Skills-Based Hiring เทรนด์การทำงานที่คนทำงานต้องรู้

             ด้วยความผันผวนทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาแห่งการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 การทำงานของผู้คนแทบทั้งโลกก็เริ่มเกิดเทรนด์ใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลาออกครั้งยิ่งใหญ่ (Great Resignation) หรือการไม่ทำงานเกินหน้าที่ (Quiet Quitting) ของเหล่าคนทำงานที่เริ่มจะหมดไฟ หากแต่ทางฝั่งผู้จ้างงานก็หาทางแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทั้งจากไปและหมดไฟด้วย “Skills-Based Hiring” หรือ “การจ้างงานตามทักษะ” เพื่อตามหาคนทำงานที่มีทักษะความสามารถ แต่อาจขาดคุณสมบัติบางอย่างเข้ามาทดแทน ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสในการทำงานให้กับใครหลายคน เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรนด์การทำงานแห่งยุคสมัยที่เหล่าคนทำงานทั้งหลายต้องรู้ไว้ เพราะนี่อาจเป็นทางเลือกในการทำงานใหม่ ๆ ของเราต่อไปในอนาคต

“Skills-Based Hiring” คืออะไร ทำไมคนหางานต้องให้ความสำคัญ

Skills-Based Hiring คือการจ้างงานตามทักษะ

รู้จัก “Skills-Based Hiring” เทรนด์การทำงานยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ “ทักษะ” เป็นอันดับแรก

             “Skills-Based Hiring” หรือ “การจ้างงานตามทักษะ” คือ แนวทางการจ้างงาน
รูปแบบใหม่ด้วยการค้นหาและพิจารณาคนทำงานที่ใช่จาก “ทักษะ” ในการทำงานนั้น ๆ เป็นหลัก มากกว่าการตัดสินใจจ้างงานจากประวัติการเรียน วุฒิการศึกษา หรือประสบการณ์การทำงานที่สั่งสมมา หากแต่เน้นประเมินความสามารถจากทักษะการทำงานที่ต้องการโดยตรง
ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดและเพิ่มโอกาสในการทำงานในการทำงานให้หลาย ๆ คนที่อาจขาดใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรการันตีความสามารถ แต่พร้อมทำงานด้วยทักษะที่มีอย่างเต็มที่

             นอกจากนี้ การพิจารณาคนทำงานตามทักษะยังช่วยให้ผู้จ้างงานค้นหาคนทำงานในขอบเขตที่กว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น คนที่ทำงานในสายงานอื่น แต่มีทักษะและความสนใจทำงานใหม่ ๆ ที่ตรงตามความต้องการ เรียกว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงาน
ร่วมกันทั้งผู้จ้างและผู้สมัครงานนั่นเอง อย่างไรก็ตาม การจ้างงานแบบ Skills-Based Hiring อาจไม่ได้เหมาะกับสายงานทุกประเภท โดยเฉพาะวิชาชีพเฉพาะทางที่ต้องการใบรับรองคุณวุฒิ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร นักบัญชี หรือนักกฎหมาย เป็นต้น

Skills-Based Hiring ช่วยให้ HR มองหาคนที่หลากหลายมากขึ้น

ได้งานตรงใจมากขึ้น มีโอกาสโยกย้ายสายงานมากขึ้น ด้วยการค้นหางานจาก Skills-Based Hiring

             ข้อดีของการจ้างงานแบบ Skills-Based Hiring ไม่เพียงช่วยให้ผู้จ้างงานสามารถ
เปิดรับคนทำงานบนฐานที่กว้างและหลากหลายขึ้นแล้ว สำหรับคนหางานหรืออยากลองเปลี่ยนไปทำงานในสายงานใหม่ ๆ นี่คือโอกาสที่ดีในการใช้ทักษะความสามารถจริง ๆ ของเราในการค้นหางานที่ใช่ โดยไม่ต้องกังวลถึงคุณวุฒิหรือประสบการณ์มากจนเกินไป แต่มาวัดความสามารถในการทำงานพร้อมกันอย่างตรงไปตรงมาและมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน เพราะแต่ละคนย่อมมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะต่าง ๆ มาอย่างเต็มที่ เพื่อคว้าตำแหน่งงานนั้น ๆ และพร้อมทำงานทันที นอกจากนี้ การรับคนเข้าทำงานจากทักษะความสามารถที่แท้จริงยังเพิ่มคุณค่าและ
ความสุขในการทำงานที่ชอบ เกิดความผูกพันกับองค์กร และพร้อมจะวางแผนชีวิตการทำงานให้เจริญเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันไป

