เด็กจบใหม่ต้องรู้ก่อนเลือกงาน : Career Path คืออะไร?

เด็กจบใหม่ หรือน้อง ๆ ที่พึ่งสำเร็จการศึกษาหลายคนอาจรีบหางานเพื่อให้ตนมีงานทำไว ๆ และมีรายได้เร็ว ๆ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่บอกได้เลยการทำเช่นนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บางคนต้องเสียโอกาสที่จะเติบโตในสายงานที่ต้องการไปหลายปี และบางคนอาจต้องทนกับงานที่ตนไม่ได้อยากทำจริง ๆ ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมตนเองไปในเส้นทางความก้าวหน้าที่ตั้งใจไว้เลย เพียงเพราะการเลือกงานโดยไม่ได้คำนึงถึง Career Path นั่นเอง สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่เข้าใจว่า Career Path คืออะไร? วันนี้เราลองมาทำความรู้จัก Career Path และความสำคัญของการกำหนด Career Path ให้ตัวเองกันเลย

Career Path คืออะไร? ทำไมเด็กจบใหม่ต้องวาง Career Path ให้ดี

1. Career Path คืออะไร

Career Path คือเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

Career Path คือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือก็คือเส้นทาง และลำดับขั้นของตำแหน่งในแต่ละสายอาชีพ ซึ่งจะพาคุณไปสู่ตำแหน่งสูงสุดที่ตั้งใจไว้ได้นั่นเอง โดยส่วนมากแล้วจะเริ่มจากตำแหน่งเล็ก ๆ อย่างพนักงานทั่วไป ไปสู่ตำแหน่งใหญ่ ๆ อย่างเช่นผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ไปจนถึงการเป็นกรรมการบริหาร เป็นต้น 

Career Path ของแต่ละสายงานจะมีความแตกต่างกันไป และ Career Path นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง หรือเป็นไปตามขั้นตอนเสมอไปเพราะอาจมีเส้นทางที่นำไปสู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้หลายเส้นทาง และคุณสามารถปรับเปลี่ยน Career Path ของคุณไปตามความเหมาะสม ความชอบ และเป้าหมายปัจจุบันได้เสมอ เพราะคุณอาจพบสิ่งใหม่ ความตั้งใจใหม่ที่ต้องการทำให้สำเร็จได้เสมอนั่นเอง

แต่แม้ว่า Career Path จะไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้ตายตัว แต่การไม่กำหนด Career Path เอาไว้เลยนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาด 


2. ทำไมต้องมี Career Path ?

             ช่วยในการวางแผนอนาคตการทำงานที่มั่นคง

การกำหนด Career Path เอาไว้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนอนาคตการทำงานที่มั่นคงได้ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถทำงานเพื่อสร้างรากฐานที่ดี เพื่อที่จะส่งตัวเองไปยังตำแหน่งงานที่มั่นคง หรืองานที่สร้างความมั่นคงทางหน้าที่การงาน และทางการเงินให้แก่คุณและครอบครัวได้


             ช่วยให้คุณทำตามเป้าหมายในสายงานที่ตั้งใจไว้ได้อย่างมีระบบ

การวาง Career Path เอาไว้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าการที่จะไปสู่ตำแหน่งงานสูงสุดที่ตั้งไว้ คุณจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร พัฒนาตัวเองอย่างไร ต้องมองหางานแบบไหน ต้องทำงานตำแหน่งไหนนานเท่าไหร่ และต้องเลือกสมัครตำแหน่งใดบ้างเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าใกล้ตำแหน่งสูงสุดที่ตั้งใจไว้ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และมีระบบชัดเจนขึ้น


             ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลา หรือจมปลักกับงานที่ไม่ใช่

การมี Career Path ที่ชัดเจนจะทำให้คุณไม่ต้องจมปลักอยู่กับตำแหน่งงานเดิมไปตลอด และทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาอยู่กับงานที่คุณไม่ชอบ หรืองานที่ไม่ส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน  เพราะการที่คุณรู้ Career Path ของตนเอง จะทำให้คุณเห็นเส้นทางที่คุณจะเดินต่อไปได้ในสายอาชีพ โดยไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับงานที่ไม่เอื้อต่อความสำเร็จในชีวิตของคุณ


