ชอบเล่น “หมากรุก” ช่วยฝึกอะไรให้คุณบ้าง ?

คนที่เล่นหมากรุกจะเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ เราใช้หมากรุกเป็นสื่อในการพัฒนาทักษะทางการคิดเชิงกลยุทธ์ของพนักงาน ตัวอย่างเช่น หมากรุกจีน ซึ่งแต่ละข้างประกอบด้วยหมาก 16 ตัว การเดินหมากตาหนึ่งๆ จะส่งผลกระทบต่อสถานภาพของหมากที่เหลืออีก 31 ตัวบนกระดาน ดังนั้น คนที่เล่นหมากรุกจะไม่วางแผนด้านเดียว เขาจะต้องระมัดระวังการเดินของฝ่ายตรงข้ามด้วย รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆด้วย เขาจะต้องคิดถึงการเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้าม ต้องมองอะไรเป็นภาพใหญ่ มองให้เห็นป่าทั้งป่า มิใช่เพียงเห็นต้นไม้ในป่าเท่านั้น แต่นอกจากที่กล่าวมา วันนี้ JOBTOPGUN อยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ชอบเล่นหมากรุกเป็นคนแบบไหน!

เก่งในการวางแผน
ช่วยฝึกให้เป็นคนที่คิดสิ่งต่างๆ ได้ละเอียดขึ้น การวางแผนที่ซับซ้อน จะช่วยให้เราเป็นคนช่างคิด ช่างวางแผน ในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น หมากรุกนั้นต้องมีการวางแผนก่อนที่จะเดินหมาก ซึ่งจะช่วยให่เรารู้จักการวางแผนการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอน

รอบคอบ
การเดินหมากแต่ละครั้งต้องคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน การเดินพลาดเพียง 1 ครั้ง อาจทนำไปสู่ความพ่ายแพ้ได้การเดินหมากแต่ละครั้ง จะต้องดูให้ถ้วนถี่ว่า จะไปตกตาของหมากตัวใดหรือไม่ หมากแต่ละตัวจะต้องผูกกันเองตลอด ต้องรอบครอบและคิดเสมอว่า คู่แข่งจะมาไม้ไหน

ในส่วนของความรอบคอบ อาจจะรวมไปถึงความสุขุมเยือกเย็นด้วย เนื่องจากหมากรุกเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความอดทน การวางแผนทุกจังหวะ จะมีผลต่อการเล่นในจังหวะถัดๆ ไป ดังนั้นทุกๆ จังหวะการเดินหมาก จะต้องมีความรอบคอบและสุขุม การวางแผนจะต้องมีการคิดในเชิงรับและเชิงรุก และเพื่อให้การเดินหมากเป็นไปตามเกมส์ที่เราได้วางแผนไว้

เป็นนักวิเคราะห์
การเล่นหมากรุก ช่วยพัฒนาเราในด้านการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี เช่น เราต้องวิเคราะห์ แยกแยะในแต่ละทางที่เราจะเลือกเดินไป ว่าเราจะเดินตัวไหน ทางไหนได้บ้าง แล้วแต่ละตัว แต่ละทางเดิน จะเดินไปแล้วจะเป็นอย่างไร มีผลอย่างไรบ้าง การเป็นนักวิเคราะห์นั้นเป็นการประเมินสถานการณ์ ที่คาดว่าจะเกิดนั้นเป็นอย่างไร เราความีการทำอย่างไรกับสถานการณืที่เกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์นั้นจะเอาผลจากอดีตมาทำการประเมิน ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตจะเป็นอย่างไร ต้วอย่างการเล่นหมากรุก ถ้าเราเคยเล่นหมากรุกกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นประจำ เราจะทราบว่าลักษณะการเดินหมากนั้นเป็นอย่างไร เราควรจะเดินอย่างไร ให้ชนะได้ เป็นเรื่องไม่ยาก ในการเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีความวิเคราะห์ให้ครอบครุมทุกแง่มุม ถ้าครอบครุมหมดก็ดี เพราะจะทำให้ลดความเสี่ยง ความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นมาในการเดินหมากในแต่ละกระดาน นอกจากจะเดินของตนเองแล้ว เราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของคู่ต่อสู้ด้วย ว่าลักษณะการเดินเป็นเช่นไร และเมื่อเดินตัวหนึ่งแล้วฝ่ ายตรงข้ามจะเดินอย่างไรต่อ ซึ่งทำให้เราคิดรอบคอบมากขึ้นในการจะเดินตัวต่อไป และช่วยให้มีการวางแผนของเกมดียิ่งขึ้น

