คนชอบ “ท่องเที่ยว” เป็นคนแบบไหน?

การท่องเที่ยว งานอดิเรกที่หลายคนนั้นอยากจะมีเวลาเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ หรืออาจจะมีความฝันที่อยากจะเดินท่องเทียวรอบโลก ซึ่งเปรียบเสมือนได้เปิดโลกใบใหม่ให้กับคุณ แต่การท่องเที่ยวนอกจากจะให้คุณสนุก ใช้เวลากับเพื่อน คนในครอบครัว หรือคนรัก พร้อมสร้างความผ่อนคลายให้กับคุณแล้ว วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนชอบ “ท่องเที่ยว” เป็นคนแบบไหนและฝึกอะไรให้คุณบ้าง…

1. ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่น่าจะเป็นสถานที่ใหม่ ๆ ซึ่งก็จะเจอในสิ่งที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม ผู้คน สัตว์ สิ่งของ รวมถึงบรรยากาศ อากาศที่แปรปรวน หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน สิ่งเหล่านี้แหละจะเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายหรือเพิ่มเติมสิ่งใหม่ ๆ ให้กับชีวิต เรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ นั้น ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ ๆให้ได้เมื่อไปอยู่ ณ จุดจุดนั้น

2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
การท่องเที่ยวเป็นการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา ทำให้เราได้ติดต่อสื่อสารหรือเกี่ยวข้อง ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดี ส่งผลให้เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง

3. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง
ในการเดินทางอาจมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเป็นสถานที่แห่งใหม่หรือต้องพบปะบุคคลต่างวัฒนธรรมที่เราไม่ค้นุ เคย ซึ่งการเผชิญกับสิ่งเหล่านี้บ่อยครั้งจะทำให้เรารู้จักปรับตัวเข้ากับอะไรแปลกใหม่ได้ดีขึ้น

4. ชอบความท้าทาย
การท่องเที่ยวเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง เหมือนกับเราออกไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับตัวเอง ทำให้เราได้ท้าทายกับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เราไม่อาจรู้ได้เลยว่า ระหว่างการท่องเที่ยวเราจะเจออะไรบ้าง ซึ่งเป็นการทดสอบอะไรใหม่ๆที่เราอาจไม่เคยเจอมาก่อน ท้าทายให้เราลองเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ และถ้าเราทำได้สำเร็จ กจ็ ะทำให้เรามีความสุขกับการท่องเที่ยวและได้เผชิญสิ่งใหม่ๆที่ไม่จำเจ เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่บางคนอาจจะไม่เคยได้รับตรงนี้เลย

5. มีวิสัยทัศน์
การได้เดินทางเสมือนได้ประสบการณ์เข้ามาในชีวิต อาจจะดีหรือไม่ดีย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยในการพัฒนา
วิสัยทัศน์ให้กับตนเอง ได้เปิ ดมุมมองให้กับชีวิตได้กว้างขึ้น

6. เอาตัวรอดได้
การท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ ทำให้เราเจอกับอุปสรรค และปัญหาทำให้เราเกิดพัฒนาตัวเอง สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

7. มีความคิดสร้างสรรค์
สิ่งที่เราได้พบจากการท่องเที่ยวนั้น จะนำมาซึ่งไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอ เหมือนเราได้เปิ ดโลกกว้างให้กับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปจากความจำเจเดิมๆของเรา ช่วยให้สมองของเราได้เปิ ดให้กับความคิดใหม่ๆที่จะเข้ามา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างมาก เพราะในการทำงานนั้น เราจำเป็นจะต้องแสวงหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำเสนอเป็นผลงานของเราเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

8. รอบรู้
การท่องเที่ยวทำให้เราเห็นสิ่งใหม่ๆ ทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว และเข้าใจอะไรต่างๆได้ง่าย ทำให้เรารอบรู้เรื่องต่างๆได้มากขึ้น

9. เก่งในการวางแผน
เวลาไปท่องเที่ยวที่ใดก็ตามต้องมีการวางแผนที่ดีก่อน คือต้องวางแผนว่าไปที่ไหน ไปอย่างไร เส้นทางไหนใกล้ และประหยัดที่สุด พักที่ไหน ฯลฯ การท่องเที่ยวจึงเป็นการช่วยให้ผู้รักการท่องเที่ยวรู้จักการวางแผนการท่องเที่ยวจึงจะเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น และมีความสุข

10. อดทน
บางครั้งมีความยากลำบากในการเดินทาง อาจทำให้เราอ่อนล้า หมดความตั้งใจ การทำงานก็เหมือนกันเพราะบางครั้งเราอาจจะเจออุปสรรคในการทำงาน ได้งานอาจจะยาก อาจจะเยอะ แต่เราก็ตั้งมีความอดทน เพื่อที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้ได้

+ มีอัธยาศัยดี
การท่องเที่ยวจะนำเราไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ พบปะผู้คนใหม่ๆ เราจึงต้องอาศัยความมีอัธยาศัยที่ดีในการเข้ากลุ่ม เราไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเราเองมีอัธยาศัยที่ดีในระดับใด จนกว่าเราจะได้นำไปใช้ และรอรับผลจากการใช้นั้นๆ ถ้าผลออกมาดีเราได้รับการตอบรับที่ดี ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเรามีอัธยาศัยดีพอที่บุคคลอื่นอยากจะมีการปฎิสัมพันธ์ด้วย

+ ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
การท่องเที่ยวต้องพบเจอผู้คนมากมายในระหว่างทาง การผูกมิตรกับผู้อื่นที่พบเจอ ทำให้ได้เพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวการเดินทางกัน และในบางครั้งยังทำให้ได้รับความช่วยเหลือต่างๆ การท่องเที่ยวจึงช่วยพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้

+ มองโลกในแง่ดี
การท่องเที่ยวทำให้มีประสบการณ์หลากหลาย และเห็นความแตกต่างในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่ สังคม วัฒนธรรม สภาพภูมิอากาศ หรือสภาพแวดล้อมก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นความจริงที่หนีไม่ได้ ซึ่งความรู้สึกนี้ก็ไม่แตกต่างกับการทำงานซึ่งจะต้องพบกับคน วิธีการ วัฒนธรรม ระบบสังคม และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และหลายๆอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตนเองทั้งหมด จึงจำต้องอาศัยการมองโลกในแง่ดีและจะปรับตัวปรับใจให้ทำงานอย่างมีความสุขได้

หากคุณชอบท่องเที่ยวเป็นประจำอยู่แล้ว สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..