ชอบเล่น “โยคะ” เป็นคนแบบไหน?

เมื่อเราเห็นคนเล่นกีฬา เราจะสามารถทำนายได้ทันทีว่าคนที่เราเห็น มีสุขภาพที่ดี หากเขาเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ คนนี้เป็นผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยเฉพาะโยคะที่กำลังเป็นที่นิยมกันมากในยุคนี้ การเล่นกีฬาแต่ละประเภทก็มีบทบาทในการสร้างบุคลิกของคนต่างต่างกันออกไป และสืบเนื่องมาจากโครงการหาความสำราญให้ชีวิต เรายังได้ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง และวิสัยทัศน์ด้วย

วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนชอบเล่น “โยคะ” เป็นคนแบบไหน!

1. สุขุมเยือกเย็น
การเล่นโยคะต้องควบคุมการหายใจให้เข้า-ออกอย่างเป็นจังหวะ สอดคล้องกับท่าทางที่กำลังทำอยู่ คล้ายกับเป็นการตั้งมั่นสมาธิไปที่ลมหายใจ และการเคลื่อนไหวของร่างกาย การที่ฝึกเช่นนี้บ่อย ๆ จะทำให้รู้เท่าทันความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองได้ จึงสามารถควมคุมอารมณ์ได้ดีนั่นเอง

2. บุคลิกดี
การเล่นโยคะเป็นการออกกำลังกายแบบยืดตัว และทำให้ทุกส่วนของร่างกายได้มีการเคลื่อนไหว ร่างกายจะเกิดสมดุล ทำให้เรามีรูปร่างดีขึ้น บุคลิกก็จะดีตามไปด้วย การฝึกโยคะเป็นการปรับบุคลิกภาพของผู้ฝึก เช่น จากเดิมเป็นคนชอบทำหลังงอ แต่การฝึกโยคะนั้นเราจำเป็นต้องทำหลังตรงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ท่าทางการฝึกฝนเกิดความถูกต้อง และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผู้ฝึกยืดหลังตรง บุคลิกก็ดูดีขึ้น

3. อดทน
ในการฝึกเล่นโยคะนั้นต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก เพราะแต่ละท่านั้นจะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป จึงต้องค่อย ๆ ฝึกไปทีละท่า จะฝึกความอดทนของเราได้มากยิ่งขึ้น

โยคะช่วยฝึกความอดทน เนื่องจากแต่ละท่าทางในการเล่น อาศัยการยืดหยุ่นร่างกาย แม้ร่างกายของแต่ละคนจะมีความยืดหยุ่นไม่เท่ากัน แต่สามารถค่อย ๆ พยายามเล่น พยายามทำการยืดตัวเหยียดตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแต่ละท่าโดยไม่ฝืนร่างกาย หากใครทำไม่ได้ ก็สามารถพัฒนาได้อีกในคราวต่อไปโดยอาศัยความอดทน และตั้งใจจริง

4. จิตใจดี
การฝึกโยคะเป็นหนึ่งในการทำจิตใจให้สงบ ถ้าเรามีจิตใจที่ไม่สงบล่ะก็ การฝึกโยคะก็จะไม่สำเร็จเพราะต้องอาศัยความสงบของจิตใจเป็นหลัก เมื่อจิตใจสงบเราก็จะได้รับความสงบทำให้ไม่คิดร้าย มีความเยือกเย็นต่อสิ่งต่าง ๆ อาสนะทุกอาสนะของโยคะนั้น เราต้องทำในลักษณะที่ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อส่งผลให้ได้รับประโยชน์จากอาสนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ การเล่นโยคะนั้นจะค่อย ๆ ปรับสมดุลทางด้านอารมณ์ ให้ค่อย ๆ เป็นคนที่มีจิตใจดี มองโลกในแง่ดีมากขึ้นเรื่อย ๆ แบบอัตโนมัติ

5. มีวินัย
ในการฝึกโยคะต้องมีวินัยในตัวเอง ต้องฝึกซ้อมทุกวัน เพื่อความชำนาญในท่วงท่าและลีลา เหมือนกับการทำงาน เราต้องมีวินัยในตัวเองจึงจะทำงานให้สำเร็จได้ การฝึกโยคะต้องมีวินัยในตัวเอง คือ

ก่อนการฝีกต้องเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างไร ตารางการเข้าเรียน เวลาที่ใช้ในการเรียนต้องตรงเวลาทั้งเข้า และออกจากคลาส รวมถึงการฝึกด้วยตนเองก็ต้องกำหนดเวลาให้พอดี และต้องสม่ำเสมอ จึงจะพัฒนาสู่ขั้นสูงได้ หากฝึกไม่สม่ำเสมอจะต้องกลับมาเริ่มใหม่ ทำให้ได้แนวคิดไปปรับใช้ในการทำงาน ให้เรามีวินัย ตรงต่อเวลา รักษาเวลา และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานให้สูงขึ้นต่อไป

6. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง
ในการดำเนินชีวิตก็เหมือนกับการเล่นโยคะ อาจจะมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีท่าทางที่ยากมากในการเล่นแต่เราก็พยายามเล่น ปรับวิธีการเล่นให้สอดคล้องกับตัวเอง อาจจะไม่ต้องฝืนตัวเอง แต่ค่อย ๆ ปรับตัวไปทีละเล็กละน้อย นานวันเข้าก็จะชำนาญไปเอง
โยคะเป็นการฝึกความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย เปรียบเหมือนการทำงานที่ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ

