คนชอบ “ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว” เป็นคนแบบไหน?

ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว  เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการเรียน ฝึกฝนด้านการต่อสู้และการป้องกันตัว เพื่อช่วยฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ หรือยังช่วยฝึกทักษะไหวพริบของผู้เล่นได้เป็นอย่างนี้ แต่วันนี้ JOBTOPGUN อยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ชอบเล่น “ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว” เป็นคนแบบไหน!

1. อดทน
อดทนต่อการที่จะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่ไม่รู้ว่ามาแบบไหน และอดทนในการต่อสู้กันโดยต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะ ซึ่งการฝึกศิลปะการต่อสู้แบบป้องกันตัวนั้นต้องฝึกอย่างมีความอดทน เมื่อใจรักศิลปะการต่อสู้แล้ว อุปสรรคใด ๆ ไม่สามารถมากั้นกลางได้ ความอดทนเท่านั้นจะนำพาเพื่อความสำเร็จของการใช้ทักษะในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวได้ ยามเราสู้เรายอมต้องเจ็บปวดแต่ต้องอดทนเก็บอาการ เพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ เช่นเดียวกับการอยู่ในสังคมสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ เเม้อยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกกดดันจากคนรอบตัว แต่เราย่อมคิดได้ว่ามันเป็นเพียงคำพูด ไม่ได้เจ็บกายเท่ายามเราสู้

2. สุขุมเยือกเย็น
ในการฝึกวิชาป้องกันตัวท่านอาจารย์ทั้งหลายไม่ได้สอนศาสตร์เหล่านั้นเพื่อการไปรุกรานผู้อื่น แต่สอนเพื่อปกป้องตัวเองและบุคคลอื่น ไม่เน้นการที่จะเข้าไปรุก แต่เน้นการรับมากกว่า เน้นการอดกลั้นที่จะไม่ตอบโต้จนถึงที่สุด และถ้าจะตอบโต้ก็ต้องให้ได้ผลมากที่สุดด้วย จึงเป็นผลให้ผู้ที่ฝึกวิชาป้องกันตัวเป็นผู้ที่สุขุมเยือกเย็นและไต่ตรองเสมอ ก่อนที่จะทำอะไรลงไป จะทำอะไรต้องมีแผน ถ้าสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปดื้อๆ ก็ถูกคู่ต่อสู้น็อค หรือไม่ก็จับทางเราได้ ต้องเยือกเย็นรอจังหวะ ศึกษาคู่ต่อสู้ บุกให้ตรงจุด เร็ว และแรง ไม่ต่างกับการทำงาน ถ้ามัวแก้ปัญหาสุ่มไปเรื่อย ๆ อาจทำให้เกิดผลเสียมากขึ้น ต้องศึกษาอย่างรอบคอบแล้วแก้ให้ตรงจุด

3. กล้าตัดสินใจ
การมีความรู้ในด้านศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว เมื่อเกิดเหตุคับขัน สิ่งเดียวที่ต้องทำในยามนั้น คือการกล้าตัดสินใจการเรียนรู้ในด้านนี้เป็นสิ่งที่สอนให้รู้จักกล้าตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ จึงมีผลกับการทำงานที่เมื่อถึงเวลาทำงานคุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจที่จะลงมือทำสิ่งนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การต่อสู้ทุกวินาทีมีค่า หากเห็นช่องทางในการเอาชนะ ช่องทางในการเอาตัวรอดจะต้องตัดสินใจทำทันที จึงเป็นการฝึกให้บุคคลกล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยอาศัยผลของการวิเคราะห์ที่ฉับไว กล้าเสี่ยงเมื่อเห็นหนทางที่ดีกว่า

4. มีวินัย
การจะเป็นนักกีฬาต้องมีการซ้อมการฝึกฝน คนเก่งสู้คนที่ขยันไม่ได้ การที่เราขยันฝึกซ้อม ซ้อมอย่าง สม่ำเสมอ เป็นเพราะเราสามารถควบคุมตนเองได้ มีวินัยในตนเอง ซึ่งสามารถมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี การฝึกศิลปะป้องกันตัวจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถจดจำท่วงท่าและมีความคล่องตัวอยู่ตลอดเวลา การบังคับตัวเองให้หมั่นฝึกฝนคือการสร้างวินัยอย่างหนึ่ง

5. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง
การมีทักษะป้องกันตัวก็เหมือนกับเรามีความรู้ติดตัว เมื่อเราต้องเจอคู่ต่อสู้ เราก็ใช้วิชาที่เรามีนั้นจัดการคู่ต่อสู้ แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่เป็นอย่างที่เราจะรับมือได้ เราก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ท่าทางอื่น ๆ ที่จะสามารถจัดการกับฝ่ายตรงข้ามได้ เหมือนกับการทำงานที่ว่า เราไม่จำเป็นต้องทำงานให้ตรงตามทฤษฎีก็ได้ แต่เราสามารถที่จะนำทฤษฎีมาดัดแปลงกับงานนั้น ๆ ให้เสร็จก่อนเวลา แต่ผลงานที่ออกมามีค่าเท่ากัน ในวิชาศิลปะการต่อสู้เป็นส่วนหนึ่งที่คล้าย ๆ กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ในแต่ละวันที่เราจะต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมายที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิด เช่น เราต้องมีวิธีรับมือกับคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามอย่างไรเราถึงจะไม่ได้รับบาดเจ็บ เหมือนกับปัญหาที่เราจะต้องเจอก็ต้องรู้จักวิธีปรับตัวตามสถานการณ์ เพื่อให้เราสามารถอยู่ในสังคมต่อไปได้

