คนชอบ “เล่นอินเตอร์เน็ต” เป็นคนแบบไหน?

ปัจจุบันโลกของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โลกของอินเตอร์เน็ตก็เช่นกัน การเล่นอินเตอร์เน็ตทำให้เราได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเราในปัจจุบันนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นจึงทำให้เราสามารถทันยุคสมัยได้โลกของอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการสืบค้นสิ่งที่เราสนใจ แต่รู้หรือไม่ว่า…การเล่นอินเตอร์เน็ตยังให้ประโยชน์กับคุณในด้านอื่นๆอีก วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนชอบเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นคนแบบไหน!

1. ทันยุคสมัย

ปัจจุบันโลกของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โลกของอินเตอร์เน็ตก็เช่นกัน การเล่นอินเตอร์เน็ตทําให้เราได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเราในปัจจุบันน้ีเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นจึงทำให้เราสามารถทันยุคสมัยได้ โลกของอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการสืบค้นสิ่งที่เราสนใจ เพราะฉะนั้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตจะต้องทันสมัยอยู่เสมอ

2. ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ

อินเตอร์เน็ตเปรียบเป็นประเทศที่มีคนอาศัยอยู่มากที่สุดในโลก ดังนั้นในประเทศที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์มากมายนี้ ย่อมมีความหลากหลายขององค์ความรู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้หมดในช่วงชีวิตเดียว ดังนั้นมันจึงช่วยให้เราเป็นใฝ่รู้ แต่การใฝ่รู้ไม่ได้เกิดจากการที่มีเรื่องราวมากมายที่เราไม่รู้ หากเกิดจากความใฝ่รู้ในตัวเราเองมากกว่า ดังนั้นหากเราเป็นคนที่กระหายในความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะช่วยเปิดมุมมองและโลกทัศน์ของเราให้กว้างไกล อินเตอร์เน็ต ก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่เราสามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ทั่วโลก และทำให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมาย แม้เราไม่มีวันอ่านหนังสือเล่มนี้ได้จบก็ตาม

3. รอบรู้

จากการที่เราชอบใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ จากการเล่นอินเตอร์เน็ต ก็จะเป็นส่วนช่วยให้เรามีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆได้มากขึ้น เพราะการเล่นอินเตอร์เน็ตนั้นหากเราอยากรู้เรื่องใด ก็สามารถค้นหาได้ง่ายรวดเร็ว แหล่งข้อมูลมีมาก ทำให้เราสามารถศึกษาเรื่องนั้นๆได้ตรงตามความต้องการของเรา เพราะอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนี้ค่อนข้างครอบคลุมคนส่วนมาก และผู้คนส่วนมากก็อยากนำเสนอผลงานของตัวเองลงอินเตอร์เน็ต ดังนั้นตัวอินเตอร์เน็ตนั้นเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ดังนั้นผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนมากมักจะมีความรอบรู้ในด้านต่างๆหรือในด้านที่ตัวเองสนใจ

4. นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี

เราสามารถสืบค้นหาตำราความรู้จากการเล่นอินเตอร์เน็ตได้ อย่างเช่น เราอยากได้วิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ หรือสำหรับเด็ก เพียงแค่เราพิมพ์คำค้นหาเราก็จะได้คำที่เราค้นหาออกมา เพียงแค่นั้ นเราก็ได้ความรู้ใหม่ๆ จากการเล่นอินเตอร์เน็ตมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน หรือไม่เราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อกับญาติพี่น้องหรือคนรู้จักรับทราบอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้มหาศาล เราสามารถรู้ข้อมูลบางอย่างเช่น ธุรกิจต่างๆ เรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต แล้วนำมาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจของเราได้ หรือความคิดใหม่ๆจากอินเตอร์เน็ต เราก็สามารถนำมันมาใช้งานได้

5. มีเครือข่ายในการทำงาน / รู้จักคนมาก

การเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นการขยายเครือข่ายในการทำงานทั่วโลก เพราะเราสามารถสานความสัมพันธ์กับเพื่อนๆมากมายที่เราอยากรู้จัก ซึ่งทำให้เรารู้จักคนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศหรือว่าต่างประเทศในการใช้อินเตอร์เน็ตนอกจากจะพัฒนาตัวเองแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีให้กับการทำงานแบบตัวเรามากที่สุด เพราะนอกจากเราไม่ต้องเดินทางรอบโลกแล้ว เราสามารถที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ติดต่อสื่อสารกันได้ รู้จักคนมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ของเราในการใช้อินเตอร์เน็ต