ทักษะแบบไหนจะตอบโจทย์ Skills-Based Hiring ในยุคนี้

“Most In-Demand Skills” ทักษะแบบไหนในยุคนี้ที่มีไว้…ได้งานง่ายขึ้นกว่าเดิม

             𑇐  ทักษะด้านเทคโนโลยี

             ทักษะสำคัญของยุคนี้ที่ไม่ว่าองค์กรไหนก็ต้องการ เพราะคนที่สามารถนำเครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นข้อได้เปรียบในการทำงานแทบทุกสายอาชีพก็ว่าได้ โดยเฉพาะในสายงานไอทีที่ต้องการคนทำงานที่เชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนโปรแกรมต่าง ๆ AI และ Machine Learning หรือผู้ที่เชี่ยวชาญระบบ Cloud Computing

             𑇐  ทักษะการใช้ข้อมูล

             เรียกว่าปัจจุบันนี้กลายเป็นยุคแห่งข้อมูลอย่างสมบูรณ์ องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่เน้นให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data) ต่างๆ มากขึ้นอย่างมาก คนที่อ่าน เข้าใจ สื่อสาร หรือสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้เป็นอย่างดีย่อมสามารถช่วยพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data หรือ Digital Transformation ที่กำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการตัวอย่างมากในแทบทุกสายงานในยุคนี้

             𑇐  ทักษะการคิดวิเคราะห์

             ไม่เพียงการรู้จักใช้ข้อมูลเท่านั้น แต่คนทำงานที่ดียังต้องมีทักษะ Critical Thinking Skill หรือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิพากษ์และยังต้องรู้จักใช้วิจารณญาณอีกด้วย เพราะในยุคดิจิตอลที่ข้อมูลข่าวสารมีมากมายล้นหลามในทุก ๆ วันแบบนี้ การทำความเข้าใจ วิเคราะห์ ตั้งคำถาม หาคำตอบ และประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงย่อมเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยสร้างกลยุทธ์และกำหนดแนวทางในการทำงานได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

             𑇐  ทักษะการบริหารจัดการ

             หนึ่งในทักษะที่ยังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอคือ ความสามารถในการบริหารจัดการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารระบบงาน บริหารเวลา ไปจนถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คนที่เก่งในการบริหารจัดการจะสามารถแยกแยะและลำดับความสำคัญของงานได้ดี พร้อมรับมือกับปัญหา มีทักษะในการดำเนินการงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง และยังสามารถการใช้เวลาทำงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลสูงสุดก็ยิ่งช่วยพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


             คนทำงานที่กำลังมองหางานที่เปิดโอกาสให้แสดงทักษะและความสามารถที่มี
อย่ารอช้า เข้าไปค้นหางานแบบ Skills-Based Hiring กันได้ทันทีที่ JOBTOPGUN ได้เลย

             ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหางาน อยากสมัครงานบริษัทตำแหน่งไหน จะเป็นเด็กจบใหม่
ไฟแรง หรือต้องการมองหางานประจำที่ช่วยขยับขยายเปลี่ยนสาย Job ให้ก้าวหน้า ก็สามารถหางานด่วนที่ใช่ ในบริษัทที่ถูกใจ ได้ที่ JOBTOPGUN ทั้งทางเว็บสมัครงานออนไลน์ ที่รวบรวมงานพร้อมข้อมูลเงินเดือนจากบริษัทชั้นนำไว้มากมายกับแอปหางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานจริง ด้วย Super Resume ที่ให้คุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพ นำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร ยังมีรีวิวบริษัทที่ช่วยให้คุณรู้จักบริษัทมากขึ้นตามความจริง โหลดแอป JOBTOPGUN ได้เลยวันนี้ แม้จบใหม่ก็หางานง่าย ได้งานดี ได้ที่ JOBTOPGUN

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..