เป็นนักคิดในเชิงกลยุทธ์
ต้องทำการวางแผนในการเล่นในแต่ละเกม ซึ่งในการวางหมากแต่ละตานั้น ต้องวิเคราะห์คู่ต่อสู้ด้วยว่า จะมีแผนการหรือมีลักษณะการเล่นอย่างไร และต้องทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเล่น ให้เป็นไปตามสภาวการณ์ ณ ขณะนั้นว่าจะต้องรุกต่อไป หรือคอยตั้งรับแล้วหาทางสวนกลับ ฯลฯ การวางแผนที่ดี ต้องเป็นแผนที่มีกลยุทธ์ นั้นคือ ไม่ยึดติด เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น คนที่เป็นนักคิดนักวางแผนต้องมีความคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถพลิกแพลงแผนการได้ตลอดเวลาตามสถานะการณ์ที่เผชิญ การเล่นหมากรุกนอกจากเราจะต้องวางแผนแล้ว เรายังต้องมีกลยุทธ์ในการเล่นเพราะบางครั้งคู่แข่ง
ของเราก็มีการเดินหมาก ในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดเหมือนกัน ดังนั้นการเล่นหมากรุก ก็เท่ากับเป็นการฝึ กเราในการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วย

สุขุมเยือกเย็น
เพราะจะเดินหมากด้วยอารมณ์ไม่ได้ต้องมีการคิด และตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนและจะต้องไม่เปิดเผยอารมณ์ของตัวเองออกมาผ่านเกมหมากรุก เพราะจะทำให้คู่ที่เล่นสามารถอ่านแผนการที่ตั้งไว้ได้ถ้าใช้อารมณ์ การเล่นหมากรุกต้องมีความสุขุมรอบคอบในการเดินหมากในแต่ละครั้ง เพราะในแต่ละครั้งของการเดินหมาก หมายถึงการเพิ่มหรือการลดโอกาสในการที่จะแพ้หรือชนะคู่แข่งคนชอบ “งานเขียน” เป็นคนแบบไหน?

กล้าตัดสินใจ
การกล้าตัดสินใจของกีฬาหมากรุก เพราะว่า ในบางครั้ง เราคิดอยู่ฝ่ ายเดียวว่า เราจะเดินตัวนี้ แล้วเขาจะเดินตัวนั้น ซึ่งเป็นการคิดอยู่ฝ่ ายเดียว ในเชิงลักษณะทฤษฎีเกมส์ ถ้าเขาคิดเหมือนที่เราคิด เราจะมีผลในด้านงานนั้น แต่ถ้าการตัดสินใจของเราไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด มันก้ออาจจะทำให้เกิดการเสียผลประโยชน์ได้ ดังนั้นเราจึงต้องกล้าตัดสินใจ

ในการวางหมากแต่ละเกมนั้น ต้องมีการตัดสินใจสำคัญๆ หลายครั้ง ซึ่งถ้าหากทำการตัดสินใจผิด จากที่กำลังได้เปรียบก็กลับเป็นเสียเปรียบได้ แต่ถ้าหากตัดสินใจได้ถูกต้อง และสามารถควบคุมให้คู่แข่งเล่นอยู่ในเกมของเรา เราก็มีโอกาสที่จะชนะสูง ซึ่งในการเล่นหมากรุกนี้จำเป็นจะต้องมีการตัดสินใจตลอดทั้งเกม ไม่ว่าเราจะกำลังได้เปรียบหรือกำลังเสียเปรียบอยู่ก็ตาม

คิดอย่างมีหลักการ

ถ้าหากเราเล่นหมากรุกอย่างไม่มีหลักการแล้ว เราก็จะเดินหมากอย่างสะเปะสะปะ ไม่สามารถควบคุมการเล่นของคู่แข่งได้ เราจะต้องรู้ว่าหมากแต่ละตัว ควรจะเดินอย่างไร เพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดตามแต่ละสถานการณ์ ซึ่งหลักการในการเล่นของแต่ละคน ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกัน

