ชอบ “ทำอาหาร” บอกได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหน ?

ทำอาหาร งานอดิเรกหรือกิจกรรมยอดนิยมที่ใครหลายๆคนกำลังทำอยู่หรือทำเป็นกิจวัตรประจำวัน นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คอยคิดสรรหาเมนูใหม่ๆในแต่ครั้งที่ได้ทำ หรือการได้ลองผิดลองถูกกับเมนูอาหารที่ตัวเองไม่ได้คุ้นเคย แต่รู้หรือไม่ว่างานอดิเรกอย่างการทำอาหารจะช่วยฝึกคุณในเรื่องอื่นๆด้วย วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ชอบทำอาหารเป็นคนแบบไหน!

1. มีความคิดสร้างสรรค์
การมีความคิดสร้างสรรค์ดูแล้วก็สามารถพูดได้ว่ามีส่วนเกี่ยวเนื่องเป็นอย่างมากในการพัฒนาคน ผู้คนที่จะสามารถคิดสูตรอาหาร เมนูอาหาร หรือวิธีการทำอาหารในแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ ถอื ว่าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ ในตัวเองระดับหนึ่ง อย่างการทำอาหารทานเอง เราอาจจะใส่ความคิดสร้างสรรค์ของเราออกมาในแบบต่าง ๆ หากเราใช้ความคิดสร้างสรรค์กับสิ่งใกล้ตัวแล้วจะทำให้เรากล้าที่จะแสดงความคิดของเราในเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย

2. กล้าที่จะลองผิดลองถูก
การประกอบอาหาร เราจะต้องตัดสินใจในการลงมือเลือกส่วนผสม ใส่เครื่องปรุง ปรับเปลี่ยนเทคนิคการทำเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม หากเปรียบกับการทำงาน ถ้าไม่ลองลงมือทำด้วยตัวเองก็จะไม่รู้ว่าตนเองสามารถทำงานนั้นได้หรือไม่ หรือผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร

3. ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ
เนื่องจากการใฝ่หาความรู้ต้องมีความรอบคอบ และสุขุมมากพอสมควร งานใดๆหรือการทำอาหารใดๆหยุดอยู่ที่เดิมอาหารนั้นก็เหมือนงานชิ้นหนึ่ง ทำอาหารรสชาติเดิมถึงแม้จะอร่อยแล้วแต่ก็อย่ามั่นใจว่าคนอื่นจะทำไม่ได้เหมือนเราควรรักษาไว้อย่าให้ตกหล่น และทำให้อร่อยยิ่งขึ้นโดยอาจจะเพิ่มสีสีนเข้าไปในอาหารชวนให้น่ากินพร้อมทั้งอร่อยอยู่แล้วทำให้คำบรรยายของคำว่าอร่อยนั่นหาคำมาแทน และหาข้อเปรียบเทียบยากนัก เช่นเดียวกับการทำงาน ถ้าทำงานแบบเดิมๆคนอื่นๆก็สามารถทำได้ควรจะเปลี่ยนแนวคิดเป็นผู้เริ่มบุกเบิกบ้างอาจจะเติมแต่งการทำงานทำให้ผลงานที่ได้ออกมาดูดีกว่าเดิม เพื่อนร่วมงานทำงานกันในรูปแบบใหม่ๆลองจัดการเปลี่ยนแปลง ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ให้ปรุงแต่งทดลองเพื่อความแปลกใหม่ อาหารที่แปลกใหม่ทั้งๆที่อร่อยอยู่แล้วต้องมีคนชอบมากกว่าแน่นอน เหมือนกับงานที่ดีอยู่แล้วนำมาดัดแปลง ใฝ่หาความรู้มาดัดแปลงเพิ่มเติมเข้าไปก็อาจทำให้งานที่ออกมานั้นดี และหาผู้ใดหรือสิ่งใดมาเทียบยาก

4. อดทน
การทำอาหารต้องใช้ความอดทนสูงทั้งขณะทำหรือแม้แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว ทำครั้งแรกอาจจะไม่อร่อย เราก็ต้องอดทนและปรับปรุงรสชาติเราไปเรื่อย มีการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ตรงนี้เราก็เอามาใช้กับการทำงานได้ ไม่ว่างานใดๆ เราก็ต้องใช้ความอดทนกันแทบทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความอดทนจากความเหน็ดเหนื่อย ความอดทนจากการรอดูความก้าวหน้าของตัวเอง เป็นต้น

5.สามารถสร้างสรรค์ทุกอย่างได้
การทำอาหารเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่อาศัยความชำนาญ รสนิยม และจินตนาการ ผู้ที่ชอบทำอาหารจึงสามารถสร้างสรรค์ส่วนประกอบต่างๆให้มารวมกันได้อย่างลงตัว ทั้งหน้าตา และรสชาติ

6.รู้ความสำคัญก่อนหลัง
การทำอาหารนั้นถ้าเราไม่รู้หรือให้ความสำคัญกับลำดับก่อนหลัง ในการผสมผสานเครื่องปรุงและส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำให้กลายมาเป็นอาหารจานเด็ดรสเลิศ ขึ้นมาให้ทุกคนได้ชิมกัน หากแต่ว่ามีอะไรๆ ก็ใส่ลงไป ให้มันผสมกันเอง นั่นแสดงถึงความไม่เอาใจใส่ในอาหารที่ทำและแสดงถึงความมักง่ายของผู้ประกอบอาหารไม่มีการวางแผน ถ้าเปรียบกับการทำงานต่างๆ นั่นก็หมายถึงว่าการทำงานของคุณไม่มีการกำหนดลำดับว่าควรทำอะไรก่อนอะไรหลังหรือไม่รู้จักวางแผน ก็ย่อมทำให้งานนั้นๆ ไม่ประสบความสำเร็จ

