รู้จักอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี คืออะไร? ต้องทำอะไรบ้าง?

             “ผู้ตรวจสอบบัญชี” คือหนึ่งในอาชีพที่มีความสำคัญสำหรับทุกองค์กร และต้องอยู่คู่กับทุกธุรกิจ จึงเป็นอาชีพที่หลายคนสนใจ แต่สำหรับคนที่เพิ่งจบใหม่ รวมไปถึงคนที่ต้องการหางานในสายอาชีพบัญชี แต่ยังไม่แน่ใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีคืออะไร? ต่างจากนักบัญชีหรือไม่? และหากต้องการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ต้องทำอะไรบ้าง? เรามีคำตอบมาบอกกัน

อาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

รู้จักอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี คืออะไร

ผู้ตรวจสอบบัญชีคืออะไร?

             ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของบัญชี รวมถึงตรวจสอบงบการเงิน เอกสารทางการเงิน รายการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชี และเพื่อการพิสูจน์ความถูกต้อง 

             นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชียังต้องจัดทำรายงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ เพื่อให้ผู้ที่ได้อ่านรายงานนี้ เข้าใจความเป็นไปเกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การจัดสรรงบและบริหารการเงินของธุรกิจอย่างเหมาะสมต่อไป

             ผู้ตรวจสอบบัญชีต่างจากนักบัญชีอย่างไร?

             ผู้ตรวจสอบบัญชีและนักบัญชีจะแตกต่างกันตรงหน้าที่ในองค์กร โดยนักบัญชีคือผู้ที่ทำบัญชีให้แก่องค์กรต่าง ๆ ส่วนผู้ตรวจสอบบัญชี คือผู้ตรวจสอบบัญชีขององค์กร ซึ่งจัดทำโดยนักบัญชีนั่นเอง

ผู้ตรวจสอบบัญชี มีกี่ประเภท?

             ผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่เป็นนิติบุคคล มี 2 ประเภท คือ

             ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor :TA)

             ผู้สอบบัญชีภาษีอากร คือผู้สอบบัญชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร

             หน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร คือการตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก รวมถึงเป็นผู้ออกรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยสามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก (ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท) เท่านั้น

             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Auditor: CPA)

             ในส่วนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือผู้สอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547

             หน้าที่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสำหรับกิจการที่เป็นนิติบุคคล โดยสามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้ทุกขนาดและทุกประเภท แต่ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้

อยากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีต้องทำอะไรบ้าง

อยากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ต้องทำอะไรบ้าง?

             สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

             คุณสมบัติประการแรกที่ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีคือ ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

             หากไม่ได้จบด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจโดยตรง แต่จบการศึกษาจากสาขาอื่นที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเห็นชอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ก็สามารถเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้เช่นกัน 

             เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

             ควรสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชีของตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อรักษามาตรฐานความเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากคนในแวดวงวิชาชีพเดียวกัน

             ผ่านการฝึกหัดงานสอบบัญชี

             ในการจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้นั้น จำเป็นต้องผ่านการฝึกหัดงานสอบบัญชี โดยต้องฝึกหัดงานกับผู้ให้การฝึกหัดที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีเท่านั้น และต้องฝึกหัดงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันยื่นคำขอแจ้งการฝึกงาน อีกทั้งยังต้องมีเวลาฝึกงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมงอีกด้วย 

             ผ่านการทดสอบ 6 รายวิชาเกี่ยวกับการบัญชี

             นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องผ่านการทดสอบ 6 รายวิชาเกี่ยวกับการบัญชี คือ

                         • วิชาการบัญชี 1                           
                          • วิชาการบัญชี 2 
                          • วิชาการสอบบัญชี 1 
                          • วิชาการสอบบัญชี 2 
                          • วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 
                          • วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

             ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี

             สิ่งสำคัญประการสุดท้ายที่ต้องทำคือ การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้แก่องค์กรต่าง ๆ ได้นั่นเอง

             ทั้งหมดนี้ คงช่วยให้คุณเข้าใจหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และรู้ว่าถ้าต้องการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีต้องทำอะไรบ้างกันมากขึ้นแล้ว ซึ่งสำหรับใครที่ต้องการหางานบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี ใน กทม. และจังหวัดอื่น ๆ มาค้นหาตำแหน่งงานในบริษัทที่ใช่ ที่ JOBTOPGUN แอปหางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานง่าย ด้วย Super Resume ที่ให้คุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพ พร้อมนำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร และยังมีรีวิวบริษัท ที่ช่วยให้คุณรู้จักบริษัทตามความจริง ดูแลให้คุณได้งานที่ดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-853-6999 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JOBTOPGUN ได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..