ความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจ! ทำความรู้จัก Healthy relationship

               ไม่เพียงการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่มีทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การเรียน การทำงาน ธุรกิจต่าง ๆ  แต่มนุษย์เรายังต้องการ “ความสัมพันธ์ที่ดี” หรือ “Healthy Relationship” ในชีวิตอีกด้วย เพราะความเป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมาย ที่สำคัญการมีความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่แค่ในรูปแบบความรักโรแมนติกของแฟนหรือคนรักเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทั้งครอบครัว เพื่อนฝูง ไปจนถึงเพื่อนร่วมงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขด้วย ใครกำลังไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ในชีวิตว่าเป็นอย่างไร? ดีหรือแย่แค่ไหน? ลองมาเรียนรู้ “ความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจ! ทำความรู้จัก Healthy Relationship” ไปด้วยกัน

อยากมีความสัมพันธ์ที่ Healthy กับคนรอบข้าง ทำได้อย่างไร

มนุษย์เราต้องการ “Healthy Relationship”

Healthy Relationship ความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจ (และกาย)

               การรักษา “ความสัมพันธ์ที่ดี” หรือการมี “Healthy Relationship” คือสิ่งสำคัญที่คนเราควรพยายามรักษาไว้ในทุกความสัมพันธ์ในชีวิต หรือพูดง่าย ๆ ว่ารักษาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานของความเข้าใจ ความไว้วางใจ ความเคารพในตัวตน ความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม และความตั้งใจในการสื่อสารและรับฟัง
ซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้รู้สึกเบาสบาย อบอุ่นใจ ปลอดภัย เป็นสุข สร้างพลังบวก และส่งเสริมให้เรามีสุขภาพดีทั้งใจและกาย

               โดยความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านี้จะตรงกันข้ามกับ “ความสัมพันธ์เป็นพิษ” หรือ “Toxic Relationship” ที่จะทำให้คนที่ตกอยู่ในภาวะนี้มีแต่ความเครียด ระแวง รู้สึกไม่สบายใจ ไม่มีค่า และเป็นทุกข์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ทำให้เราแสดงด้านมืดหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงให้ไกล หากไม่อยากนำพาชีวิตของเราเข้าสู่วังวนแห่งปัญหา ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวอย่างแน่นอน

ความสัมพันธ์ที่ Healthy เป็นอย่างไร?

ความสัมพันธ์ที่ดีแบบ Healthy Relationship เป็นอย่างไร?

               หากกำลังสงสัยว่าความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เราเผชิญหน้ากันอยู่ในตอนนี้เป็น
ความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ เราลองมาดูกันว่า องค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่ดีแบบ Healthy Relationship นั้นเป็นอย่างไร มีลักษณะแบบไหนบ้าง

               โดยหลัก ๆ แล้วความสัมพันธ์ที่ดีจะเริ่มต้นจาก “ความเข้าใจ” และ “ความสบายใจ” ต่อกันก่อน เมื่อเราใช้ได้เวลา พูดคุย สื่อสาร ทำกิจกรรม หรือสร้างปฏิสัมพันธ์กับใครแล้วเกิดความสบายใจในการพูดคุย แสดงความคิดเห็น มีความเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจะสื่อ
สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้าง “ความไว้วางใจ” และ “ความเชื่อใจ” ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่
“การเปิดใจรับฟัง” ที่หมายถึงการพร้อมจะแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งสุขและทุกข์ และเมื่อความสัมพันธ์เป็นไปอย่างสนิทสนมลึกซึ้งมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ต้องมีในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแบบ Healthy Relationship คือ “ความซื่อสัตย์” และ “ความเคารพในตัวตน” ของกันและกัน ซึ่งก็คือการยอมรับในคุณสมบัติและตัวตนของคนอื่นที่มีความแตกต่างจากตัวเราไม่มากก็น้อย
จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มี “ความเท่าเทียม” และ “ความเอาใจใส่” รู้ว่าอีกฝ่ายชอบหรือไม่ชอบอะไร แล้วพยายามปรับตัวเข้าหากัน เพื่อรักษาสมดุลหรือจุดสบายใจของความสัมพันธ์
นั้นไว้

               ทั้งนี้ การมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้หมายถึงการไม่มีความขัดแย้งกันเลย เพราะคนเราย่อมมีความคิดเห็น ความเชื่อ และค่านิยมที่แตกต่างกันได้ แต่ความขัดแย้งหรือนั้นควรอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายไปสู่การทะเลาะ
เบาะแว้งหรือสร้างความรุนแรงต่อกัน ลองพยายามทำความเข้าใจอีกฝ่าย เคารพในจุดยืน และหาจุดกึ่งกลางที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

วิธีสร้าง Healthy Relationship ในที่ทำงาน

วิธีสร้าง Healthy Relationship ในที่ทำงาน

               สำหรับคนทำงานทั้งหลาย นอกจากภาระงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำให้หลายคนไม่มีความสุขในเวลาทำงานคือ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ในการลาออกของเหล่ามนุษย์ออฟฟิศในยุคนี้เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเรามาค้นหาและเรียนรู้ “วิธีสร้าง Healthy Relationship ในที่ทำงาน” เพื่อให้ชีวิตการทำงานที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นนานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข

               𑇐    สื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   

               การทำงานจะเกิดความราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ สิ่งสำคัญอันดับแรก ๆ คือ การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา อยู่บนหลักของเหตุและผล นอกจากนี้ ควรคิดก่อนพูดและเลือกใช้ภาษาท่าทางอย่างระวัดระวัง ที่สำคัญควรเป็นผู้ฟังที่ดี พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงานอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ และเคารพซึ่งกันและกัน

               𑇐    เปิดใจให้กว้างและรู้จักชื่นชมผู้อื่น

               การทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานควรพยายามเปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็น และฟีดแบ็กต่าง ๆ อย่างมีสติ โดยไม่ควรตัดสินคนอื่นไปก่อนจะได้สร้างความสัมพันธ์ ซึ่งอาจทำให้เราสูญเสียมิตรภาพดี ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย รวมไปถึงการรู้จักชื่นชมความสามารถและยินดีกับความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน เพื่อแสดงออกถึงความมีน้ำใจและปรารถนาดีต่อกัน

               𑇐    ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย

               เพราะในที่ทำงานย่อมรวมผู้คนเอาไว้หลากหลายรูปแบบ โดยมีความแตกต่างทั้งอายุ เพศ เชื้อชาติ ไปจนถึงค่านิยมและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต จึงควรเคารพในความแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน โดยไม่ให้อคติมานำทางความสัมพันธ์ โดยเน้นเคารพตัวตนซึ่งกันและกัน และพยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

               𑇐    มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ

              นอกจากการพูดคุยสื่อสารเรื่องงานแล้ว ลองให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ ดูบ้าง ทำความรู้จักกันให้มากขึ้น แบ่งปันประสบการณ์ เรื่องราว ความสนใจต่าง ๆ ในชีวิต เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความสนิทสนม และความไว้วางใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะยิ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์และส่งผลดีต่อการทำงานร่วมกันนั่นเอง


               คนทำงานกำลังเผชิญกับความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ในที่ทำงาน ลองมองหางานใหม่ที่มาพร้อม Healthy Relationship ดี ๆ กันได้ที่ www.jobtopgun.com หรือไปอ่านรีวิวบริษัท
ชั้นนำต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..