เพราะว่าตัวหมากรุกมีหน้าที่ และการเดินที่ต่างกัน การเล่นหมากรุกต้องมีการคิดการวางแผนก่อนที่จะเดินการคิด และการวางแผนที่ดีส่งผลให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และผิดพลาดน้อยที่สุดหมากรุกเป็นกีฬาที่ใช้ความคิด ผู้เล่นต้องมีทักษะและต้องวางแผนอยตู่ ลอดเวลากับรูปเกมส์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเสมอ ซึ่งทำให้ช่วยในการพัฒนาความสามรถของผู่ที่เล่นให้สามารถคิดหาวิธีการการต่างๆ ที่จะสามารถเอาชนะได้โดยจะเป็นการวางแผนการเล่นอย่างมีหลักการซึ่งจะนำไปสู่ชัยชนะของผู้เล่น

ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด
เน้นการเดินหมากอย่างละเอียด ค่อยๆเดินอย่างถูกต้อง โดยอยู่ในความละเอียดรอบคอบ ว่าสิ่งที่เดินออกไปนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุด ไม่บุ่มบ่าม กระทำลงไปอย่างเร่งรีบ หรือใจร้อนจนอาจทำให้เกิดสิ่งที่ผิดพลาดขึ้นได้การตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่ก้าวไปแต่ละก้าวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อันดับแรกต้องคือต้องเดินบนพื้นที่แข็งแรงจริงๆ ที่ปราศจากการลวงตา หรือ ความเป็นไปได้ที่เสียหายในอนาคต รวมถึงการเป็นฝ่ายรุก ที่ปราศจากช่องโหว่ หากทุกๆอย่างได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว การประสบความสำเร็จในเกม หรือ งานนั้นๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไร

อดทน
นอกจากการวางแผน และความรอบคอบแล้ว หากในการแข่งขันต่างฝ่ายต่างก็วางแผนมาเป็นอยางดี ในที่สุดแล้วก็ต้องวัดกันที่ความอดทนว่าใครจะมีมากกว่ากัน หากใครที่มีความอดทนน้อยก็เป็นไปได้สูงที่จะต้องเดินเข้าไปติดกับของฝ่ายตรงข้าม บางครั้งการทำงาน หรือเล่นกีฬา แม้กระทั่งสงคราม ก็จำเป็นที่จะต้องมีการรอเพื่อคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน ดังนั้น ความอดทน และอดกลั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นจะต้องมีด้วยในภาวะผู้นำ มิเช่นนั้น บางครั้งศัตรูวางกลอุบาย หลอกล่อให้เราไปติดกับ ก็มีผลเสียต่อส่วนรวม หรือบริษัท รวมทั้งตัวเราด้วย

กล้าเสี่ยง
การเล่นหมากรุกก็เหมือนการวางแผนอย่างหนึ่งต้องกล้าได้กล้าเสีย บางทีต้องเสียเบี้ยหนึ่งตัวที่จะเดินต่อก็เหมือนการทำงานถ้ามีหนทางที่ดีกว่าก็จำเป็นต้องกล้าแลกที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการเดินหมากรุกบางทีต้องมีการสละหมาก บางตัวหรือหลายตัวเพื่อที่จะได้กินหมากตัวที่สำคัญกว่าจาก
ฝ่ายตรงข้าม เปรียบเหมือนการ ทำงานที่อาจจะต้องขาดทุนก่อนเพื่อที่จะได้มาซึ่งลูกค้าที่เชื่อใจ ไว้ใจ และภักดีกับสินค้าหรือ ยอมที่จะปรับเปลี่ยนองค์กร(ลดคนงาน,เพิ่มเครื่องจักร,ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง,อื่นๆ) เพื่อที่จะให้อนาคตข้างหน้าองค์กรมีความแข็งแรงมากขึ้นมีอำนาจต่อรองมากขึ้น

หากคุณเป็นคนชอบเล่นหมากรุกอยู่แล้ว สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..