รวม 10 ทักษะการทำงานในองค์กรที่คนรุ่นใหม่ต้องมี

             การทำงานในองค์กรนั้นแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับหลาย ๆ คน และเพื่อให้คุณสามารถทำงานและเติบโตในองค์กรได้อย่างดี การมีทักษะในการทำงานที่จำเป็นจึงสำคัญมาก หากอยากรู้ว่ามีทักษะการทำงานใดบ้างที่จำเป็นต่อคนรุ่นใหม่ บทความนี้มีคำตอบมาให้แล้ว

รวม 10 ทักษะในการทำงานที่สำคัญสำหรับคนยุคใหม่

ทักษะการทำงานในองค์กรยุคใหม่ครอบคลุมหลายด้าน

10 ทักษะการทำงานในองค์กรที่คนรุ่นใหม่ต้องมี

             1. Communication Skills

             Communication skills หรือทักษะการสื่อสารนั้นเป็นทักษะการทำงานในองค์กรที่สำคัญมาก ๆ ไม่ใช่เพียงแค่กับคนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังสำคัญกับคนทุกรุ่น ทุกวัยในองค์กร โดยทักษะการสื่อสารนั้นรวมถึงทักษะการสื่อสารด้วยการพูด และการเขียน ซึ่งทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้ง่าย ลดความบาดหมาง และการเข้าใจผิดในการทำงาน รวมถึงช่วยให้นำเสนอผลงานได้อย่างน่าประทับใจ น่าเชื่อถือ และน่าเคารพอีกด้วย

             2. Problem-solving Skills

             Problem-solving Skills หรือทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง ทักษะในการสังเกตเห็น และคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานทุกรูปแบบ โดยผู้ที่มีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดีจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับมือกับปัญหาได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

             3. Teamwork and Collaboration Skills

             ทักษะการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันในทีม (Teamwork) หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยทั่วไป (Collaboration) เป็นทักษะการทำงานในองค์กรที่คนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญ เพราะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพ และความราบรื่นในการทำงาน โดยการมีทักษะการทำงานร่วมกันที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถประสานงานกับผู้ร่วมงานได้อย่างไร้ปัญหา แชร์ไอเดีย และหาทางออกร่วมกันเพื่อเป้าหมายร่วมกันได้เป็นอย่างดี

             4. Leadership Skills

             Leadership Skills หรือทักษะความเป็นผู้นำที่ดี เป็นทักษะที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ และความเติบโตในสายอาชีพได้ โดยทักษะนี้จะรวมถึงการวางแผน จัดการงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามทรัพยากร และแรงงานที่มีอยู่ เพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและน่าพึงพอใจ รวมถึงการช่วยให้กำลังใจ สร้างแรงผลักดัน และกระตุ้นให้คนในทีมทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีและมีประสิทธิภาพด้วย

             5. Adaptability Skills

             Adaptability Skills  หรือทักษะการปรับตัว เป็นอีกหนึ่งทักษะการทำงานในองค์กรที่จำเป็นมากในการทำงานยุคนี้ โดยที่ทักษะนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็ว เพื่อให้รับมือกับเหตุการณ์ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดยเกิดผลกระทบต่องานน้อยที่สุด อีกทั้งยังมีประโยชน์มากต่อการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนตำแหน่งเพราะจะช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และหน้าที่ใหม่ได้รวดเร็ว

             6. Social Intelligence and Networking Skills

             Social intelligence and Networking Skills หมายถึง ทักษะทางสังคม และการสร้างเครือข่ายคอนเนคชันให้กับตัวเอง มีความสำคัญมาก ๆ ต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น และการขยายโอกาสในการทำงานให้กับตัวเอง

             7. Growth Mindset

             อีกหนึ่งสิ่งที่คนรุ่นใหม่จะขาดไม่ได้เลย และช่วยให้คุณสามารถเติบโตในอาชีพการงานได้ก็คือ การมีทัศนคติแบบ Growth Mindset หรือทัศนคติที่เชื่อว่าความสามารถของคนเราสามารถพัฒนาได้เสมอ หากเราพยายามฝึกฝน และพัฒนาตัวเองเป็นประจำ

             8. Data Analyzing Skills

การมีทักษะในการทำงานครบถ้วนทำให้คุณเป็นบุคลกรที่มีคุณภาพ

             ยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคของข้อมูล ไม่ว่าการตัดสินใจทำสิ่งใดก็ควรมีข้อมูล มีสถิติต่าง ๆ มารองรับเสมอ ดังนั้นทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นทักษะในการทำงานที่คนรุ่นใหม่ต้องมี โดยทักษะนี้จะรวมถึงการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณมากที่สุด

             9. Presentation Skills

             ไม่ใช่แค่ทักษะการวิเคราะห์เท่านั้นที่สำคัญ เพราะทักษะการนำเสนอข้อมูลเองก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยผู้มีทักษะการนำเสนอดี ถ่ายทอดข้อมูล ความคิด และความคิดเห็นของตนได้อย่างมีชัดเจน และมีประสิทธิภาพจะสามารถโน้มน้าวใจ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้ ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการนำเสนอได้ไม่ยาก

             10. Technology Literacy Skills

             ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการอัปเดตของเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาช่วยในการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น

             ทั้ง 10 ทักษะนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คนรุ่นใหม่ควรต้องมี เพราะเป็นทักษะในการทำงานที่สำคัญในยุคศตวรรษที่ 21 และจะช่วยให้คุณเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กร และเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน โดยสำหรับใครที่กำลังหางานใหม่ในบริษัทระดับองค์กรต่าง ๆ เข้ามาดูงานได้ที่ JOBTOPGUN แพลตฟอร์มสำหรับคนหางานทำ ที่มีงานอัปเดตทุกวัน พร้อมมีรีวิวบริษัทให้อ่าน และสร้างเรซูเม่ของคุณด้วย Super Resume ที่จะทำให้คุณสมบัติและประวัติการทำงานของคุณโดดเด่นกว่าใครได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน JOBTOPGUN สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งระบบ iOS และ Android หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-853-6999

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..