6. มีความคิดสร้างสรรค์

ในอินเตอร์เน็ตเราสามารถค้นหาทุกสิ่งที่เราอยากรู้ และมีข้อมูลที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย จึงเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาเราให้มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ที่เราได้จากการเล่นอินเตอร์เน็ต เรียกได้ว่ามีมากมายเพราะอินเตอร์ เน็ตนั้น มีทั้งผลงานและวิธีการ เทคนิคต่างๆมากมาย ทำให้เราสามารถทดลองและใช้ผล งานหรือเทคนิคนั้นๆเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้เกิดขึ้น เกิดการพัฒนาทั้งตัวเราและผลงานของเราเอง เนื่องจากข้อมูลในเรื่องเดียวกัน แต่ละข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง หลายมุมมองจากคนอาชีพหลายอาชีพ ต่างสถานะ ทำให้เราได้มุมมองอื่นๆที่ต่างไป แล้วนำมาปรับใช้เพื่องาน หรือแนวคิดใหม่ๆได้

7. มีพัฒนาการในตนเองสูง

การรับสื่อและสารประเภทต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการพัฒนาการ ในรูปแบบของการซึมซับ เช่น หากผู้ใช้บริการไม่เก่งภาษาอังกฤษ แต่ชื่นชอบฟังเพลงสากล และมีความกระตือรือร้นในการที่จะหัดร้อง อยากรู้ความหมาย ก็จะทำให้สามารถซึมซับภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเรื่อยๆ หรือหากไม่เคยเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ แต่มีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ก็จะสามารถที่จะค้นคว้า หาข้อมูลจนเกิดเป็นความสามารถอย่างใหม่ให้กับตัวเองคนเรามีพัฒนาการกันทุกคน แต่ละตัวบุคคลว่าจะพัฒนาได้ครบทุกด้านไหม การพัฒนาการจะเป็นไปตามเวลา พร้อมกับสิ่งกระตุ้น แล้วอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งกระตุ้นอีกอย่างหนึ่ง ที่ช่วยในการพัฒนาตนเองเกือบจะทุกด้านอินเตอร์เน็ตจะให้ความรู้ที่ต้องการ ได้คิด ได้วิเคราะห์ วางแผน จะทำให้เราสามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเจอสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น

8. เรียนรู้เร็ว

อินเตอร์เน็ตทำให้คนสามารถหาความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลา อย่างเช่นบางครั้ง เราต้องการสูตรอาหาร
สำหรับทำอาหารสักอย่าง ไม่ว่าจะทำขายหรือทำ รับประทานเองกับครอบครัว เราก็สามารถเปิดอินเตอร์เน็ตในการหาสูตรได้เลย ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหนังสือมาทั้งเล่ม เพื่อต้องการสูตรอาหารเพียงสูตรเดียว ประหยัดทั้งเวลาและเงินในมือเพราะอินเตอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์ในการหาความรู้ มีคนต่างๆมากมายเข้ามาเสนอความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน ทำให้ได้รับความรู้ในหลายมุมมอง หลายรูปแบบมากกว่าการศึกษาจากหนังสือ

9. ชอบเข้าสังคม

ในสังคมของคนที่เล่นอินเตอร์เน็ตก็คล้ายๆกับสังคมในโลกแห่งความจริง มีสังคมหลากหลายให้ได้ลองเข้าไปสัมผัส และหากเข้าไปแล้วไม่ชอบก็ออกมาได้อย่างง่ายดาย ทำให้เป็นคนที่เรียนรู้สังคมได้ดีกว่าคนที่ไม่ชอบเล่นเน็ต

10. กล้าที่จะลองผิดลองถูก

การลองผิดลองถูกในอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่งาน เราจึงกล้าที่จะลองผิดลองถูกได้มากขึ้น แล้วทำให้เราได้เรียนรู้สมมติฐานใหม่ๆได้มากขึ้น และนำมาใช้กับงานที่ทำได้ด้วย การค้นคว้าหาคำตอบไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย การศึกษาหาความรู้รอบตัว จำเป็นที่จะต้องลองผิดลองถูก การค้นหาคำเพื่อสืบค้นข้อมูล การกล้าที่จะเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้รู้ในเว็บคอมมิวนิตี้ เป็นต้น

11. ฉลาดมีไหวพริบ

คนที่เล่นอินเตอร์เน็ตเป็นประจำส่วนใหญ่จะฉลาดมีไหวพริบ เนื่องจากต้องเรียนรู้สังเกตสิ่งผิดปกติหรือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และต้องแก้ปัญหาหรือโต้ตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากปัจจุบันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เราต้องทำความรู้จักกับสิ่งต่างๆและสิ่งแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งการเล่นอินเตอร์เน็ตก็จะทำให้เปิดมุมมอง แก้ไขปัญหาได้มากกว่า

  •  

หากคุณชอบเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นงานอดิเรก อย่าลืมเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำอยู่ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..