การประสบความสำเร็จ เราต้องเคารพองค์ความรู้ที่มีแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์

สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆนั้น ทางบริษัทมักมีองค์ความรู้ภายในองค์กรอยู่เเล้ว องค์ความรู้นี่ หากอธิบายให้เข้าใจง่าย ก็คือความรู้ที่เกิดจากการถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ ผ่านบุคคล หรือผ่านการคิดวิเคราะห์จากหลายๆฝ่าย ปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆหลายเเห่งได้เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนาให้เป็นระบบที่มีเเบบเเผน มีเเนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือพนักงานรุ่นหลังที่เพิ่งเข้ามา

การทำงานในองค์ใหญ่เช่นนี้ ต้องยอมรับว่าองค์ความรู้ที่พัฒนามาเเล้วนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งครับ เราต้องเคารพองค์ความรู้ดังกล่าว คือนำฐานความรู้ ประสบการณ์เหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่นการรับฟังคำเเนะนำหรือความเห็นจากฝ่ายอื่นๆ หรือหัวหน้า หรือรุ่นพี่ในสายงาน เพราะหลายๆคนที่ทำงานมาก่อนเรานั้นก็ย่อมผ่านร้อนผ่านหนาว หรืออาบน้ำร้อนมาก่อนตามที่สำนวนไทยว่าไว้

แต่การเคารพหรือเช่ื่อนั้นก็ย่อมต้องเชื่ออย่างมีสติด้วย คือนำพื้นฐานองค์ความรู้มาใช้ก็จริง เเต่ควรประกอบกับการตัดสินใจสถานการณ์ตรงหน้า ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบท ผนวกกับการคิดวิเคราะห์ที่ดี เพราะหลายครั้ง เเต่ละสถานการณ์ย่อมอาศัยการตัดสินใจหรือวิธีการที่เเตกต่างกันไป พื้นฐานขององค์ความรู้ที่มีอยู่เเล้วนั้นจะช่วยให้คุณสามารถต่อยอดหรือก้าวไปได้ไกลขึ้น ง่ายขึ้น ครับ ใครที่เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งเข้าทำงาน ลองเปิดใจให้กับองค์ความรู้เหล่านี้ก่อน ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวคุณเองในการทำงานเเละมีส่วนช่วยผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จครับ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..