คนชอบ “ถ่ายภาพ” เป็นคนแบบไหน?

รู้หรือไม่…การถ่ายภาพ งานอดิเรกที่หลายคนสนใจและนิยมกันมากในช่วงนี้จะช่วยทำให้คุณเพลิดเพลิน คอยสร้างสรรค์ภาพสวยๆในมุมมองต่างๆ รวมถึงเก็บเรื่องราวประทับใจของใครหลายๆคน บางคนอาจจะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อีกด้วย แต่นอกจากประโยชน์ต่างๆที่กล่าวมาแล้ว การถ่ายภาพยังช่วยคุณเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านอื่นๆเพิ่มอีกด้วย วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนชอบ “ถ่ายภาพ” เป็นคนแบบไหนและฝึกอะไรให้คุณบ้าง…

1. มีความคิดสร้างสรรค์
เนื่องจากในระยะแรกที่เริ่มสนใจการถ่ายภาพ ผู้ถ่ายจะพยายามถ่ายหลายแบบ เช่น ภาพชีวิต ภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์ เพื่อหาแนวทางที่ตนเองถนัดที่สุด และเมื่อเจอแล้วก็จะพยามยามหามุมมอง หรือสไตล์ของตัวเองเพื่อให้แตกต่างจากคนอื่น จึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อจะสร้างผลงานได้ การถ่ายภาพฝึกฝนให้เรามีความคิดใหม่ ๆ มากขึ้น เพราะในการถ่ายภาพเราต้องสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุมกล้อง แสง หรือ องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ภาพดูดี

2. เป็นศิลปิน
คนที่รักการถ่ายภาพ จะสามารถมองทุกอย่างให้สวยงามหรือเป็นเรื่องราวได้ และสามารถถ่ายภาพที่สื่อสารถึงเรื่องราวที่ตนเองมองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของศิลปินเช่นกัน ภาพ หนึ่งภาพ อาจบอกเล่าเรื่องราวได้ดีกว่าการบรรยายเป็นตัวหนังสือ ศิลปินสามารถใช้ภาพบอกเล่าถึงเรื่องราว และความรู้สึกที่ต้องการจะสื่อถึงผู้ชมได้ การถ่ายภาพจึงเป็นศาสตร์หนึ่งของศิลปะ ผู้ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพได้ดี จึงนับว่าเป็นศิลปินคนหนึ่ง

3. มีทักษะเรื่องสี
การถ่ายภาพเป็นการบันทึกเรื่องราวขณะนั้น คล้ายกับการวาดภาพ ดังนั้น ผู้ที่ถ่ายภาพก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้สี เพื่อแสดงความเป็นธรรมชาติ หรือแสดงอารมณ์ของภาพนั้น ให้เป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้ภาพสามารถสื่อถึงเรื่องราวได้ดี คือ สีสันของภาพ สีของภาพสามารถบอกถึงอารมณ์ของภาพได้ และภาพสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้เช่นเดียวกับตัวหนังสือ การถ่ายภาพจึงเป็นการฝึกทักษะเรื่องสีไปด้วยอย่างหนึ่ง

4. สุขุมเยือกเย็น
เพราะการที่จะถ่ายรูปในแต่ละช็อต ที่เราตั้งใจได้นั้น ในบางครั้งอาจต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะรอวัตถุบางอย่างเข้ามาในเฟรมที่เราต้องการ เช่น การรอคนเดินผ่านในจุดที่ต้องการ หรือการรอสภาพแสงที่ดี ตามที่เราต้องการหรือเหมาะสม เป็นต้น โดยสำหรับการรอ คอย ถ้าเป็นคนที่ใจร้อน หรือ ไม่มีความสุขุมที่จะรอ ก็อาจได้ภาพที่อีกแบบหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมานึกเสียดายในภายหลังว่าถ้าอดทน หรือใจเย็น รออีกสักนิด อาจได้ภาพที่ดีกว่านี้

5. เป็นตัวของตัวเอง
ถ้าหากถ่ายภาพบ่อยๆ เราจะมีมุมกล้องหรือแนวของตัวเองที่คนดูสามารถรู้สึกได้ว่า ภาพนี้เป็นภาพที่เราถ่ายเป็นการแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองออกมาด้วยภาพถ่าย เนื่องจากการถ่ายภาพนั้นสามารถทำงานได้ทั้งเป็นทีมและคนเดียวได้ ภาพถ่ายที่นั้นสามารถถ่ายทอดลักษณะของเจ้าของภาพได้ แต่บ้างครั้งก็สามารถทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้เช่นกัน

