ชอบ “เล่นเกม” เป็นคนแบบไหน?

งานอดิเรก คือ สิ่งที่ทำยามว่าง ซึ่งงานอดิเรกจะเกิดจากความนุกสนานเป็นหลัก อย่างการเล่นเกมนั้นช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกคนได้ในเวลาว่าง อาจจะช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ชอบเล่นเกมเป็นคนแบบไหน!

1. ฉลาดมีไหวพริบ
ที่กล่าวว่าเล่นเกมทำให้ฉลาดมีไหวพริบนั้นเป็นเรื่องจริง เพราะคนที่เล่นเกมนั้น จะต้องมีความคิดที่เป็นของตัวเองช่างสังเกต เป็นคนละเอียดเพราะการเล่นเกมให้เก่งนั้น อันดับแรกเราต้องเป็นคนช่างสังเกตใช้ไหวพริบในการเล่น การหลบหลีก เทคนิคต่างๆที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึ กฝนเช่นเดียวกับการทำงานถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตละเอียด งานก็จะออกมาดี รวมถึงมีไหวพริบในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีด้วย
การเล่นเกมต้องใช้ไหวพริบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนั้นๆ เพื่อให้มีพัฒนาการต่อเกมนั้นๆ การจะได้ไปต่อในด่านถัดๆไปจะต้องผ่านจากด่านก่อนหน้ามาให้ได้ และต้องฉลาดที่จะนำเอาสิ่งที่ผ่านมาแล้วมาใช้เป็นบทเรียน ดังเช่นการต่อยอดความรู้ในชีวิตการเรียน หรือการทำงานเป็นต้น เพื่อให้ไปสู่ผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้

2. เก่งในการวางแผน
การเล่นเกมต้องใช้ทักษะในการวางแผนการเล่นเพื่อให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่เกมกำหนดไว้ ซึ่งช่วยฝึกให้เรารู้จักวางแผนชีวิต ไม่ว่าจะเรื่องการเรียน ทำงาน ใช้เงิน เป็นต้น
เกมส์ที่เล่นนั้นเป็นเกมส์ชนิดวางแผนแบบยาว หนึ่งเกมส์อาจยาวถึงหนึ่งคืน ซึ่งความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนเสมอไปเพราะว่าเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เช่นแผนที่และคู่ต่อสู้ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้ทุกครั้งที่เริ่มเกมส์ใหม่จะต้องมีการคิดวางแผนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในตอนท้ายของเกมส์

3. กล้าตัดสินใจ
ในการเล่นเกมบางเกมเราต้องใช้การตัดสินใจในการเลือกที่จะทำอย่าใดอย่างหนึ่ง ซึ่งบางครั้งการ
ตัดสินใจนั้น อาจจะทำให้เราชนะ หรือแพ้ไปเลยก็ได้ เพราะนั้นเราจึงต้องฝึ กให้เป็นคนที่กล้าตัดสินใจไม่กลัวต่อสิ่งที่เผชิญอยู่จะเล่นเกมให้ชนะต้องเจอทางเลือก การประเมินสถานการณ์ตามเหตุและผลจะทำให้เราตัดสินใจไม่พลาดเมื่อเล่นเกมบ่อยๆ ก็จะมีทางเลือกให้ตัดสินใจบ่อยๆ จึงทำให้การตัดสิน ใจค่อนข้างแม่นยำขึ้นและกล้าตัดสินใจมากขึ้น

4. ชอบการแข่งขัน
การเล่นเกมเปรียบได้ถึงการแข่งขัน เพียงแต่แข่งขันกับตัวเราเอง ว่าตัวเราจะสามารถเอาชนะเกมที่เล่นอยู่ได้หรือไม่ ถ้าเราไม่ชนะ เราก็ต้องหาทางทำให้ชนะได้เปรียบเหมือนชีวิตการทำงาน เราจะต้องหาทางทำให้ชนะอุปสรรคที่เรามีอยู่ใ นระหว่างทำงานให้ได้
เกมทุกเกมจะมีจุดมุ่งหมาย อย่า งเช่นเล่นให้จบเนื้อเรื่อง เล่นให้ได้คะแนนสูงสุด หรือเล่นเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม ซึ่งการที่เราเล่นเพื่อพยายามไปให้ถึงจุดมุ่งหมายเหล่านี้ เป็นการฝึกฝนให้เราแข่งขันไม่ว่าจะกับสถานการณ์ต่างๆ ภายในเกม หรือผู้เล่นคนอื่นๆในกรณีที่เกมสามารถมีผู้เล่นได้หลายคน

5. คิดอย่างมีหลักการ
ในที่นี้เกมส์มีหลากหลายประเภท การคิดอย่างมีหลักการจะช่วยสนับสนุกการวางแผน เช่น ถ้าเล่นเกมส์ประเภทวางแผน เมื่อวางแผนการรบแล้วว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน เราก็ต้องมาคิดอย่างมีหลักการว่าจะโจมตีข้าศึกด้านใดได้เร็วและเสียเปรียบน้อยที่สุด ซึ่งหากคนคิดวางแผนแล้ว ถ้าไม่คิดถึงผลที่จะตามมา ก็เหมือนกับการก่อสร้างการวางแผนเป็นหัวใจสำคัญ แต่การก่อสร้างทุกโครงการย่อมมีอุปสรรคตามมา เราจึงต้องคิดอย่างมีหลักการว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดจากการวางแผนแต่แรกอย่างไร เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย โดยสูญเสียเงินและเวลาน้อยที่สุด หากเกิดความล้าช้า ดังนั้นเกมส์นั้นหากคนที่เล่นคิดและนำมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวัน จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานหรือบริหารโครงการ

