้จักการจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละประเภท และการใช้เวลาทำงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลสูงสุดจะช่วยให้การทำงานในทุกสายงานประสบ
ความสำเร็จและมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน


               ใครกำลังมองหางานที่เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ Soft Skills ต่าง ๆ ลองเข้าไปหาข้อมูลและค้นหาตำแหน่งงานดี ๆ ได้ที่ www.jobtopgun.com หรือไปอ่านรีวิวบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ที่เน้นความสามารถเหล่านี้ได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..