7.นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี
เมื่อมีการอ่านตำราการทำอาหารหรือการดูรายการทำอาหาร ก็จะนำมาฝึ กทำเอง และตรวจสอบรสชาติให้เหมาะกับตัวเอง เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานก็จะนำความรู้ความสามารถ ความผิดพลาดของผู้อื่น และของตนมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

8. มีความสามารถในการนำเสนอ
การทำอาหารจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบที่แปลกใหม่ และผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่

9. รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
การทำอาหารแต่ละครั้งก็ต้องให้ผู้อื่นได้ลองชิมรสชาติดูบ้าง ซึ่งก็จะได้รับทั้งคำติ และคำชม สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้ทำอาหารนั้นได้รู้ถึงความคิดเห็นของคนอื่นต่ออาหารจานนั้นๆ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น เช่นเดียวกับการทำงาน ถ้าเรายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็จะทำให้เรารู้จักพัฒนาตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องของตัวเอง

10. ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจ
การทำอาหารไม่สามารถทำสำเร็จหรือทำให้อร่อยได้เพียงครั้งเดียว คนที่จะทำอาหารเป็น หรืออร่อยได้นั้นจะต้องใช้ความตั้งใจในการทำมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้ได้รสชาติที่ผู้บริโภคต้องการ เปรียบได้กับความพยายามในการทำงานใด ๆ ครั้งแรกอาจจะออกมาได้ไม่ดีที่สุด แต่ถ้าหากมีความตั้งใจ ฝึ กทำหลาย ๆ ครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมา

+ รักการบริการ
คนที่ชอบทำอาหารมักไม่ได้ทำทานเองคนเดียว แต่มักจะทำให้คนอื่นได้ชิมฝีมือตนเองด้วย และอยากจะได้รับคำชมว่าอาหารที่ตนทำนั้นอร่อย จึงพยายามทำออกมาอย่างสุดความสามารถ และคอยบริการอย่างเต็มที

+ รอบคอบ
การทำอาหารนั้นทำง่าย คิดว่าใครๆก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะทำอาหารให้อร่อย และมีคุณภาพนอกจากจะถูกใจผู้ทำแล้วยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้รับประทาน เพราะฉะนั้นความรอบคอบเป็นอย่างแรกเพราะเครื่องปรุงทุกชนิดมีรสชาติต่างๆกันไปการที่จะใส่เข้าไป เพื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันได้กลมกล่อมนั้นจะต้องอาศัยการฝึกฝน การลองผิดลองถูกและความรอบคอบนี้ทำให้การปรุงอาหารทำอย่างมีสมาธิ ปริมาณของเครื่องที่ใช้ในการปรุงหรือการใส่สิ่งไหนก่อนอย่างเช่น ใส่ผักก่อนดีหรือไม่ ใส่น้ำปลาก่อนหรือใส่กระเทียมทีหลังดี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องมีความรอบคอบและชำนาญพอสมควร เพราะฉะนั้น เครื่องปรุงก็เปรียบเสมือนคนเราทั่วไปที่มีบุคลิกภาพต่างกัน คนหนึ่งอารมณ์ร้อนก็เหมือนพริก คนหนึ่งห่ามๆก็ดูเปรี้ยวเหมือนมะนาว การที่จะทำงานต้องอาศัยหลายสิ่งนอกจากความรู้แล้วต้องมีผู้ร่วมงานที่สามารถทำงาน
ด้วยกันได้แล้วผลของงานจะออกมาเป็นอย่างดี การที่จะเป็นหัวหน้าคนได้ต้องเข้าใจลูกน้องทุกคนอย่างดี นำจุดเด่นของแต่ละคนมารวมกันคลุกเคล้าให้เข้ากันดั่งเช่นทำอาหารจานหนึ่งให้ได้ผลออกมา ถูกใจทั้งคนทานและคนทำ

+ เป็นตัวของตัวเอง
การทำอาหาร ชอบรสชาติไหน ก็ต้องเป็นตัวของเราเอง และปรุงตามรสชาติที่ตนเองถนัด เพื่อให้รับประทานอาหารได้อร่อยมากขึ้น การอยู่ในโลกใบนี้ก็เช่นกัน ต้องมีจุดยืน และเป็นตัวของตัวเอง เพราะหากเปรียบเราเป็นต้นไม้และไม่มีความแข็งแรง ต้นไม้ต้นนั้นจะต้องโอนเอนไปตามกระแสลม และในที่สุดก็ต้องปลิวไปตามลม ดังนั้นเราต้องมีจุดยืนที่ดี เพราะถึงแม้ว่าเราจะเป็นต้นไม้ที่เล็ก แต่หากมีรากฐานที่มั่นคง (จุดยืนที่แข็งแกร่ง) หากลมพัดแรงเพียงใด ต้นไม้ก็จะยังคงยืนหยัดอยู่ได้ แต่คำว่าเป็นตัวของตัวเอง ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่มีฐิติ ในบางครั้ง บางเวลา ก็ต้องโอนอ่อน หรือบางเวลาก็ต้องแข็งแกร่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ

หากคุณเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้ว สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..