คนชอบ “ดำน้ำผิวน้ำ” เป็นคนแบบไหน?

ความน่าตื่นเต้นของการได้สำรวจความลึกลับของโลกใต้น้ำคือ การได้ผจญภัย และความท้าทาย การดำน้ำนั้นอาจจะหมายถึงชีวิต หรือความตาย ผู้ดำน้ำจึงต้องเรียนรู้ข้อจำกัดทางด้านร่างกาย รวมทั้งข้อจำกัดในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ตนสามารถมีความสุขกับการค้นพบโลกใต้น้ำที่สวยงามได้อย่างปลอดภัย วิธีการปฏิบัติและการฝึกฝนที่เหมาะสมนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง และรางวัลของผู้ที่อดทนนสามารถดำน้ำได้อย่างปลอดภัยก็คือ การได้เห็นและได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เหนือกว่าความรู้สึกที่คนทั่วไปสามารถสัมผัสได้ คนที่จะสามารถดำน้ำได้นั้น ต้องเป็นคนที่สุขุม ไม่ตระหนกตกใจ ชอบความท้าทาย และสามารถเสี่ยงภัยได้ และส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่รักธรรมชาติ เป็นคนที่มิได้รักแต่ตัวเอง แต่แบ่งปันความรักที่มีให้กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในโลกด้วย

วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนดำน้ำผิวน้ำเป็นคนแบบไหน !

 

1. อดทน
การดำผิวน้ำต้องใช้ความอดทนในการดำผิวน้ำโดยเฉพาะเวลาที่เราดำน้ำว่ายทวนคลื่นไปจะยากมาก และต้องใช้ความอดทนมากการดำผิวน้ำไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียว แต่ทำให้เราเหนื่อยด้วย ฉะนั้นเราต้องมีการอดทนในการดำผิวน้ำ กีฬาดำผิวน้ำนั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องสุขภาพแล้วยังช่วยในการพัฒนาจิตใจเราฝึกเราในเรื่องของความอดทนด้วย

2. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง
การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในโลกใต้น้ำ ต้องอาศัยการปรับตัวและยืดหยุ่นเพื่อความปลอดภัย เช่นเดียวกับเหตุผลด้านบน นั่นคือ เมื่อพฤติกรรมนี้ได้รับการตอกย้ำความสามารถและพฤติกรรมนี้แก่ผู้ดำน้ำ จะส่งผลให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีโดยอัตโนมัติจากการเรียนรู้ และตอกย้ำบ่อย ๆ ทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายในที่สุด

3. ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ
การดำผิวน้ำนั้นเราทราบแต่เพียงว่าในแต่ละบริเวณที่จะดำน้ำนั้นมีสิ่งสวยงามซ่อนอยู่ ต้องออกไปดูไปเห็น ความคุ้มค่าจะเกิดจากการที่ค่อย ๆ ดูว่าเราพบอะไรบ้าง และยังกระตุ้นให้เราอยากจะไปยังที่อื่น ๆ อีก

4. สุขุมเยือกเย็น
การที่เราลอยตัวอยู่บนผิวน้ำ และมองไปใต้น้ำรอบ ๆ ตัวเพื่อชมความงามของปลาและปะการัง การเคลื่อนตัวไปช้า ๆ บนผิวน้ำและความเงียบสงบของท้องทะเล ทำให้เราเป็นคนสุขุมเยือกเย็นได้

5. รอบคอบ
ความรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมตัวก่อนการดำผิวน้ำ เนื่องจากเมื่อผู้ดำผิวน้ำลงไปในน้ำแล้วเกิดปัญหาขึ้นกับหน้ากาก ตัวผู้ดำเองอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในขณะนั้นได้ เช่นเดียวกับความรอบคอบของการวางแผนเตรียมงานก่อนการปฏิบัติการจริง

6. ชอบความท้าทาย
เราไม่รู้ว่าเวลาดำน้ำนั้นข้างหน้าจะมีอะไร แต่เราก็ยังว่ายต่อไปโดยไม่มีจุดหมาย เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ตื่นเต้นเสมอว่าข้างหน้าเราจะเจอกับอะไร เหมือนชีวิตการทำงานที่เราได้ทำอะไรที่เราไม่เคย และได้ลองทำดูและเกิดความสำเร็จ นั่นคือความท้าทายของชีวิต

