คนชอบ “วาดรูป” เป็นคนแบบไหน?

งานอดิเรก คือ กิจกรรมที่ทำยามว่าง อาจจะเกิดจากความสนใจหรือความสนุกสนานเป็นหลัก มากกว่านั้นอาจจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยนอื่นๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตามงานอดิเรกมักจะช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้กับคุณ โดยที่คุณไม่รู้ตัวมาก่อน

วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่างานอดิเรกอย่างการ “วาดรูป” จะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณอาจจะมีแต่ยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในผลวิจัยเรื่อง “กีฬาและงานอดิเรกฝึกฝนความสามารถของบุคลากรในด้านใดบ้าง” โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนชอบ “วาดรูป” เป็นคนแบบไหน!

1. มีความคิดสร้างสรรค์
การวาดรูปนั้นเราต้องเสาะหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเทคนิคใหม่ๆ เอาของเก่ามาประยุกต์ใหม่ ก็เหมือนกับการทํางานเราต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเราให้สดใหม่ตลอดเวลา ไม่ยํ่าอยู่กับที่ ประยกุต์เพื่อให้แตกต่างไม่เช่นนั้นเราก็จะเป็นผู้ตาม และไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองการวาดรูปนั้นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มาก ไม่เช่นนั้นรูปที่ออกมาจะเป็นรูปที่ไม่มีความหมาย ไม่สามารถสื่อให้บุคคลอื่นทราบได้ว่าผู้วาดต้องการสื่ออะไรในรูปวาดนั้นๆ

จะวาดภาพออกมาอย่างไรแล้วแต่มุมมอง ความคิดที่จะถ่ายทอดออกมา ซึ่งโจทย์หนึ่งอาจวาดออกมาได้หลายแบบ เช่นมีโจทย์ให้วาดรูปมือ อาจถ่ายทอดออกมาเป็นมือที่กางออกทั้ง 5 นิ้ว หรืออาจเป็นรูปมือที่จับแก้วน้ำอยู่หรือใช้การหยดสีให้ดูเป็นรูปมือ ทําให้เกิดแนวคิดได้หลายแบบ ช่วยในด้านมีความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ

2. สุขุมเยอืกเย็น
การวาดรูปต้องใช้เวลาและมีความเป็นขั้นตอน ผู้วาดจะต้องใจเย็น ไม่ใจร้อนไม่เช่นนั้นจะทำให้รูปเสร็จอย่างลวกๆ ขาดรายละเอียดอย่างที่ผู้วาดต้องการการจะวาดภาพได้ ต้องมีความ สุขุมเยือกเย็น ถ้าอยู่ในภาวะที่อารมณ์ร้อน หรือวุ่นวายใจอยู่ก็จะไม่สามารถสร้างภาพที่สวยงามได้เพราะการวาดภาพคือการเอาสิ่งที่อยู่ในจิตใจระบายใส่กระดาษหรือผืนผ้าใบที่อยู่ตรงหน้า ถ้าวาดด้วยความเยือกเย็นภาพก็จะดูสวยงาม อบอุ่น แต่ถ้าวาดด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัว ภาพกจ็ะไม่น่ามองอาจจะทาให้ภาพนั้น ไม่เป็นที่ต้องการของใครเลยก็ได้เหมือนกับการทํางาน ถ้าเรามีความสุขุมเยือกเย็น งานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพ เพราะเราได้มองอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และถ้าเราไม่มีความสุขุมเยือกเย็น งานที่ทำก็อาจจะผิดพลาดใหญ่หลวง ซึ่งจะทำให้เสียทั้งบริษัท และเราเองก็อาจจะต้องเสียงาน  

3. เป็นตัวของตัวเอง

การวาดภาพเป็นงานที่เป็นการแสดงจินตนาการของเราออกมาทางการวาดภาพในสิ่งที่เราคิดในใจ เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ของตัวเอง การวาดภาพเป็นการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของเรา ศิลปะทําให้เรามีความคิดเป็นของตัวเอง เป็นการสร้างสรรค์จากตัวของตัวเอง แสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้วาดรูปที่แสดงออกมาในผลงาน ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการระบายสีน้ำหนักที่ใช้ลงบนภาพวาด การวาดภาพสะท้อนลักษณะของบุคลออกมา จากสีและเส้นที่ใช้การเลือกองค์ประกอบทุกอย่างเป็นการแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมา และยังได้ใช้เวลาอยู่กับตนเอง เพื่อเข้าใจตนเองได้มากขึ้น

4. เป็นศิลปิน
การวาดรูปเสมือนเป็นการฝึกความอดทน และจินตนาการรวมไปถึงการเข้าใจถึงอารมณ์ของภาพที่ต้องการจะวาดภาพนั้น ๆ หากไม่มีอารมณ์ในการวาดรูปแล้วเราก็จะไม่มีความสุขในการวาดภาพเลย มีโลกเป็นส่วนตัว กล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนเองชอบ

5. อดทน
ภาพบางภาพกว่าจะเสร็จสมบูรณ์อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือเป็นวัน บางทีถ้าผิดพลาดไปเพียงนิดเดียวหากไม่สามารถแก้ไขได้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ จึงต้องใช้ความอดทน และมีความมุมานะที่จะทำให้ภาพนั้นออกมาอย่างที่ต้องการได้ การวาดรูปนั้นต้องใช้ความอดทนสูง เพื่อที่จะให้ได้รูปวาดออกมาอย่างสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดในทุกๆรายละเอียด และจะเป็นนิสัยที่ติดตัวไปโดยปริยาย

6. สามารถสร้างสรรค์ทุกอย่างได้
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ความคิด สถานการณ์เหตุการณ์เฉพาะหน้าและทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดขึ้นอยู่กับปลายพู่กันที่อาจจะวิจิตรบรรจงได้อย่างงดงาม การวาดรูปช่วยเติมแต่งและเติมเต็มจินตนาการ สามารถวาดอะไรก็ได้ที่ใจนึกคิดอย่างไม่มีขีดจํากัด สามารถทำให้สิ่งที่ไม่มีในโลกเกิดขึ้นจริงในสมุดวาดเขียนได้ ดึงจินตนาการที่อธิบายลําบากออกมาได้

7. จิตใจดี
ส่วนใหญ่การวาดภาพจะช่วยให้คนมีจิตใจดี มีความเมตตา ไม่คิดร้ายกับผู้อื่น เพราะการวาดภาพเป็นการสร้างนิสัยอย่างหนึ่งให้คนมีความอ่อนโยน อ่อนหวาน มีจิตใจที่ดีไม่คิดร้ายผู้อื่น ความงดงามของศิลปะทําให้มนุษย์ทุกคนมีจิตใจที่มีความสุข เมื่อเราได้ระบายถึงความรู้สึกดีๆที่มีต่อสิ่งที่คิดลงในผลงานย่อมทำให้ผู้อื่นได้ทราบถึงความคิดนั้นๆ

8. มีทักษะเรื่องสี
จะวาดรูปให้สวยงามได้ จําเป็นต้องมีทักษะเรื่องสีเป็นหลัก เพื่อใช้ในการถ่ายทอดออกมาแล้วรู้สึกได้ว่าภาพของเราดูมีตัวตน พริ้วไหว มีชีวิตชีวา เราสามารถแยะแยะแต่งเติม หรือผสมสร้างสรรค์สรรพสีต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ตามจินตนาการและความพอใจ ในขณะที่สีที่มีอยู่จริงๆในชีวิตประจำวันอาจจะแตกต่างจากสีสันที่เราสร้างขึ้นมา

9. มีพัฒนาการในตนเองสูง
ในการวาดรูปแต่ละคร้ังหรือในแต่ละภาพ สิ่งที่สะท้อนออกมานั่นคือ สภาพจิตใจ สภาพอารมณ์ รวมถึงความสามารถที่มีอยู่ในตนเองในขณะนั้น โดยจะมีลำดับขั้นของพัฒนาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง หากเรารู้จักคิดและวิเคราะห์ผลงานของเราอย่างจริงจัง ทําให้เรารู้จักตนเองแก้ไขตนเองและสุดท้ายนั่นก็คือพัฒนาการของตัวเราเองตามมา การวาดรูปช่วยให้เราสามารถปลดปล่อยความคิดได้อย่างอิสระ ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเกิดการพัฒนาที่แม้แต่ตัวเราเองยังคาดไม่ถึงได้

10.มีความสามารถในการนำเสนอ
การวาดรูปเป็นการฝึกการจัดวางองค์ประกอบของภาพ คนที่วาดรูปเก่งจะสามารถวางองค์ประกอบต่างๆได้ดีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานได้เพราะจะทําให้สามารถนําเสนองานให้ออกมาดูเข้าใจง่าย น่าอ่าน ดึงดูดผู้อื่นได้

+ มองโลกในแง่ดี
การวาดภาพแล้วมนุษยเ์รามองทิวทัศน์เพื่อนำสิ่งที่ประทับใจในทิวทัศน์นั้นลงไปบนผืนผ้าใบ ซึ่งส่วนน้อยมากที่มองทิวทัศน์ที่สวยงาม แล้วจะนำสิ่งที่เป็นด้านตรงข้ามวาดลงไปบนผืนผ้าใบ เช่น เจาะจงกองขยะกองใหญ่ที่เป็นจุดเล็กน้อยและอาจจะอยู่ข้างๆ ทิวทัศน์นั้นๆ

+ มีวิสัยทัศน์
รูปที่วาดออกมาเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการสื่อถึงอะไร บ่งบอกถึงความคิดของผู้วาดว่าเป็นอย่างไร
หากสื่ออะไรไม่ได้ก็ไม่นับว่าเป็นภาพที่ดี

พอทราบอย่างนี้แล้ว ใครที่สนใจหรือกำลังฝึกวาดรูปอยู่ สามารถเพิ่มเติมการฝึกฝนให้เก่งขึ้นกันได้นะคะ เพราะไม่ใช่เพียงทำให้เก่งขึ้นหรือเพิ่มเติมความสามารถพิเศษเท่านั้น แต่ยังได้ทักษะความสามารถอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกด้วย…

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..