มารู้จักงานด้าน“วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา”กันเถอะ

หลายคนอาจจะสงสัยว่าสายงาน “วิทยาศาสตร์/วิจัยและพัฒนา” ทำงานเกี่ยวกับอะไร วันนี้เรานำเอาอาชีพด้านนี้มาให้รู้จัก จากการแบบสำรวจในหัวข้อเรื่อง “คุณต้องการคนแบบไหนมาทำงานในสายอาชีพของคุณ?” มาช่วยเป็นไอเดียให้คุณได้รู้จัก และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตัวอย่างไรก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานด้านนี้ โดยเราขอแบ่งปันข้อมูลแบบสำรวจคนในสายงานนี้ เราได้คัดเลือกความคิดเห็นหลักๆ เพื่อให้คุณได้เห็นภาพการทำงานจริงในสายงานนี้ และเราได้สรุปทักษะความสามารถที่สายงานนี้ต้องมีมาให้เป็นแนวทางกันค่ะ

ความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงานในสายงาน “วิทยาศาสตร์/วิจัยและพัฒนา”

คำถาม : งานที่ทำเป็นอย่างไร?

 • ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาตร์ในการทดสอบงาน เพื่อดูค่าความสะอาดบนตัวงาน เช่นเครื่อง LPC IC GCMS
 • บริการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมีห้องแลป
 • การซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าสู่ท้องตลาด
 • วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า ออกแบบสูตรการผลิตและโครงการการผลิตผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบวัตถุดิบ ประสานงานติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • งานด้านวิจัยและพัฒนา ซึ่งในเนื้อเน้นไปทางด้านศึกษา ค้นคว้า และพัฒนากระบวนการใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายบางสิ่งไม่เคยได้รู้ก็ต้องสืบ ต้องค้น ต้องมีใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างมาก ซึ่งก็เป็นอีกสายงานที่สนุกและแปลกใหม่ตลอด
 • คิดสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการผลิตให้ได้ตรงตามสเปกโดยควบคุมวัตถุดิบให้เป็นไปตามต้นทุน

คำถาม : เสน่ห์ของสายอาชีพ?

 • การทำงานวิจัยทำให้เราได้ค้นพบอะไรใหม่ๆ ที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการผลิตสิ่งของหรือวัสดุที่มีประโยชน์
 • ไม่ซ้ำซาก ได้คิดสร้างสรรค์และตอบปัญหาใหม่ๆ เสมอ
 • แปลกใหม่และท้าทายในการพิสูจน์สมมติฐานของเรากับงานที่ทำว่ามีความเป็นไปได้มากน้อย
 • ค่าตอบแทนสูง มีความมั่นคง และดูมีคุณค่าเนื่องจากน้ำมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
 • สนุกที่ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ได้ไม่จำกัดด้วยหลักเหตุและผล ที่สามารถพิสูจน์และสัมผัสได้ทางกายภาพ

คำถาม : ข้อดีของสายอาชีพ?

 • คิดอะไร ก็ต้องมีเหตุผล สนับสนุน ทำให้เป็นคนชั่งสังเกต
 • ได้ค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ ที่จะทำให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น ทำให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆมากขึ้น ซาบซึ้งกับทุกสิ่งที่มีบนโลก
 • มีอิสระในการคิด มีความแปลกใหม่ในการทำงานเสมอ
 • ต่อยอดความคิดได้เรื่อย เกิดความก้าวหน้าในงานที่ตนเองรัก
 • หางานทำได้ง่าย

คำถาม : ข้อเสียของสายอาชีพ?

 • มีความจำเจอยู่บ้าง และใช้ทักษะเฉพาะทางสูงบางครั้งก็อยากในการทำให้คนอื่นเข้าใจ
 • อาจสัมผัสกับสารเคมีอย่างเลี่ยงไม่ได้
 • ความก้าวหน้าและผลตอบแทนอาจจะไม่สูงเท่าสายวิศวกรสำหรับบางบริษัท
 • อาจไม่มีเวลาให้กับครอบครัว เพราะงานบางอย่างอาจต้องทำแบบต่อเนื่อง

คำถาม : ความรู้ที่ต้องใช้?

 • สารเคมี สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีพื้นฐานเป็นคนชอบสังเกต ชอบคิดวิเคราะห์ หามูลเหตุ ที่มาที่ไป
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และกายภาพ
 • พื้นฐานทางการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาตร์ การคำนวนทางคณิตศาตร์ ความคิดที่รอบคอบ ความรู้ที่จะใจเย็นในขณะที่งานทำเร่งรีบ
 • ต้องมีความรู้ในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ส่วนผสมจนถึงกระบวนการผลิต

คำถาม : ทักษะความสามารถที่ควรมีในสายงานนี้?

 1. เชี่ยวชาญในสายงานของตน                             26.28%
 2. คิดอย่างมีหลักการ                                             20.12%
 3. ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ                                            19.04%
 4. กระตือรือร้น                                                        17.79%
 5. กล้าตัดสินใจ                                                      17.22%
 6. นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี                                    14.42%
 7. ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด        14.09%
 8. เป็นนักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา                     12.64%
 9. ขยัน                                                                     12.64%
 10. เป็นนักวิเคราะห์                                                  10.84%

รู้ข้อมูลเชิงลึกของสายงานนี้แล้ว คนที่กำลังมองหางาน “วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา” อยู่ อย่ารอช้า! คุณต้องรีบเตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่นๆว่าจะรับมือกับความท้าทายนี้ได้อย่างไรให้ตัวเองเป็นสุดยอดในสายอาชีพนี้กันนะคะ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..