คนเล่น “เรือใบ” เป็นคนแบบไหน?

การแล่นเรือใบ คือ คนที่สามารถควบคุมพลังที่เป็นปัจจัยภายนอกได้ ก็ย่อมเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า การแล่นเรือใบคือการใช้ประโยชน์จากพลังภายนอกที่ว่านี้ เช่น คลื่นลมในการทำให้เรือเคลื่อนที่ ดังนั้นสิ่งสำคัญของการแล่นเรือใบมิใช่อยู่ที่กำลังกายของผู้เล่นเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องใช้กำลังใจที่อยู่ภายในและการรู้จักใช้ปัจจัยภายนอกให้เป็นประโยชน์มากที่สุด และรางวัลของนักแล่นเรือใบที่ดี ก็คือความสามารถในการควบคุมและการผ่อนตามพลังงานของธรรมชาติ การรู้จักบังคับทิศทางหางเสือ และการรู้จักปรับใบเพื่อรับลมสูงสูด

คนที่สามารถแล่นเรือใบได้ ถือว่าเป็นคนที่ชอบผจญภัย อดทน และสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข คนที่แล่นเรือใบบ่อยๆ จะได้เรียนรู้การที่จะหยุดนิ่งเมื่อเวลาไม่มีลม สามารถทนรอจังหวะเวลาที่เหมาะสม และด้วยธรรมชาติที่เราไม่อาจทำนายได้ ประกอบกับการผจญภัยที่เราต้องเผชิญ ฝึกให้เราเป็นคนที่กล้าหาญและกล้าเสี่ยง บางครั้งความกล้าหาญก็เป็นสิ่งจำเป็นในการตัดสินใจที่ดีในการทำธุรกิจในปัจจุบัน

อุปสรรคภายในอาจเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ แต่อุปสรรคภายนอกส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขมัน และคนที่สามารถคิดและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก ก็จะมีวิสัยทัศน์ และความสำเร็จมากกว่า การเล่นกีฬาเรือใบจะหล่อหลอมผู้เล่นและเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ แรงขับสู่ความสำเร็จ ความสามารถ รวมทั้งทัศนคติในชีวิต

วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้างจากที่กล่าวมาเบื้องต้น ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนเล่นเรือใบเป็นคนแบบไหน!

1. รับมือได้กับทุกปัญหา

เพราะว่าการเล่นเรือใบ ต้องเล่นในทะเลและต้องแก้ปัญหาให้ได้  โดยการตัดสินใจที่แม่นยำไม่ว่าจะลมคลื่นหรือสภาวะของเรือใบเมื่อออกทะเลแล้วต้องควบคุมการทำงานให้สัมพันธ์กันทั้งคนบังคับและอุปกรณ์รวมทั้งต้องปรับให้เข้าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนด้วยความรวดเร็ว จึงเปรียบเสมือนต้องรับมือกับทุกปัญหาเมื่อเราได้เล่นเรือใบออกไปแล้ว เพราะการเล่นเรือใบนั้นต้องเจอกับปัญหาหลายอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสภาพลม อากาศ ในขณะนั้น และอาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเองด้วย ซึ่งนักเล่นเรือ ต้องสามารถคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้ได้จึงจะไปถึงจุดหมาย

2. กล้าตัดสินใจ

อย่างที่กล่าวไปบ้างแล้วในข้อแรกต้องกล้าตัดสินใจเพราะการควบคุมเรือใบนั้น สถานการณ์ลมฟ้ า อากาศเป็นปัจจัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ที่ควบคุมได้คือเรื่อใบที่เราเป็นคนบังคับการตัดสินใจแต่ละครั้งจะบ่งบอกถึงการควบคุมและผ่านอุปสรรคที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้กล้าตัดสินใจในชั่วพริบตา กระบวนการคิดจะถูกพัฒนาให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจที่แน่วแน่ทำให้นำไปสู่จุดหมายที่แน่นอน

3. ชอบความท้าทาย
เรือใบเป็นกีฬาที่ต้องต่อสู้ทั้งกับนักแล่นใบด้วยกัน และปัจจัยทางธรรมชาติ (คลื่น, ลม, แดด) ทำให้ต้องคิดวางแผนอยู่ตลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ออกเรือ กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ท้าทาย ทำให้ผู้ที่เล่นเรือใบมีความกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น

4. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง

เนื่องจากการเล่นเรือใบ ต้องพบกับการโต้คลื่นระดับต่างๆ ดังนั้นต้องมีการผ่อนแรงขึงผ้าใบให้เหมาะสมกับความเร็วลมและการโต้คลื่น เพื่อประคองตัวให้แล่นอยู่ได้ ดังนั้นจึงต้องมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้เสมอ เราต้องผ่อนใบเพื่อให้รับลมมากเวลาที่ลมเบา และต้องปรับใบให้ตึง หรือลดใบเมื่อลมแรงก็เหมือนการทำงานที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ทำงาน