6. อดทน
การเฝ้ารอคอยเพื่อให้ได้ภาพถ่ายหรือการจัดการองค์ประกอบของภาพเพียงภาพเดียว ต้องเตรียมตัวและสร้างองค์ประกอบจากปัจจัยหลายๆอย่าง การถ่ายภาพต้องอาศัยความอดทน เพราะภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา การอดทนเฝ้ารอเวลาที่จะเหมาะแก่การถ่ายภาพ หรือเฝ้ ารอจังหวะเวลา ดีที่สุด และจับจังหวะนั้นๆออกมา ต้องใช้ความอดทนสูง

7. สามารถสร้างสรรค์ทุกอย่างได้
ภาพ เปรียบเสมือนเครื่องหยุดเวลา ที่เราสามารถเก็บความทรงจำนั้นๆไว้ ตราบเท่าที่เราต้องการ
นักถ่ายภาพที่ดี ควรสื่อความหมายจากภาพที่ถูกถ่ายออกมา โดยใช้จินตนาการสร้างสรรค์ภาพ ที่ทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงความหมายของภาพนั้นๆ ได้อย่างลึกซึ้ง โดยไม่ต้องมีคำอธิบายมาประกอบเลยการถ่ายภาพทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมาก เพราะเรามักจะหามุมมอง มุมกล้องที่แปลกไปจากเดิมๆ อยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ภาพถ่ายดูมีความหมาย มีค่า ไม่น่าเบื่อ เสมือนเป็นภาพวาดกับมือภาพ 1 ภาพ แทนคำพูดได้ 1 พันคำ สถานที่ 1 ที่ ให้ 100 คนมาถ่ายก็ได้ 100 แบบ เราจึงต้องสร้างสรรค์สิ่งธรรมดาทุกอย่างรอบตัวในสายตาคนทั่วไปออกมาให้สวยงามที่สุด

8. มีวิสัยทัศน์
ภาพถ่ายที่ดีต้องสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ ทำให้คนถ่ายต้องมีวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์ความหมายของรูปภาพที่จะถ่ายทอดออกมา ดังนั้นการถ่ายภาพจะสามารถบริหารการมีวิสัยทัศน์ของเราได้ ทำให้สามารถนำมาปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ได้ เช่นเรื่องการทำงานเป็นต้น

9. ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ
ผู้ที่ถ่ายภาพจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการถ่ายภาพ อุปกรณ์หรือซอฟแวร์ใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดในการถ่ายภาพใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยตู่ ลอดเวลา นักถ่ายภาพก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อก้าวทันสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยเป็นธรรมดาที่คนเล่นกล้องหลายๆคนแสวงหามุมมองใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ ทฤษฎีแสงใหม่ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความใฝ่รู้ อาจแสดงออกได้ในหลายๆรูปแบบ เช่น การออกไปถ่ายรูปในโอกาสต่างๆบ่อย การหาโปรแกรมแต่งรูปใหม่ๆเพื่อที่จะได้รูปออกมาในสไตล์ที่แปลกใหม่

10. รอบคอบ
ในการถ่ายรูปแต่ละครั้ง หากเป็นการถ่ายรูปอย่างมื ออาชีพ จะมีรายละเอียดมาก เมื่อแสงเปลี่ยน มุมมองเปลี่ยน การตั้งค่ากล้อ งต่างๆก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา ซึ่งมีหลายอย่างที่ต้องตั้งใหม่ก่อนจะถ่ายแต่ละครั้ง จึงทำให้มีความรอบคอบก่อนจะทำงานอะไร หรือก่อนจะถ่ายรูปแต่ละรูป ไม่ เช่นนั้น ภาพที่ถ่ายก็จะไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ และบางครั้งอาจะไม่สามารถถ่ายได้ใหม่ หรือแก้ไขได้อีก จึงจำเป็นมากที่ต้องฝึกตัวเองให้รอบคอบ เมื่อจะลงมือถ่ายภาพให้ได้สวยงามเราต้องมีความรอบคอบในเรื่องการจัดภาพ แสง ให้ดีไม่งั้นเราก็จะเสียภาพที่ดีๆไป เสียโอกาส ณ ขณะนั้น หรือจังหวะนั้นไป

+ มีความสามารถในการนำเสนอ
เราต้องเลือกมุม และจัดองค์ประกอบภายในภาพให้ดี เพื่อให้ได้ภาพที่ออกมาสวย ก็เปรียบได้กับการเลือกวิธีเลือกมุมมองที่ต้องการนำเสนอให้ผู้อื่นได้เห็น และคิดตามที่เราต้องการ การถ่ายภาพต้องสามารถนำเสนอและสื่ออารมณ์ของภาพให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงความมีชีวิตของภาพที่ถ่าย

+ เน้นผลของงาน
หากไม่เน้นในผลของการถ่ายในแต่ละครั้ง รูปที่ได้ก็จะไม่ดี

หากคุณชอบถ่ายภาพเป็นประจำหรือกำลังฝึกฝนทักษะนี้อยู่ อย่าลืมเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำอยู่ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..