คนชอบตี “กลอง” เป็นคนแบบไหน?

เมื่อพูดถึงดนตรีหรือการเล่นดนตรี จะช่วยให้เราเพลิดเพลินและรู้สึกผ่อนคลาย แต่นอกจากที่กล่าวมาการเล่นดนตรียังมีประโยชน์อีกมากมาย เพราะช่วยพัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคลิกภาพ ความเป็นตัวตน ความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ เสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้เล่น หรือช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์ ซึ่งเพลงแต่ละประเภทก็ทำให้อารมณ์แตกต่างกันออกไป

จะเห็นได้ว่าดนตรีนั้นมีประโยชน์มากมายนอกจากที่กล่าวมานี้ การสร้างเสียงดนตรีสามารถเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิต ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม สร้างความคิดสร้างสรรค์ มองเห็นคุณค่าในตัวเองและ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น หรือแม้กระทั่งเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกเป็นที่นิยมชนิดหนึ่งทำให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยังเป็นการฝึกฝนเพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษอีกด้วย

วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่า การเล่นดนตรีอย่าง “กลอง” นั้นจะช่วยฝึกทักษะในด้านใดเพิ่มขึ้นบ้าง ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ชอบตีกลองนั้นเป็นคนแบบไหน?

1. อดทน

การเล่นกลองต้องใช้ประสาทหลายส่วนกว่าเครื่องดนตรีหลาย ๆ ชิ้น เนื่องจากการใช้งานของอุปกรณ์กลองแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น High Hat, Snare, แฉ , กระเดื่อง เป็นต้น และต้องแยกประสาทอวัยวะแต่ละส่วนด้วยเช่น แยกประสาทมือ ประสาทเท้า ประสาทหู ประสาทตา หากไม่มีความอดทนจริงก็ไม่สามารถใช้เครื่องดนตรีประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีความเป็นผู้นำ
กลองเป็นเครื่องดนตรีประเภทกระทบให้จังหวะในแต่ละเพลง ที่จะกำกับจังหวะให้เครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ โดยมีดนตรีเพียงไม่กี่แนวที่ไม่ใช้กลองในการเล่น แม้จะไม่ใช้กลองแต่บางครั้งก็ต้องใช้ชิ้นส่วนอื่นๆ ของกลองนั้นๆให้จังหวะแทน เพื่อให้ดนตรีชิ้นอื่นๆให้บรรเลงเป็นเพลงที่สมบูรณ์ได้ กลองจะเป็นตัวควบคุมจังหวะทั้งหมดของวงดนตรียิ่งเวลาเล่นในผับท่ามกลางเสียงอึกทึก จะเป็นเครื่องดนตรีที่ได้ยินชัดที่สุด ดังนั้น การเป็นผู้นำในเรื่องของจังหวะเราต้องแม่น สม่ำเสมอ รวมถึงการขึ้นเพลง ต่อเพลง ควบคุมความต่อเนื่องของการเล่นทั้งหมดกลองจะเป็นตัวนำ

3. มีความคิดสร้างสรรค์

การจะสร้างสรรค์จังหวะทำนองใหม่ๆถือเป็นเรื่องท้าทาย สำหรับมือกลองอย่างมากด้วยข้อจำกัดในด้านอุปกรณ์ที่มีรูปแบบค่อนข้างมาตรฐานการจะนำเสนอต้องมีความคิดสร้างสรรค์อย่างสูง

4. ทำงานเป็นระบบ
การเล่นกลองมีส่วนช่วยพัฒนาให้เราทำงานเป็นระบบ เพราะว่าการเล่นต้องใช้ประสาทสัมผัสพร้อมกันหลายอย่างเช่นมือต้องตีหูต้องฟัง เท้าเคาะจังหวะ บางครั้งก็ต้องสลับกันตีและบางตั้งต้องตีพร้อมกัน กลอง 1 ใบ ตี 1ครั้งเสียง 1 เสียง ตี 2 ครั้งแต่น้ำหนักต่างกันก็ คนละเสียงอีกเช่นกัน เพราะฉะนั้นต้องสร้างระบบหรือจังหวะการตีกลองให้เป็นระบบ เพื่อให้ได้เสียงที่แตกต่างแต่กลมกลืนและสร้างสรรค์ให้เสียงของกลองที่นำเสนอให้ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลินไปกับกลองที่เราตี

5. เป็นศิลปิน
การเล่นกลองก็เหมือนเป็นศิลปินคนหนึ่ง ที่ต้องแบกรับภาระในการจัดท่วงทำนองให้สอดคล้องเข้ากับงานเพลงที่เล่น

6. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง
สามารถปรับเปลี่ยนวิธี จังหวะ ในการเล่นต่างๆ ให้เข้ากับพวกหรือทีมงานได้ที่เล่นด้วยกันได้ และสามารถปรับจังหวะให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ กลองเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องเล่นกับวงดนตรี จึงจะเกิดศักยภาพสูงสุด เมื่อต้องเล่นกับบุคคลอื่นๆ การปรับตัวและยืดหยุ่นต่อความคิดเห็นต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น เพลงนี้ควรตีด้วยความเร็วแค่ไหน ดัง เบา แค่ไหน ตรงนี้ส่งจังหวะมากน้อยเพียงใดจึงจะพอดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของทุกๆคนในวงด้วยเช่นกัน