6. กระตือรือร้น
ความกระตือรือร้นที่จะซ้อมกีฬานั้น ๆ ทำให้ร่างกายได้ฟิตเต็มที่ เปรียบกับการพัฒนาตน คือการมีความกระตือรือร้นในการศึกษาสิ่งที่เราอยากรู้ให้มาก ๆ เพื่อที่เราจะมีความรู้ความสามารถในสิ่งนั้นได้อย่างดีเยี่ยม ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวจำเป็นต้องอาศัยความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างทักษะในการฝึกฝนตนเอง เพื่อความสำเร็จของการศึกษาและการทำงานนั้น ๆ

7. เป็นนักวิเคราะห์
เนื่องจากการต่อสู้ในแต่ละครั้ง เราจะต้องวิเคราะห์คู่ต้อสู้และประเมินสถานการณ์ให้ได้ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้นศิลปะการต่อสู้ทำให้เรารู้จักสังเกตบุคคลรอบข้าง สังเกตสีหน้าและท่าทาง รวมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี รวมถึงการสังเกตสิ่งรอบข้างอยู่เสมอ จะช่วยให้เรามีข้อมูลและมีการวิเคราะห์สถาการณ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการฝึกฝนทักษะนี้โดยเฉพาะ ก่อนที่จะใช้ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวแต่ละครั้ง เราต้องมีการวิเคราะห์คู่ต่อสู้ก่อนว่าเขาจะเข้ามาแบบไหน เมื่อวิเคราะห์และจับทางคู่ต่อสู้ได้แล้ว เราก็จะสามารถใช้ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวได้อย่างถูกวิธี และด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ผู้ที่ใช้เรื่องของศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว คิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัวหรือในการทำงาน

8. รับมือได้กับทุกปัญหา
เราต้องคิดวางแผนและคาดการ์ณล่วงหน้าว่าคู่ต่อสู้จะโจมตีเราแบบไหน ทางไหน ทำให้ต้องเตรียมพร้อมรับมือและป้องกัน ฝึกให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดี

9. มีความเคารพเกรงใจผู้อื่น
ในการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ชั้นสูง อาจารย์มักจะสอดแทรกปรัชญาการวางตัว และการนำวิชาที่เรียนรู้ไปใช้ วิธีต่อสู้กับปัญหาที่ดีที่สุด คือ พยายามหลีกเลี่ยงที่จะต่อสู้ นั่นคือให้พยายามแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสติปัญญาจนถึงที่สุดเสียก่อน หรืออีกนัยหนึ่งคือการให้ความเคารพต่อทุกคน มิใช่ว่ามั่นใจว่ามีฝีมือมากกว่าผู้อื่น ก็นำวิชาที่มีนั้นไปข่มเหงเขา ศิลปะการต่อสู้ทุกแขนง นอกจากจะสอนให้ผู้ฝึกมีความเคารพในตนเองแล้ว ยังต้องมีความเคารพในสิทธ์ิของผู้อื่นอีกด้วย เพราะศิลปะป้องกันตัวไม่ได้มีไว้เพื่อรุกราน แต่มีไว้เพื่อป้องกันตัวเองและคนที่รัก

10. มีพัฒนาการในตนเองสูง
ศิลปะป้องกันตัวเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราพัฒนาร่างกายและจิตใจ ฝึกให้เรามีสมาธิมากขึ้น ศิลปะป้องกันตัวนั้นมีลักษณะเฉพาะตามแบบและลักษณะบุคคล ผู้ที่ฝึกในทางด้านศิลปะการต่อสู้ จึงชอบแข่งขันและหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ตัวเองอยู่เสมอ

+ กล้าเสี่ยง
กล้าได้กล้าเสียในการเล่นกีฬาต้องคิดเสมอว่ามีแพ้ ย่อมมีชนะเปรียบกับการพัฒนาตนเอง คือต้องกล้าที่ท้าทายความก้าวหน้า และเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเข้ามาเสมอ
+ รอบคอบ
การฝึกรำมวยไท้เก็กในขณะรำมวยนั้น ถ้าไม่มีสติอยู่ตลอดเวลา ใจจดจ่อกับท่าที่จะรำ จะทำให้รำผิดกระบวนท่าไป ดังนั้นการฝึก ศิลปะการต่อสู้ต้องอาศัยสมาธิอย่างมาก และเป็นการฝึกความรอบคอบในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น
+ ชอบความท้าทาย
ศิลปะการต่อสู้นั้น จำเป็นต้องมีการฝึกซ้อม และนำท่วงท่ามาประยุกต์ใช้จริง ในศิลปะการต่อสู้แต่ละแขนง นั้นจะแฝงปรัชญาต่าง ๆ ไว้ ทำให้ผู้ฝึกไม่ย่อท้อและกระตุ้นให้เกิดการชอบความท้าทาย

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..