7. มีพัฒนาการในตนเองสูง
เมื่อเริ่มเล่นโยคะ ตัวเราอาจแข็ง ร่างกายขาดความยืดหยุ่น จึงต้องมีการพัฒนาจากท่าง่าย ๆ จากยืดได้น้อย ๆ วันละเล็กละน้อย จนยืดได้มาก ทำท่าที่ยากขึ้นได้ โดยต้องไม่รีบร้อน ค่อยเป็นค่อยไป เป็นการพัฒนาตนเองไปเรื่อย ๆ ด้วยความสุขุม และมีวินัย โดยไม่หวังผลสูงหรือผลเร็ว

8. เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์
การฝึกโยคะ เป็นการฝึกจิต กำหนดลมหายใจเข้า-ออก เพื่อให้ผสานกับท่าทางที่ปฏิบัติ แต่ละท่าทางที่ฝึกจะมีเหตุและผลในการฝึกเสมอ ถ้าเรารู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิดกับอะไรก็แล้วแต่ เราต้องกำหนดลมหายใจเข้า-ออกช้า ๆ เพื่อเฝ้าดูจิต ไม่นานอารมณ์ที่เรารู้สึกเมื่อสักครู่ก็จะหายไป

9.ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจ
สำหรับคนที่เริ่มต้นฝึกโยคะใหม่ ๆ แม้จะเริ่มต้นจากท่าง่าย ๆ แต่ว่าการทำสมาธิให้อยู่กับลมหายใจไปพร้อมกับการยืดร่างกายไปตามท่าต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เราต้องฝืนทนกับทั้งความเหนื่อยจากการหัดหายใจแบบโยคะ และความเมื่อยล้าจากการยืดร่างกายในส่วนต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ที่จะเล่นโยคะได้ต่อเนื่องนั้น จะต้องเริ่มต้นจากที่เป็นคนไม่ท้อถอยกับความตั้งใจของตนเอง ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะยากเพียงใดก็ตาม

อาสนะต่าง ๆ ของโยคะนั้น จะมีทั้งยาก และง่ายแตกต่างกันไป แต่ทุก ๆ ท่า ถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลเสียต่อการทำอาสนะนั้น ๆ แล้ว เราก็สามารถฝึกได้ทุกท่า ถ้าหากว่าเรามีความพยายาม และไม่ล้มเลิกความตั้งใจไปเสียก่อน ทุก ๆ อย่างจะค่อยเป็นค่อยไป ร่างกายเราจะค่อย ๆ ปรับตัวให้ยืดได้มากขึ้น ไม่มีอะไรที่จะได้มาง่าย ๆ หากไม่ตั้งใจฝึกฝน

10. มองโลกในแง่ดี
ผู้ที่เล่นโยคะน่าจะมีวิสัยทัศน์ทางด้านมองโลกในแง่ดี เพราะว่าการเริ่มเล่นโยคะนั้น คนส่วนใหญ่จะพบว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่สามารถทำได้ เช่น เอามือจับปลายเท้า เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่เล่นต้องใจเย็น และเชื่อมั่นว่าตนเองทำได้โดยไม่ย่อท้อ หรือเลิกเล่นกลางคัน

+ รอบคอบ
โยคะมีส่วนช่วยให้ผู้ที่ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ที่รอบคอบได้ เพราะการเล่นโยคะทำให้เรามีสติ สมาธิ เมื่อเราจะทำอะไรก็ตาม จะทำด้วยความรอบคอบ และได้รับการไตร่ตรองมาแล้วทั้งสิ้น

+ เป็นตัวของตัวเอง
โยคะสอนให้สติอยู่กับตัว การเล่นจะมองเฉพาะตัวเอง เอาใจไว้ที่ตัวเอง พยายามด้วยตัวเอง เอาชนะตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร รู้ว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหน รู้ว่าตัวเองต้องปรับปรุงอะไร เคยมีบางคนบอกว่าให้เราใช้เวลาสัก 10 นาทีใน 1 วัน คิดถึงความถูก ความดี ความไม่ควรของตน เพื่อปรับปรุง โยคะก็เช่นกัน ในการเล่นโยคะเราจะได้สังเกตตนเองอยู่ตลอดเวลาผ่านกระจกด้านหน้า เพื่อรู้ความต้องการของตัวเอง ไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบใคร ตัวเองเคยคิดว่าการที่มนุษย์ทำงานวุ่นวายเหลือเกินนั้น เป็นเพราะแต่ละวันเอาแต่เฝ้ามองคนอื่น นินทาคนอื่นบ้าง แต่แท้จริงแล้ว สิ่งที่เราควรทำ คือมองตัวเองในแต่ละวันให้มากกว่ามองคนอื่น นั่นคือ จงเป็นตัวของตัวเอง และอย่าเอาเวลาดี ๆ ที่มีค่าไปยุ่งแต่เรื่องของคนอื่นให้ว้าวุ่นใจ

หากคุณชอบเล่น “โยคะ” หรือได้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านกีฬาที่คุณเล่น หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่าย ๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..