7. เก่งในการควบคุมดูแล
เพราะว่ากลองเป็นเสมือนผู้บริหารจังหวะ ที่จะควบคุมทำนองของเครื่องดนตรีต่างๆให้เป็นจังหวะที่เร้าใจหรือหนักแน่นได้ และต้องคอยช่วยพยุงจังหวะในภาวะที่เครื่องดนตรีอื่นๆเริ่มสะดุดหรือว่าจังหวะเพี้ยนไปให้กลับเข้ามาในทำนองที่ถูกต้องได้ โดยทักษะทางกลองอันนี้จะมีประโยชน์เสมือนว่าเป็นผู้บริหารที่ต้องคอยเป็นผู้นำและคอนโทรลการทำงานของคนอื่นๆพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้นำและแม้แต่จะคล้อยตามความเห็นของผู้อื่นได้เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จช่วยให้เป็นคนช่างสังเกต รับรู้ถึงอารมณ์ของผู้อื่นได้ดี ทำให้สามารถเข้าถึงบุคคลต่างๆและปรับเปลี่ยนความดัง แรงของจังหวะที่เล่นเพื่อให้เพลงที่เล่นออกมาไพเราะยิ่งขึ้น

8. มีวินัย
การตีกลองต้องไม่อยู่นอกกรอบของเพลง และจังหวะในการเล่นดนตรี เพราะถ้าเล่นอย่างไร้กรอบแล้วจะพาให้วงเสียหายได้ จึงเป็นการฝึกวินัยที่ดีที่สุดสำหรับการตีกลองแก่ผู้เล่นได้อย่างแท้จริง หากต้องการเล่นกลองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น จำเป็นต้องมีการวางตารางเวลาในการซ้อมกลอง (รวมไปถึงเครื่องดนตรีประเภทอื่น ๆ ด้วย)และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับตารางเวลาคือการมีวินัย เช่น วันนี้ซ้อม 8 ชม. และทิ้งช่วงไปอาทิตย์หน้า ก็ทำให้ขาดความต่อเนื่องไม่เก่งซักที ตารางเวลาช่วยในเรื่องการจัดการในงานนั้น ๆ แต่หากขาดวินัยแล้ว ตารางเวลาก็แค่กระดาษเปล่าๆที่ไม่มีค่าอะไร

9. ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ
การตีกลองถ้าจะให้เก่งต้อง รู้จักหาเทคนิคใหม่ๆมาลองฝึกอยู่เสมอ เพื่อการตีที่ทำให้เราชำนาญขึ้น และทำให้รู้จักการตีหลายๆแบบทั้งจังหวะช้าและเร็ว

10. เรียนรู้เร็ว
การเรียนรู้การตีกลองทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น เราจำเป็นต้องเรียนรู้ให้เร็ว เพื่อที่จะฝึกฝนให้คล่องมือ ท่องจำจังหวะให้ขึ้นใจ ช่วยให้เราต้องกระตุ้นตัวเองเป็นการกระตุ้นให้เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น การตีกลอง สำคัญจะต้องฟังและแยกแยะเสียงในการถอดmelody และการฟังline กลองจะยากมาก จะต้องฟังเร็วและแยกเสียงให้ถูกในแต่ละจังหวะ

+ กล้าตัดสินใจ
การกล้าตัดสินใจเกี่ยวกับการเล่นกลองคือ เวลาที่เราตีกลองต้องตีให้ถูกจังหวะ ทำให้เราต้องตัดสินใจในทันทีว่าจะตีกลองใบไหน กลอง ถือเป็นเครื่องดนตรี ที่ให้จังหวะ ทุก ๆ ชิ้นต้องฟังจังหวะ จากกลอง เพราะฉะนั้นเราจะเล่นแนวไหน ช้าหรือเร็ว หยุดตอนไหน เริ่มตอนไหน เราต้องกล้าที่จะตัดสินใจเพราะ ทุกคนก็ต่างหวังไว้ที่เรา

+ เป็นตัวของตัวเอง
กลองเป็นสิ่งที่สามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาได้ชัดเจนอย่างหนึ่ง สามารถเล่นเพลงช้า หรือจะเป็นเพลงเร็วระบายอารมณ์ จะเห็นได้ชัดว่า นั่นคือตัวตนของเราในตอนนั้น การตีกลองเป็นการแสดงออกของคนแต่ละคนยิ่งคนนั้นเข้าถึงดนตรีมากเท่าไร ก็จะทำให้เค้าแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาอย่างมากที่สุด

+ กระตือรือร้น
เล่นกลองจะต้องเล่นให้ได้ก่อนเพื่อนๆในวง เพราะถ้าแกะได้ช้า bass ก็จะเล่นตามไม่ได้ กีต้าร์ก็ได้แต่ลงcordแต่ยังเล่นเป็นband ไม่ได้ กลองจึงสำคัญมาก จึงฝึกให้กระตือรือร้นมากกว่าใครๆในวง

 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..