5. อดทน

กีฬากลางแจ้งทุกชนิด ผู้เล่นจะต้องมีความอดทนมากๆ ทั้งร้อน ทั้งเหนื่อย ทั้งต้องรอจังหวะต่างๆ ในชีวิตก็ไม่ต่างกันนัก มีบางครั้งที่เป็นอย่างที่กล่าวก็ต้องทนและหาหนทางแก้ไขไปไห้ได้ รอกระแสลม พาไปสู่เส้นชัย

6. เป็นนักวิเคราะห์

เรือใบ เป็นกีฬาที่ต้องใช้การวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอก ภายนอกสภาพแวดล้อมขณะออกไปเล่นกีฬาเป็นอย่างไร มีฝน มีคลื่นสูงไหม กล่าวคือต้องดูสภาพอากาศที่เหมาะสมในการเล่นมิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายได้ และดูสภาพของเรือใบที่จะออกไปโต้คลื่นว่าเป็นอย่างไร มีความสมบูรณ์ของเชือกผ้าใบมากน้อยเพียงไร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ ภายในวิเคราะห์ห์ถึงสภาพร่างกายและจิตใจว่ามีความพร้อมในการเล่นเพียงใด

ในขณะแล่นเรือใบ มีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้เรือนั้นไปได้ในทิศทางที่ต้องการ เช่น ทิศของลม กระแสน้ำตำแหน่งของใบเรือหางเสือ จึงจำเป็นที่ต้องคำนึกถึงข้อมูลทุกอย่างพร้อมๆกัน การเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีจึงทำให้สามารถแล่นเรือได้อย่างราบรื่น

7. รอบคอบ

ต้องรอบคอบเพราะว่าต้องพิจารณาในรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์และข้อมูลทั้งก่อน ระหว่างก่อน และหลังของการเล่นเรือใบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยและเล่นอย่างมีวินัย การจะเล่นกีฬานี้ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ และตรวจสอบก่อนทำการประกอบ แล้วลงเล่นในทะเล เพราะถ้าหากอุปกรณ์เสียกลางทะเลก็จะเป็นอันตรายต้องรอบคอบเสมอทำให้ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนทุกครั้ง

8. คิดอย่างมีหลักการ
วิเคราะห์หาหลักการทำอย่างไรให้ไปถึงเส้นชัยเร็วที่สุด การที่จะให้เรือเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายได้จะต้องดูองค์ประกอบโดยรวมมากมาย ทั้ง ลม น้ำ ทิศทางที่จะไป สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่จะต้องคิดวิธีการในการไปถึงจุดหมาย

9. ทำงานเป็นระบบ
ในการเล่นเรือใบ เราต้องมีลำดับความคิดที่จะควบคุมเรือใบให้ไปสู่จุดหมายตามที่เราตั้งใจ ซึ่งจะต้องควบคุมทั้งดึงใบเรือและหางเสือได้อย่างมีระบบอยู่ตลอดเวลาที่เราเล่น การแล่นเรือมีส่วนที่ต้องควบคุมมากมาย การปรับแต่งแต่ละส่วนทำให้ได้ผลลัพย์ออกมาต่างกัน ฉะนั้นเมื่อต้องการบังคับเรือไปทางหนึ่งจำเป็นต้องปรับแต่งส่วนควบคุมต่างๆเช่นตำแหน่งของเรือใบเรือหางเสืออย่างเป็นระบบ

10. เก่งในการควบคุมดูแล

ต้องควบคุมเรือให้เดินทางภายใต้ทิศทางลม ต้องมีทักษะและควบคุมเรือใบได้เป็นอย่างดี มีความรู้เรื่องทิศทางลมและช่างสังเกต

+ สุขุมเยือกเย็น
จากการเป็นนักวิเคราะห์และมีความยืดหยุ่นและการปรับตัวเก่งแล้ว จะทำให้เรามีความสุขุมรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน เมื่อเจอปัญหาก็สามารถวิเคราะห์และทำการแก้ไขปัญหาได้ การเล่นเรือทำให้ได้อยู่กับธรรมชาติ การอยู่ในทะเลที่มีแต่ท้องฟ้ากับนำทะเลและต้องสังเกตุลม และกระแสนำตลอดเวลา ทำให้มีสมาธิมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องรีบร้อน แต่ต้องตัดสินใจและปฏิบัติให้ทันต่อสถานะการณ์

+ เป็นตัวของตัวเอง
เป็นกีฬาที่แข่งคนเดียว ต้องอาศัยความคิด กำลังกาย ของตนเองให้ได้มากที่สุด และสามารถแสดงออกมาได้โดยที่ไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

การเล่นเรือใบนอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพ และทักษะให้คุณมากขนาดนี้ ใครที่อยากพัฒนาตัวตนจากการเล่นเรือใบ อย่ารอช้า ไปทดลองเล่นและฝึกฝนกันเถอะ!

หากคุณเคยเล่นกีฬาเรือใบ สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านกีฬาที่คุณเล่น หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..