“นักการผลิต” ที่ดีเขามีเคล็ดลับอย่างไรไปอัพเดตกันเถอะ!

         เคยสงสัยกันไหมคะว่า..กว่าที่สินค้าแต่ละอย่างจะส่งตรงมาถึงมือเรานั้น ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้าง? แต่สินค้าที่ผลิตออกมาในแต่ละวันนั้นถือว่าเป็นอะไรที่มีใหม่ๆได้ทุกวัน แต่การมีสินค้าที่ “ใช่” สำหรับผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และกุญแจสำคัญที่เป็นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จในการผลิตสินค้าต่างๆนั้นก็คือ “นักการผลิต” ที่จะตอบสนองความต้องการของบริโภคจำนวนมากให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ อ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็คงหมดคำถามว่าทำไมนักการผลิตที่ดีจึงเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ แล้วการเป็นนักการผลิตที่มีคุณภาพนั้นมีเคล็ดลับอย่างไร บทความนี้จะไขข้อสงสัยจากเทคนิคต่างๆที่นักการผลิตผู้มีประสบการณ์ได้ให้ข้อมูลกับเราเป็นอย่างดี ไปอัพเดตข้อมูลกันเลยค่ะ

ความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงานในสายงาน “นักการผลิต”

คำถาม : งานที่ทำเป็นอย่างไร?

 • บริหารจัดการทรัพยากรในโรงงานเพื่อทำการผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณ คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการด้วยต้นทุนต่ำที่สุด
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต
 • ป้องกันและหาสาเหตุเวลาเกิดกรณีเกิดปัญหางานที่ผลิตไม่สอดคล้องกับที่กำหนด
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
 • ประสานงานกับฝ่ายสนับสนุนต่างๆเพื่อให้ได้งานสำเร็จตามกำหนด
 • ควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • วางแผน นำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
 • พัฒนาการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

คำถาม : เสน่ห์ของสายอาชีพ?

 • ได้คิดแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เป็นงานที่ท้าทาย ทั้งการจัดการคน สินค้า เครื่องจักร มีความรู้ใหม่ๆให้ศึกษาไม่สิ้นสุด 
 • เป็นความท้าทายในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
 • เป็นงานที่ต้องการความละเอียด รอบคอบ ใช้สมองในการคิดแก้ปัญหาต่างๆ
 • ได้ร่วมงานกับบุคคลมากมาย หลากหลายรวมถึงควบคุมและดูแลผลผลิตของบริษัท
 • ได้ควบคุมคนจำนวนมากและมีปัญหาที่ท้าทายในทุกวัน

คำถาม : ข้อดีของสายอาชีพ?

 • มีความสำพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 • เข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี
 • มีโอกาสก้าวหน้ามาก ได้แสดงความสามารถหลายด้าน (วางแผน ควบคุม ติดตาม ปรับปรุง) ทั้งเรื่องยอดการผลิต คุณภาพของสินค้า เวลาในการผลิต ต้นทุน สต๊อก เครื่องจักร กำลังพล เป็นต้น
 • ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพปลอดภัย
 • งานจบในเวลา สามารถวัดประสิทธิภาพได้ชัดเจน
 • ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆตลอดเวลา แก้ปัญหาต่างๆทุกๆวัน

คำถาม : ข้อเสียของสายอาชีพ?

 • เวลาที่ไม่แน่นอน เพราะปัญหาจะเข้ามาทุกวัน เวลาในการแก้ปัญหา อาจจะกระทบกับเวลาส่วนตัว
 • ถ้าไม่มีแนวคิดการพัฒนา ก็จะเกิดความจำเจ และเบื่อหน่ายได้ง่าย
 • เป็นงานที่ค่อนข้างซ้ำๆ (mass production) บางคนอาจเกิดความเบื่อหน่าย
 • การอยู่นิ่งทำให้ช้ากว่าคู่แข่ง
 • เสี่ยงอันตรายจากเครื่องจักร

คำถาม : ความรู้ที่ต้องใช้?

 • พื้นฐานวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • การติดต่อสื่อสาร ไทย-อังกฤษ-ภาษาอื่นๆ
 • การวางแผน ความรู้ทางด้านเครื่องจักร
 • เทคนิคการจัดการ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • การผลิตและการควบคุมคน

คำถาม : 10 ทักษะความสามารถที่ควรมีในสายงานนี้?

 1. กล้าตัดสินใจ
 2. ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 3. เก่งในการประสานงานและติดตามงาน
 4. กระจายความรับผิดชอบได้ดี
 5. มีความเป็นผู้นำ
 6. กระตือรือร้น
 7. คิดอย่างมีหลักการ
 8. เก่งในการบริหารคน
 9. มีความรับผิดชอบสูง
 10. ทำงานเป็นระบบ

#หางานควบคุมคุณภาพ #งานโรงงาน #งาน QC #งาน QA #งาน QM

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..