การทำให้ได้เป้าหมาย ต้องปฏิบัติได้ชัดเจน วัดผลได้ และกำหนดเวลาชัดเจน

ในแต่ละปี บริษัทต่างๆย่อมมีประชุมเพื่อประกาศวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท ทั้งเป้าหมายระยะสั้นของเเต่ละไตรมาส รวมไปถึงเป้าหมายระยะยาวระดับหลายๆปีข้างหน้า ที่ผู้บริหารคาดการณ์เเละวางเเผนเอาไว้ว่าจะนำพาบริษัทไปให้ถึง เป้าหมายที่กำหนดขึ้นเหล่านั้นทั้งสำหรับในทีมย่อมหรือภาพรวมใหญ่ทั้งบริษัท สิ่งสำคัญคือต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงครับ

เป้าหมายเป็นแรงผลักดันให้ประสบความสำเร็จ

แปลได้ว่าต้องมีวิธีไปสู่ความสำเร็จดังกล่าว เป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ว่าไม่ยากเกินความสามารถ รวมถึงคนวางเป้าหมายเหล่านั้นต้องมีกลวิธีในใจเเล้วว่าจะไปถึงจุดหมายดังกล่าวอย่างไร มิฉะนั้นหากตั้งเป้าหมายไว้เลื่อนลอยไม่ยึดกับหลักความจริง คนทำงานก็จะไม่มีกำลังใจ เพราะถอดใจไปเเล้วว่าอย่างไรก็ไม่สำเร็จ

เป้าหมายที่ดีจึงต้องค่อยๆพาทุกคนก้าวไปทีละขั้นอย่างมั่นคง เป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่อง ค่อยๆเริ่มจากเล็กไปสู่ใหญ่ รวมถึงต้องมีกรอบเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละเป้าหมายด้วยเช่นกันเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนทำงานอย่างตั้งใจ มีกำหนดที่แน่ชัด

อีกทั้งต้องมีมาตรวัดผลความสำเร็จด้วยครับ จะได้เป็นหลักไมล์ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงจุดไหนเเล้ว ยังขาดสิ่งใดบ้าง การประเมินผลงานจึงเกิดขึ้นเสมอๆในทุกๆไตรมาสและทุกๆปี หลายบริษัทมี KPI หรือดัชนีชี้วัดผลงานทั้งของตัวบุคคลเเละของทีม เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการต่างๆ

ดังนั้นเป้าหมายที่ดีจึงต้องมีแนวทางที่ชัดเจน วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เเละมีกรอบเวลาที่แน่ชัดทั้งหมดนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมครับ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..