มารู้จัก “นักการตลาด” เพิ่มขึ้นกันเถอะ

งานการตลาด (Marketing) หรืออาชีพที่เรียกว่า นักการตลาด เป็นสายงานที่เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของการขับเคลื่อนบริษัทให้เดินไปข้างหน้า เพราะจุดมุ่งหมายหลักของนักการตลาดอยู่ที่การทำให้สินค้าหรือบริการติดตลาดและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักการตลาดจึงจะต้องเป็นคนที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ เพราะต้องคอยพัฒนาสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้ามากที่สุด ยิ่งการตลาดของธุรกิจสมัยนี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ทำให้คนที่มาทำงานด้านนี้จะต้องมีไหวพริบ และรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์หรือนำคนอื่นอยู่เสมอ

จากการสำรวจของ JOBTOPGUN ในหัวข้อเรื่อง “คุณต้องการคนแบบไหนมาทำงานในสายอาชีพของคุณ?” จะมาช่วยเป็นไอเดียให้คุณในการพัฒนาตัวเองในสายอาชีพนี้และรู้จักสายงานการตลาดมากขึ้น โดยเราขอแบ่งปันข้อมูลแบบสำรวจคนในสายงานนี้ เราได้คัดเลือกความคิดเห็นหลักๆ ให้เพื่อนๆที่อยากทำงานในสายงานนี้ได้เตรียมตัวกัน และได้สรุปทักษะความสามารถที่สายงานนี้ต้องมีมาให้เป็นแนวทางกันค่ะ

ทักษะความสามารถที่ควรมีในสายงาน “การตลาด”