6. มุ่งสร้างชัยชนะ
ผู้สร้างเกมต้องสร้างเกมขึ้นเพื่อจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง ในโลกของเกมอาจเรียกได้ว่ามีแค่แพ้ หรือชนะเท่านั้น และเพื่อเป้าหมายสูงสุด ผู้เล่นก็แทบไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะแพ้ ดังนั้นการเล่นเกมจึงฝึกฝนและสร้างทัศนะคติเรื่องชัยชนะได้เป็นอย่างดี

7. ชอบความท้าทาย
ความท้าทายในการเล่นเกม และการทำงานก็มีความท้าทายที่แตกต่างกัน แต่จะเหมือนกันตรงที่จะต้องเจอความท้าทายนั้น ซึ่งในการเล่นเกมจะมีเกมที่เราจะต้องทำภารกิจเพื่อเลื่อนระดับ หรือให้ได้ของที่หายากภายในเกมนั้น ซึ่งจะต้องเจอความท้าทายในแต่ละภารกิจที่เราจะต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และในการทำงานเราจะต้องเจอกับความท้าทายในงานที่เราได้รับจากหัวหน้า หรือความท้าทายจากสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เราต้องเจอในการทำงาน เช่นเรามีหน้าที่จะต้องสำรวจตลาดเพื่อให้ได้ข้อมูลในการที่จะผลิตสินค้าใหม่ ว่าเราสามารถตีตลาดที่ใดได้บ้าง หรือตีตลาดสินค้าใหม่กับกลุ่มเป้าหมายใดเป็นต้น ซึ่งการเล่นเกมจะต้องมีความกล้าที่จะเจอกับสิ่งที่ท้าทายความสามารถเราและจุดนี้จะช่วยให้เราที่จะเจอกับสิ่งที่ท้าทายในการทำงาน

8. กล้าที่จะลองผิดลองถูก
กล้าที่จะลองทำสิ่งต่างๆ เพราะนี่คือเกมที่เราสามารถกลับมาเริ่มใหม่ตอนไหนก็ได้ เมื่อลองทำดูแล้วเกิดผิดพลาดก็ต้องกลับมาคิดทบทวนว่าเราพลาดตรงไหน ในส่วนนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ด้วยนั่นเอง

9. มีความคิดสร้างสรรค์
การเล่นเกมจะทำให้เราฝึกฝนการมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น หากเราไม่สามารถผ่านด่านไปได้ เราก็ต้องพิจารณาว่าเรามีวิธีการอื่นหรือไม่ที่จะผ่านด่านไปให้ได้ การเล่นเกมทำให้เกิดการสร้างจินตนาการไปกับเนื้อเรื่อง ตัวละคร หรือเนื้อหาของเกมนั้นๆ ทำให้เกิดความคิดนอกกรอบ คิดในเรื่องที่ดีและสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ และวิจารณญาณของผู้เล่นเกมแต่ละคน

10. อดทน
การเล่นเกมต้องอาศัยความอดทนและความพยายาม เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย นั่นคือการเอาชนะเกมหรือการเป็นที่หนึ่ง แต่กว่าที่เราจะเอาชนะหรือไปถึงจุดหมายนั้น ย่อมมีทั้งอุปสรรคต่างๆที่ต้องคอยแก้ ทั้งยังต้องอาศัยเวลาที่จะสั่งสมประสบการณ์ให้เราพัฒนาในการเล่นเกมส์นั้นๆ ฉะนั้นกว่าจะถึงจุดหมายคือความเป็นที่หนึ่งหรือการเอาชนะเกมนั้นได้ ต้องอาศัยความอดทน ความพยายามอย่างมาก ซึ่งบางคนเล่นเกมได้ไม่เท่าไหร่ก็ท้อหรือยอมแพ้ไปแต่คนที่จะชนะได้ย่อมมีความอดทน อดกลั้นและความพยายามเพื่อให้ถึงจุด หมายนั้น

+ กล้าเสี่ยง
เกมทุกเกมส่วนใหญ่ต้องมีด่าน มีตัวหัวหน้า มีฉากยากที่ทำให้เราต้องกล้าเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากลับมันทำให้เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิต โดยที่ไม่ยอมแพ้

+ เรียนรู้เร็ว
ผู้ที่ผ่านการเล่นเกมมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้เร็ว เนื่องจากในการเล่นเกมส์นั้น สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ ว่าเนื้อหาเป็นอย่างไร บังคับตัวละครอย่างไร มีอะไรที่พิเศษบ้าง ซึ่งจะทำให้เรามีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ เมื่อเล่นเกมส์บ่อยๆแล้ว จะทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะนำมาซึ่งชัยชนะ ดังนั้นคนที่เล่นเกมบ่อยๆจะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว

หากคุณชอบเล่นเกมเป็นประจำอยู่แล้ว สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..