ชอบเต้น“แอโรบิค”บอกได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหน?

การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้คุณแข็งแรงแล้ว การเต้นแอโรบิคยังเป็นอีกหนึ่งกิจกกรรมที่หลายคนนิยมทำเพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง ยังช่วยให้ร่างกายได้รับการเผาผลาญในทุกๆส่วน แต่รู้หรือไม่ว่า…นอกจากประโยชน์ที่ได้ตามที่กล่าวมาแล้ว การเต้นแอโรบิคยังช่วยพัฒนาทักษะด้านอื่นๆอีกด้วย  วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทที่คุณเล่นจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ชอบเต้นแอโรบิคเป็นคนแบบไหน

 

1. บุคลิกดี
แอโรบิคเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่ง ทั้งสนุกและ ทำให้ร่างกายได้เผาผลาญ อีกทั้งแอโรบิคยังช่วยให้ผู้เล่นเคลื่อนไหวทุกส่วน ดังนั้นร่างกายทุกส่วนได้ถูกบริหาร เราจะ รู้สึกสดชื่น ร่างกายจะกระฉับกระเฉง มีความคล่องตัวมั่นใจมากขึ้น และส่วนช่วยให้บุคลิกดีขึ้น
การออกกำลังกายโดย การเต้นแอโรบิค เป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับคนที่เ ต้น เพราะได้วอร์มร่างกายทำให้กล้ามเนื้อได้มีการยืดหด และคลายตัว และยังเป็นการสร้างความมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง จึงเป็นการเสริมสร้างบุคลิกให้ดูดี การเต้นแอโรบิคเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยสร้างบุคลิกภาพให้กับผู้ออกกำลัง เนื่องจากมีท่วงท่าที่ต้องการความทะมัดทะแมงและถูกต้อง ตามจังหวะของเพลง และผู้ร่วมเต้นคนอื่นๆ จึงเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพอีกทางหนึ่ง

2. กระตือรือร้น
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการใช้ความคิด จะทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานเป็นระบบ ทำให้การเผาผลาญพลังงานดี จิตใจสดชื่น พร้อมที่จะเผชิญสิ่งต่างๆ จึงเป็นการพัฒนาความกะตือรือร้นในการดำรงชีวิต การที่ได้ เต้นแอโรบิค เป็นการเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกายอย่างเพียงพอ รู้สึกว่าร่างกายกระฉับกระเฉงขึ้น จากการบริหารร่างกายที่ต้องขยับร่างกายไปตามจังหวะเพลง ทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉง มีแรงพอทำบ่อยๆ ทำให้กลายเป็นคนกระตือรือร้นอยู่เสมอ

3. อดทน
การที่เราเต้นแอโรบิคย่อมที่จะมีความเหน็ดเหนื่อยและล้าได้ แต่โดยส่วนมากแล้วเราก็มักที่เต้นจนจบเพลงนั่นแสดงว่าแอโรบิคก็จะช่วยทำให้เราเป็นคนที่มีความอดทน และพยายามที่จะทำอะไรก็ตามให้บรรลุเป้าหมาย โดยไม่เลิกกลางคันง่ายๆ การเ ต้นแอโรบิคแต่ละครั้งอย่างน้อยมักใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เพิ่งเล่นครั้งแรกๆมักเหนื่อยและอาจเล่นได้ไม่ครบเวลา จึงต้องอาศัยความอดทนค่อนข้างมาก หากเราทนได้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนิสัยการทำงานได้อย่างสบาย

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ทำให้เป็นคนที่อารมณ์ดี ยิ้มแย้มเจ่มใสอยู่ตลอดเวลา เวลาทำงานในภาวะที่กดดันมากๆ มันจะช่วยให้เราผ่อนคลายความรู้สึกว่าเรากำลังทำงานที่เหนื่อยและน่าเบื่อนั้นมันดีขึ้น เพื่อนๆ ร่วมงานก็รู้สึกดีกับเรา
แอโรบิคช่วยให้เราสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ยังช่วยให้เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย เนื่องจากได้พบปะผู้คนมากมายที่ไปเต้นแอโรบิคร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดี ได้เจอทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในเวลาเดียวกัน สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ รู้ใจเขาใจเรา

5. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง
การเต้นแอโรบิคจะมีการเพิ่มท่าใหม่อยู่เสมอ หรือมีการปรับเปลี่ยนท่า ทำให้เราต้องมีการปรับตัวให้เรียนรู้ได้เร็ว จะได้เต้นได้ทันและถูกต้องแอโรบิคทำให้ร่างกายมีการยืดหยนุ่ เพราะร่างกายมีการขยับและเคลื่อนไหวร่างกายไปตามเสียงเพลง และจังหวะของการเต้น จึงทำให้ร่างการมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีขึ้น การเต้นแอโรบิค มีทั้ง ท่ายาก และ ง่าย เพราะฉะนั้นการเต้น ต้องมีการยืดหยนุ่ และปรับตัวให้ ด้กับท่าใหม่ ๆ และ ยากขึ้นเป็นสเต็ป

6. เรียนรู้เร็ว
แรก ๆ อาจจะเต้นไม่ทัน เนื่องจากร่างกายยังเคลื่อนไหว ไม่รวดเร็ว แต่เต้นไปสัก 2 -3 ครั้งก็จะให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปท่าอื่นได้ง่าย แอโรบิคมีท่าเต้นที่แตกต่างกัน ถ้าไม่สามารถเรียนรู้ท่าเต้นต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ก็จะเต้นผิดและไปชนคนอื่น การเข้าคลาสแต่ละครั้งทำให้เราได้เรียนรู้ท่าใหม่ๆ และเคยชินกับการเรียนรู้และจดจำอย่างรวดเร็วจนเป็นนิสัย การเต้นต้องใช้ทักษะ การมอง การดู จังหวะต่างๆ ทำให้ต้องเก็บรายละเอียด จดจำและทำตาม ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น เมื่อทำติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะคล่องขึ้น สามารถปรับใช้กับการทำงานอื่นๆ ได้

7. ชอบเข้าสังคม
การเต้นแอโรบิคส่วนใหญ่จะเต้นกันเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นการฝึกฝนให้ตัวเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รู้จักที่จะเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือหรือแค่ทักทายคนรอบข้างที่เต้นอยขู่ ้างๆเรา เป็นการฝึ กให้ตัวเรามีอัธยาศัยกับคนรอบข้าง และจะนำไปสู่การเข้าสังคมที่ใหญ่กว่าได้เป็นอย่างดี แอโรบิคทำให้เราได้ร่วมกลุ่มทำกิจกรรมกับผู้อื่น ทำให้เราได้พบปะคนใหม่ๆและจะทำให้เรารู้สึกสนุกกับการได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นที่มีความสนใจเหมือนกันกับเรา

8. มีพัฒนาการในตนเองสูง
เราสามารถเต้นตามอาจารย์ได้อย่างถูกวิธี ซึ่งผู้ที่เคยเต้นแอโรบิกจะทราบว่าเมื่อครั้งแรกที่เราเต้น เรามักจะเต้นตามอาจารย์ไม่ทัน ขาพันกัน ทำไมตนทำไม่ได้ แต่เมื่อเราทำการฝึ กเป็นประจำเราก็จะทำได้ จนทำได้ดี ไม่ผิดเพี้ยนถึงแม้ว่าอาจารย์ผู้สอนจะพลิกแพลงเราก็ยังสามารถทำตามได้ ซึ่งสิ่งนี้บอกให้เราทราบถึงพัฒนาการของตัวเราเอง เริ่มแรกอาจจะเต้นไม่ค่อยเป็น แต่เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือน 3 เดือน คนแต่ละคนก็ต้องมีการพัฒนาขึ้น แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุคลิกของแต่ละคน เริ่มแรกใครก็มักจะไม่รู้จักทำนอง จังหวะ และเพื่อนร่วมเต้นแอโรบิค ดังนั้นหากมีการมาเต้นอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เราฝึ กพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราทำได้

