ชอบ “ขี่ม้า”  ช่วยฝึกอะไรให้คุณบ้าง ?

ขี่ม้าเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่จะใช้กล้ามเนื้อแขนและขา รวมทั้งหลัง ในการนั่งเพื่อบังคับม้า และทรงตัวบนหลังม้าอีกทั้งยังต้องใช้ทักษะในการทรงตัว การทำงานประสานกันของส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างถูกต้อง ประโยชน์ของการขี่ม้าสำหรับเด็กอีกอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ การขี่ม้าช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ เพราะการนั่งม้าต้องนั่งหลังตรง สง่างาม ผู้ปกครองหลายท่านส่งลูกมาเรียนขี่ม้า เพราะจุดนี้ค่ะ เด็กๆ จะมั่นใจและมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการขี้ม้านั้นช่วยฝึกทักษะอื่นๆให้อีกด้วยด้วย แต่รู้หรือไม่ว่าการขี่ม้ายังช่วยฝึกคุณอีกหลายด้าน วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ขี่ม้าเป็นคนแบบไหน!

1. ชอบความท้าทาย
ความกล้าที่จะกระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังม้า คือ ความกล้าที่จะฝ่ าความท้าทายที่รออยู่ตรงหน้า ทั้งความไม่รู้
ความกลัว ความไม่แน่นอน ฯลฯ ถ้าผ่านด่านความท้าทายไปได้ การขี่ม้าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเลย
กีฬาทุกประเภทมีความท้าทายในตัวของมันเอง ทำให้สนุกในการเล่น อย่างเช่น การเริ่มต้นขี่ม้าท้าทายความสามารถที่เราสามารถบังคับตัวเองให้อยบู่ นหลังม้าโดยไม่ตกลงมา และขี่ม้าไปในทิศทางที่ต้องการได้ เป็นหนึ่ง ในการท้าทายความสามารถของตัวเอง ทั้งนี้ กีฬานี้ทำให้พัฒนาทักษะ ในการท้าทายความสามารถของตัวเอง และสามารถทำกิจกรรม หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี
กีฬาขี่ม้า ถือว่าเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถมาก ทั้งแบบแข่งความเร็ว และการแข่งควบคุมม้า ผู้ที่ขี่ม้าจึงมีจิตใจที่ชอบความท้าทาย ในการเจอกับสิ่งใหม่ๆได้

2. บุคลิกดี
สิ่งสำคัญที่สุดของการขี่ม้า คือ ท่านั่งม้าที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องนั่งหลังตรงอยู่ตลอดเวลา จุดนี้จะช่วยให้เรามีบุคลิกภาพดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดิน หรือการนั่ง ฉะนั้นการขี่ม้าช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเรามีบุคลิกภาพที่ดี

3. มีวินัย
ทุกครั้งที่ขี่ม้าจะต้องมีวินัยในตัวเองสูง เพราะถ้าเราไม่ตั้งใจหรือไม่มีวินัยในตัวเอง ผลเสียจะเกิดที่ม้า ซึ่งม้าอาจจะสับสนและทำให้ความสามารถลดลง ฉะนั้นกีฬาขี่ม้าจำเป็นต้องมีวินัยในตัวเองสูงในการที่จะบังคับตัวเองไม่ขี้เกียจขณะขี่ และต้องมีความสมํ่าเสมอในการมาขี่ม้าด้วย เพราะม้าเป็นสัตว์ที่ต้องการการออกกำลังกาย

4. เก่งในการควบคุมดูแล
การขี่ม้าทำให้เราเก่งในการควบคุม เนื่องจากเราขึ้นหลังม้าแล้ว เราต้องพยายามบังคับมันให้ไปตามที่เราต้องการให้ได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยากมากกว่าเราจะควบคุมมันได้ แต่เมื่อใดที่เราอยบู่ นหลังม้าแล้ว เราต้องคุมมันให้ได้ เพราะหากให้ม้ามานำทางตัวเรา ย่อมก่อให้เกิดอันตรายได้ในที่สุด ดังนั้นเราจึงนำส่วนนี้มาพัฒนาในด้านการฝึ กความสามารถของบุคคลได้ เพราะต้องใช้ความใจเย็นด้วย

5. ทะเยอทะยานที่จะประสบความสาเร็จ
เมื่อเราอดทนจากการฝึกมาแล้ว เริ่มขี่มันได้เราจะมีความสนุกที่ได้ขี่ เราจะรู้สึกว่าเราอยากจะเก่งขึ้นกว่านี้ เพื่อให้ขี่มันได้เร็วขึ้น ควบคุมมันได้ดีขึ้น เราต้องการที่จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับเราพยายามที่จะให้มันประสบความสำเร็จนั้นเอง

6. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง

ผู้ที่ขี่ม้านอกจากการใช้คำสั่งต่างๆบังคับม้าได้แล้ว จะต้องมีความยืดหยนุ่ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถควบคุมม้าให้ทำตามคำสั่งได้

7. อดทน
การขี่ม้าต้องใช้ความอดทนในการฝึก ต้องเจ็บตัว หากไม่มีความอดทน และยอมเหนื่อยในการฝึกซ้อมแล้วนั้น เราจะไม่สามารถขี่ม้าได้อย่างแน่นอน เพราะเป็นกีฬาที่ต้องอดทนต่อความเหนื่อยอย่างต่อเนื่อง และต้องมีสมาธิสูง

8. รับมือได้กับทุกปัญหา
เนื่องจากการขี่ม้าไม่เหมือนการขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์ เพราะว่าม้าเป็นสิ่งมีชีวิต มีการตัดสินใจเช่นเดียวกับคน การรู้จักม้าที่กำลังขี่ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เช่นเดียวกับหัวหน้ารู้จักลูกน้อง ตามคำพูดของซุนวู รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง การรู้จักกับม้าที่กำลังขี่ ไม่ว่าจะเป็นด้านนิสัย อารมณ์ ซึ่งต้องเกิดจากความช่างสังเกต และประเมินตลอดเวลา จะทำให้เราได้รู้ล่วงหน้า ว่าปัญหาจะเกิดเมื่อใด และจะรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างไร

9. กล้าตัดสินใจ
หากเรากำลังนั่งอยู่บนหลังม้านั้นเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามเราต้องกล้าตัดสินใจ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการต่อไปได้ด้วยดี เช่น หากม้าที่เราขี่กำลังตกใจ พยศ เราต้องมีสติตัดสินใจว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป เพื่อให้ม้าสงบ เราก็จะไม่ตกจากหลังม้าทันที หรือตกลงมาโดยวิธีที่ไม่บาดเจ็บ

10. มีพัฒนาการในตนเองสูง
กีฬาขี่ม้า เป็นกีฬาที่ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ต้องรู้จักรับฟัง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาดเนื่องจากเป็นกีฬาที่ต้องเสี่ยงอันตราย ทำให้ต้องรู้จักวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ต้องพัฒนาข้อด้อยของตนเองตลอดเวลา เพื่อลดอัตราการเสี่ยง และพัฒนาข้อดีให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ และความมั่นใจในการพัฒนาไปสู่ขั้นอื่นต่อไป

+มีความเป็นผู้นำ
การจะได้ชัยชนะผู้ขี่ม้าจะต้องมีความสามารถนำม้า/ควบม้าไปให้ถึงเส้นชัย เราต้องเป็นผู้นำตนเองและม้า เพื่อให้ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง

หากคุณเป็นคนมีงานอดิเรกชอบขี่ม้า สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..