คนชอบเล่น “ไวโอลินหรือเชลโล” เป็นคนแบบไหน?

เมื่อพูดถึงดนตรีหรือการเล่นดนตรี จะช่วยให้เราเพลิดเพลินและรู้สึกผ่อนคลาย แต่นอกจากที่กล่าวมาการเล่นดนตรียังมีประโยชน์อีกมากมาย เพราะช่วยพัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคลิกภาพ ความเป็นตัวตน ความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ เสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้เล่น หรือช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์ซึ่งเพลงแต่ละเพลงจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
จะเห็นได้ว่าดนตรีนั้นมีประโยชน์มากมายนอกจากที่กล่าวมานี้ การสร้างเสียงดนตรีสามารถเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิต ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม สร้างความคิดสร้างสรรค์ มองเห็นคุณค่าในตัวเองและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ หรือแม้กระทั่งเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกนั้นเป็นที่นิยมชนิดหนึ่งทำให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยังเป็นการฝึกฝนเพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษอีกด้วย

วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่า การเล่น “ไวโอลินหรือเชลโล” นั้นจะช่วยฝึกทักษะในด้านใดเพิ่มขึ้นบ้าง ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในผลวิจัยเรื่อง “กีฬาและงานอดิเรกฝึกฝนความสามารถของบุคลากรในด้านใดบ้าง” โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนเล่นไวโอลินหรือเชลโลนั้นเป็นคนแบบไหน!

1. สุขุมเยือกเย็น

การเล่นดนตรี จะทําให้มีอารมณ์ที่ละเมียดละไม ซึ่งนอกจากจะทําให้เข้าใจความรู้สึกได้ดีแล้ว ยังทําให้เป็นคนที่มีจิตใจเยือกเย็น รอบคอบ และสุขุม ในการคิดตรึกตรองปัญหาต่างๆ

2. ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจ

หลายจุดยากที่จะผ่านไปได้ต้องใชค้วามตั้งใจสูงจึงจะบรรลุหากล้มเลิกก็ไม่อาจทําสําเร็จได้ การเล่นจึงสอนถึงความมุ่งมั่นและมุมมองในการปรับไปใช้กับสิ่งอื่น

3. อดทน

ต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อให้เล่นได้เป็นเพลง และมีความไพเราะ ต้องใช้เวลากับตัวเองในการพัฒนาไปในระดับสูงข้ึน เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นค่อนข้างยาก

4. เป็นศิลปิน

การเล่นดนตรีชนิดนี้ต้องมีอารมณ์สุนทรีในการเล่นให้ได้อารมณ์และเข้าถึงเนื้อเพลงและความหมายอย่างแท้จ้ริงอีกทั้งยังสามารถส่งอารมณ์จากการเล่นดนตรีชนิดนี้ไปถึงผู้ฟังได้อย่างกินใจ

5. ทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จ

สอนให้เรามองว่าอยากไปให้ถึง อย่างน้อยที่เราสามารถทําได้อยู่ที่จุดใด และต้องกระตุ้นตัวเองว่าต้องทําให้ได้มากกว่าที่เราตั้งเป้าหมายการเล่นดนตรีชนิดนี้สร้างแรงผลักดันให้ตัวเองเสมอที่จะประสบความสําเร็จถึงจุดที่หวังไว้

6. มีความคิดสร้างสรรค์

เมื่อเราสามารถเล่นได้ดีในระดับหนึ่ง เราสามารถคิดทํานองเพลงได้จากความสร้างสรรค์จากอารมณ์ของเราซึ่งอาจเป็นทํานองใหม่ ๆ ที่ไม่ค่อยมีคนได้เล่น

7. ขยัน

ดนตรีชนิดนี้ตองขยันซ้อมเป็นอย่างมากเพราะเป็นดนตรีที่เล่นค่อนข้างยาก ซึ่งอาจตอ้งใช้เวลาในการจับ ตัวโน้ตและทํานองเพลง เพื่อไม่ให้เกิดเสียงเพี้ยน

8. มีพัฒนาการในตนเองสูง

ไวโอลินสามารถทำให้เราได้เรียนรู้ตั้แต่ต้นจากที่เล่นแล้วมีผิดคีย์หรือเพี้ยน ซึ่งจะทําให้เราได้รู้ตัวเอง ทําให้เรามีความพยายามในการฝึกซ้อมเพื่อที่สามารถเข้าไปเล่นรวมเป็นวงดนตรีใหญ่ ๆได้

9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ไวโอลินสามารถฝึกเราให้เป็นคนใจเย็น และเมื่อเราได้ร่วมเล่นกับผู้อื่นในวงดนตรี ก็สามารถทําให้เราได้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่นไดเ้ป็นอย่างดีสิ่งนี้สามารถทาํให้เราพูดคุยกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น

10. มีความสามารถในการนำเสนอ

ผู้ที่เล่นไวโอลินสามารถเล่นสื่ออารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีชนิดนี้ผู้เล่นต้องสามารถสื่อสารอารมณ์ผ่านไวโอลินใหผู้ฟังได้เข้าใจถึงความหมายของเพลงนั้นๆ ไดอ้ย่างลึกซึ้ง

หากคุณเล่น “ไวโอลินหรือเชลโล” เป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านดนตรีที่คุณเล่นเป็นประจำ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ สามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..