คนชอบ “ดำน้ำ” เป็นคนแบบไหน?

ความน่าตื่นเต้นของการได้สำรวจความลึกลับของโลกใต้น้ำคือ การได้ผจญภัย และความท้าทาย การดำน้ำนั้นอาจจะหมายถึงชีวิต หรือความตาย ผู้ดำน้ำจึงต้องเรียนรู้ข้อจำกัดทางด้านร่างกาย รวมทั้งข้อจำกัดในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ตนสามารถมีความสุขกับการค้นพบโลกใต้น้ำที่สวยงามได้อย่างปลอดภัย วิธีการปฏิบัติและการฝึกฝนที่เหมาะสมนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง และรางวัลของผู้ที่อดทนจนสามารถดำน้ำได้อย่างปลอดภัยก็คือ การได้เห็น และได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เหนือกว่าความรู้สึกที่คนทั่วไปสามารถสัมผัสได้ คนที่จะสามารถดำน้ำได้นั้น ต้องเป็นคนที่สุขุม ไม่ตระหนกตกใจ ชอบความท้าทาย และสามารถเสี่ยงภัยได้ และส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่รักธรรมชาติ เป็นคนที่ไม่ได้รักแต่ตัวเอง แต่แบ่งปันความรักที่มีให้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกด้วย

วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบเพิ่มเติมว่า การดำน้ำก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง ที่นอกจากจะเป็นการแหวกว่ายลงไปชมใต้ท้องทะเลที่สวยงามด้วยความเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยฝึกทักษะในด้านใดอีกบ้าง ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ชื่นชอบการดำน้ำนั้นเป็นคนแบบไหน!

1. ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด

การดำน้ำถือเป็นกีฬาที่ต้องการความละเอียดรอบคอบสูง เนื่องจากเป็นกีฬาที่ค่อนข้างอันตราย ดังนั้นการมีความรอบคอบในตัวเองก่อนที่จะดำน้ำถือเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด เพราะถ้าเกิดอุปกรณ์ผิดพลาดขึ้นมาเวลาเราอยู่ในน้ำอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุหรืออาจเสียชีวิตได้ ดังนั้นการดำน้ำจึงเป็นการพัฒนาให้คนมีความรอบคอบสูงใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างดี

ชีวิตใต้น้ำเป็นชีวิตที่เสี่ยงและอันตราย ถ้าเราไม่ตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำของเราให้พร้อมเช็คทุกรายละเอียดของอุปกรณ์ ทำให้การดำน้ำครั้งนั้นของเราเป็นการนำชีวิตไปทิ้งได้

2. ทำงานเป็นระบบ

การดำน้ำเป็นกิจกรรมที่มีระบบ มีขั้นตอนที่ละเอียดรอบคอบ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงานเริ่มจาก 1. การเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมในเรื่องสุขภาพ เรื่องอุปกรณ์ เสื้อผ้า การเดินทาง สภาพอากาศฯลฯ 2.การดำน้ำ ทำตามกำหนดเวลา กำหนดสถานที่หรือจุดดำน้ำ การตรวจสอบอุปกรณ์อย่าง ระมัดระวัง มีการเตรียมเรื่องการสื่อสารใต้น้ำ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ใต้น้ำ เช่น การขอความช่วยเหลือ เมื่ออากาศหมด หน้ากากหลุดฯลฯ 3. หลังจากดำน้ำ การเก็บทำความสะอาดอุปกรณ์ การรักษาระเบียบของการอยู่ร่วมกันบนเรือ การรักษาเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆฯลฯ

3. สุขุมเยือกเย็น

หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใต้น้ำขึ้น จะต้องมีความสุขุมเยือกเย็น ค่อยๆคิดและตัดสินใจ ห้ามตกใจโดยเด็ดขาด

4. ตรงต่อเวลา

การดำน้ำต้องเคารพกติกาที่วางไว้ โดยยึดเวลาเป็นอันดับแรก เพราะเป็นเรื่องที่จะทำให้เราปลอดภัยจากการเล่นกีฬา เมื่อเทียบกับการทำงานแล้วหากเราตรงเวลา เราก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบเคารพกติกาที่ตกลงกันไว้ เพราะการที่จะดำน้ำต้องมีการเตรียมตัวว่าควรจะใช้เวลาอยู่ในน้ำได้กี่นาทีต้องพักนานเท่าไร

5. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง

ต้องสามารถปรับตัวให้ได้กับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะเมื่ออยู่ใต้ทะเลแล้ว สิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ผู้ที่เล่นกีฬาประเภทนี้จึงต้องมีความยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดี เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

6. อดทน

การดำน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องผ่านการฝึกดำ และใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง เพราะมนุษย์ไม่สามารถหายใจในน้ำได้ เราต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และการดำลงไปในน้ำต้องพบกับแรงดัน อุปกรณ์ก็หนัก ซึ่งร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราจึงต้องใช้ความอดทนในการดำน้ำ

7. เก่งในการบริหารเวลา

เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะอยู่ในน้ำได้นานเพราะมีกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นการบริหารเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง เพราะถ้าเราสามารถบริหารเวลาได้เป็นอย่างดีนั้นก็จะสามารถทำให้การดำน้ำนั้นปลอดภัย และก็จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงการวางแผนในการลงดำน้ำได้ด้วย

กีฬาชนิดนี้จะมีเวลาเข้ามากำหนดทุกครั้ง ซึ่งจะกำหนดตามระดับของความลึก เพราะฉะนั้นการบริหารเวลาจะจำเป็นอย่างยิ่งหากเกินเวลาที่กำหนดเด็ดขาด มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการเล่นครั้งต่อไป รวมถึงอาจมีอันตรายถึงชีวิต เวลาในการดำน้ำมีจำกัดเนื่องจากอากาศที่บรรจุอยู่ในถัง ดังนั้นต้องมีการบริหารเวลาให้ดี

8. มีพัฒนาการในตนเองสูง

กีฬาดำน้ำนั้นจะว่าไปแล้วก็เป็นกีฬาที่ต้องการการพัฒนาตนเองอย่างสูงเหมือนกีฬาชนิดอื่น ถึงจะไม่มีการแข่งขัน แต่การดำน้ำให้สนุกและปลอดภัยนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยพัฒนาการของตนเองให้สูงด้วย ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรก ดังนั้น เวลาที่เราไปดำน้ำแล้วเห็นคนอื่นทำได้ดีกว่า สนุกกว่าเวลาอยู่ในน้ำนั้นก็เป็นแรงผลักดันให้คนมีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้ดำน้ำได้ดีไม่แพ้คนอื่นเหมือนกัน

9. ชอบความท้าทาย

เนื่องจากกีฬา ชนิดนี้มักจะขึ้นอยู่กับสถานที่ ที่ ดำน้ำ แล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้น ผู้ที่เลือกเล่นกีฬาประเภทนี้ จะต้องชอบความท้าทาย กล้าเสี่ยง ดังนั้นมีส่วนช่วยให้สามารถพัฒนา ในด้านความชอบการท้าทาย และความเสี่ยง จึงเป็นนักตัดสินใจที่ดี และค่อนข้างรวดเร็ว เพราะว่าการอยู่ในน้ำไม่เหมือนกับอยู่บนพื้นดิน เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อไรจะเจอกับฉลาม หรือว่าเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการหายใจ

10. รอบคอบ

ทำให้เราเรียนรู้ว่าการจะทำสิ่งใดแต่ละอย่างต้องมีการเตรียมตัวให้รอบคอบเพื่อให้เกิดความสำเร็จให้ถึงจุดมุ่งหมาย

11. ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ

ดำน้ำลงไป เพราะความเพลิดเพลินและแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่ว่าในแง่ลบ หรือแง่บวก เห็นวิวัฒนาการของธรรมชาติ ท้องทะเล การเกิดขึ้นและตายไปของปะการัง เป็นต้น

12. เรียนรู้เร็ว

ถ้าเราปรับตัวได้เร็วแล้วจะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นในการดำน้ำ

13. รับมือได้กับทุกปัญหา

คนที่ผ่านการดำน้ำมาแล้วจะรู้ว่า การจะทำอะไรสักอย่าง นั้นต้องมีสติ ไม่ใช่ว่าทำๆไปอย่างนั้น ดังนั้น คนที่มีสติ ย่อมต้องทำอะไรอย่างมีสติ และสามารถจัดการกับทุกอย่างได้ดี รวมถึงปัญหาอีกด้วย

หากคุณเคยดำน้ำหรือกำลังฝึกฝน สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำอยู่ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..