9. ตรงต่อเวลา
ถ้าต้องการเต้นแอโรบิคจะต้องไปร่วมตามเวลา จึงจะได้เต้นพร้อมๆกับผู้อื่น ถ้าไปสายก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอน อาจจะไม่ได้เผาผลาญพลังงานหรือออกกำลังทุกขั้นตอนจนสมบูรณ์
การเต้นแอโรบิคสร้างให้เราเป็นคนตรงต่อเวลา เนื่องจากเป็นกีฬาที่ต้องร่วมกับคนมากหน้าหลายตา และเป็นกีฬาที่กำหนดเวลาเริ่มต้นและจบ ทำให้ผู้เล่นต้องมาให้ทัน ไม่เช่นนั้นอาจไม่ได้วอร์มอัพร่างกายทำให้ ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บได้ ในการเริ่มเต้นจะมีการวอร์มอัพ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นผู้เต้นต้องมาให้ตรงเวลาเพื่อจะได้อุ่นเครื่องก่อน และในระหว่างการเต้นนั้นแต่ละท่าจะมีเวลาจำกัดไว้เพื่อให้ผู้เต้นไม่เหนื่อยเกินไป สุดท้ายก่อนจะวอร์มดาวน์ เราต้องกำหนดเวลาว่าเห็นสมควรแล้วที่ร่างกายจะหยุดพัก ในการทำงานก็เช่นกัน เราต้องรู้จักกำหนดเวลา และต้องตรงต่อเวลาบริหารเวลาให้ถูกต้อง

10. มีเครือข่ายในการทางาน / รู้จักคนมาก
แอโรบิคเป็นการออกกำลังกายที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม จึงช่วยให้ผู้เต้นมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพื่อสร้างความสนุกสนานในการเล่นมากขึ้นและทำให้ตัวผู้เล่นเองรู้จักคนอื่นๆเป็นการเปิ ดสังคมให้กับตัวเองอีกวิธีหนึ่งด้วย การเต้นแอโรบิค จะเต้นพร้อมกันหลายคน ทำให้เกิดการมีสังคมกลุ่มเพื่อนใหม่ ที่มีความสนใจอย่างเดียวกัน คือใส่ใจในสุขภาพร่างกายของตน
มีอัธยาศัยดี ในการเข้าร่วมกลุ่มแอโรบิคแต่ละครั้ง ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนร่วมทีมในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่เคยเห็นในที่ทำงาน และยังได้เจอกลุ่มบุคคลใหม่ๆอีกด้วย ดังนั้นจึงทำให้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีอัธยาศัยดีมากขึ้นตามลำดับ(เพราะต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกคนในกลุ่ม)
แอโรบิค เป็นการออกกำลังกายชนิดที่มีผู้เข้าร่วมมาก ยิ่งมากยิ่งสนุก ดังนั้นการที่เราเจอผู้คนมากหน้าหลายตาทำให้เรารู้จักที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นการฝึกให้เราเข้าสังคมและนำไปสู่การมีอัธยาศัยดี

+ มีวินัย
ในการเต้นแอโรบิคเพื่อให้มีผลดีต่อสุขภาพนั้น จำเป็นที่จะต้องเล่นอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้นแอโรบิคจึงฝึ กให้ผู้ที่เล่นเป็นผู้ที่มีวินัยในตัวเอง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในด้านอื่น ๆ ได้ การเต้นแอโรบิคนั้นส่วนใหญ่จะเต้นกันทุกวัน ซึ่งเราต้องมีวินัยในตัวเองที่จะต้องไปเต้นทุกวัน เพื่อให้เห็นผลที่เปลี่ยนแปลงในร่างกาย เช่น ถ้าต้องการลดน้ำหนักก็ต้องไปเต้นทุกวันเป็นการออกกำลังกาย ไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นผล ถือเป็นการฝึ กวินัยไปในตัว เวลาทำงานก็จะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการทำงานตามไปด้วย เพราะมีวินัยต่อตนเองก่อนแล้ว

+ จิตใจดี
ทำให้อารมณ์ดี เพราะการเต้นแอโรบิคต้องมีเสียงเพลงประกอบ เราได้ฟังเพลงทุกๆ วันกท็ ำให้ซึมซับความไพเราะของเพลง และทำให้เราไม่เครียด และทำให้มีจิตใจดีตามมา

หากคุณเป็นคนชอบเต้น “แอโรบิค” อยู่แล้ว หรือกำลังฝึกฝนทักษะนี้อยู่ อย่าลืมเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำอยู่ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..