7. มองโลกในแง่ดี
สิ่งหนึ่งที่ได้จากการดำผิวน้ำคือการมองโลกในแง่ดี การที่เราได้เห็นสัตว์น้ำสวย ๆ มากมายในท้องทะเล เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็น ทำให้เราคิดได้ว่าเหมือนกับคนที่มีทั้งสวยด้านจิตใจและไม่สวยด้านจิตใจ การดำผิวน้ำมีส่วนพัฒนาจิตใจเราให้มองโลกนี้ในแง่ดีขึ้น เพราะในโลกนี้มีทั้งดีและไม่ดี เราได้เห็นท้องทะเลสวยงามและก็เห็นคนที่สวยงามไปด้วย

8. เป็นตัวของตัวเอง
การดำน้ำเราย่อมเป็นอิสระ เพราะสามารถไปในที่ที่ใจต้องการ ซึ่งการทำงานประจำจะมีผู้บังคับบัญชา คอยควบคุม ดูแล บริหารองค์กรในภาพรวม ดังนั้น ย่อมต้องมีกฎและระเบียบ เพราะเราต้องอยู่กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วย การดำน้ำทำให้เราเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งความเป็นตัวของตัวเอง สามารถนำมาประยุกต์ ปรับใช้กับการทำงานได้ในการที่จะกล้าแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายนั่นเอง

9. ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด
เมื่อเปรียบเทียบกับการดำผิวน้ำก็คือ ก่อนที่จะเตรียมตัวดำผิวน้ำต้องจัดเตรียมหน้ากากสำหรับสวมป้องกันน้ำเข้าใบหน้า และหลอดอากาศสำหรับหายใจ ทดลองสวมใส่ ขยับปรับสายให้พอเหมาะกับใบหน้า ใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อย ตรวจสอบผูกเชือกให้ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยในการลอยตัว ถ้าหากเปรียบเทียบกับการทำงานคือการทำงานทุกชิ้นนั้นจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อความถูกต้องของเอกสารนั้น ๆ ก่อนที่จะนำเสนอเจ้านายหรือส่งไปยังหน่วยงานภายนอก เช่น การพิมพ์จดหมายโต้ตอบไปยังลูกค้า ก็ต้องมีการตรวจสอบที่อยู่ ชื่อผู้รับส่งจดหมาย ความถูกต้องของเนื้อความ ตัวสะกด เป็นต้น

10. จิตใจดี
การดำผิวน้ำ ถือเป็นการพักผ่อนร่างการและจิตใจ การได้เห็นสิ่งสวยงามและธรรมชาติช่วยให้ ตนเองมีจิตใจดีและมีความคิดบวกในเรื่องอื่น ๆ ด้วย

+ กล้าตัดสินใจ
เมื่อเจอกับแต่ละสถานการณ์ ต้องกล้าที่จะตัดสินใจว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยกับตัวคุณและผู้อื่น

+ เอาตัวรอดได้
เมื่อเราลงไปอยู่ในทะเลแล้ว จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะเจออะไรใต้น้ำบ้าง ซึ่งในบางครั้งเราอาจจะเจอกับสัตว์มีพิษ หรือพบสิ่งที่ไม่ได้คาดฝัน ดังนั้นคนที่สามารถดำผิวน้ำได้ จะต้องมีสติ ความรู้รอบตัวสูง และต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงสามารถฝึกทักษะเหล่านี้ให้เราได้

+ รับมือได้กับทุกปัญหา
รับมือได้กับทุกปัญหา คือต้องมีการเตรียมพร้อม รับกับคลื่นลมแรง กระแสน้ำเชี่ยว ฝนตน ควรจะทำอย่างไร เมื่อมองโดยรวมแล้วก็จะสามารถเปรียบเทียบได้กับการทำงานว่าจะต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้าง ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องมองถึงปัญหานั้น ๆ ให้รอบครอบแล้วจึงค่อยแก้ไขไปทีละขั้นตอน

หากคุณชอบดำน้ำผิวน้ำเป็นประจำหรือกำลังเริ่มดำน้ำผิวน้ำเป็นงานอดิเรก อย่าลืมเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำอยู่ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่าย ๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..