             ช่วยให้คุณได้เติบโตในอาชีพการงาน

หากคุณวาง Career Path เอาไว้ให้ชัดเจน และพัฒนาตัวเอง หาประสบการณ์เพิ่มเติม และคอยมองหาโอกาสเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งอยู่เสมอ เพื่อเดินทางไปในสายงานตามเส้นทางที่วางไว้ คุณก็จะเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอน


3. สิ่งสำคัญในการวาง Career Path ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

เมื่อได้รู้ถึงแล้วว่าความสำคัญของ Career Path คืออะไร เรามาดูกันเลยว่าในการวาง Career Path ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง

             1. การตั้งเป้าหมาย และวางแผนอย่างมีขั้นตอน

สิ่งแรกที่ต้องทำในการวาง Career Path ก็คือการตั้งเป้าหมายตำแหน่ง หรืออาชีพสูงสุดที่ต้องการ และเมื่อกำหนดเป้าหมายได้แล้วให้คุณวางแผนการพัฒนาตนเอง และการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างมีขั้นตอนว่าจะต้องเติบโตไปอยู่ในตำแหน่งใดบ้าง 

ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายของคุณคือการเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาด คุณอาจวางแผนเริ่มทำงานจากการเป็น Salesperson จากนั้นพัฒนาตัวเองด้วยการเรียนต่อด้านการบริหารจัดการ แล้วจึงเริ่มทำงานในตำแหน่ง Assistant Brand Manager จนเติบโตไปเป็น Brand Manager, Group Manager, และ Marketing Director ในที่สุด


              2. การพัฒนาทักษะและความรู้

แน่นอนว่าเพื่อให้คุณสามารถเติบโตในสายงานได้ คุณจำเป็นต้องมีความสามารถ และทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อตำแหน่งนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง และรอบด้าน คุณจึงต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยการอ่าน การเข้าอบรม การเรียนต่อ รวมถึงการหาประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มเติมอยู่เสมอด้วย

             3. การสร้างความโดดเด่นและผลงาน

นอกจากการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองแล้ว การสร้างผลงานและความโดดเด่นให้กับการทำงานของคุณก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะเพื่อที่จะได้ทำงานในตำแหน่งใหญ่ ๆ นั้นเพียงแค่ความรู้อย่างเดียวยังไม่พอที่จะทำให้ถูกเลือกได้ แต่ผลงานและประสบการณ์ที่เห็นชัดและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าคู่แข่ง หรือผู้สมัครคนอื่น ๆ ได้


             4. การมองหาโอกาสอยู่เสมอ

เมื่อคุณวางแผนเป็นอย่างดี พัฒนาตนเอง และสร้างผลงานที่น่าพึงพอใจแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างของการวาง Career Path ที่ดีก็คือการมองหาโอกาสอยู่เสมอ เพราะหากคุณเป็นคนเก่ง แต่ไม่มองหาโอกาสใหม่ ๆ ในหน้าที่การงาน คุณก็จะต้องอยู่ตำแหน่งเดิมไปเรื่อย ๆ และการมองหาโอกาสทำงานในตำแหน่งใหม่ในที่ทำงานเดิม หรือในที่ใหม่นั้นจะช่วยให้คุณมีโอกาสเติบโตมากกว่า


เด็กจบใหม่ต้องไม่ลืมวาง Career Path ของตัวเองให้ชัดเจนก่อนมองหางาน อยากได้งานที่ใช่ ตำแหน่งที่ต้องการเพื่อต่อยอดไปยังตำแหน่งที่ใฝ่ฝัน ลองมาสร้าง Super Resume ที่จะช่วยนำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร ให้น้อง ๆ จบใหม่หางานได้ง่าย ๆ ที่ JOBTOPGUN เว็บหางานจบใหม่ และสมัครงานออนไลน์ ที่รวบรวมงานพร้อมข้อมูลเงินเดือนจากบริษัทชั้นนำไว้มากมาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-853-6999

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..