วิธีสร้าง Teamwork เสริมประสิทธิภาพงาน Digital Marketing

             การทำงานใด ๆ ในองค์กรจะประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพได้นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมแรงและความเป็น Teamwork ของคนทำงาน โดยในบทความนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับความสำคัญของ Teamwork ในทีมงาน Digital Marketing ซึ่งเป็นอาชีพที่กำลังมาแรงในขณะนี้ รวมถึง 4 วิธีสร้าง Teamwork ง่าย ๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมวิธีสร้าง Teamwork ในทีม Digital Marketing

วิธีสร้าง teamwork ทำได้โดยหลายกิจกรรม

Teamwork คืออะไร ?

             Teamwork หมายถึงทักษะการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะรวมถึงทักษะการสื่อสาร การร่วมมือกันระหว่างเพื่อนร่วมงานในทีม และระหว่างทีม ไปจนถึงทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจร่วมกันอย่างประนีประนอม จนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของแต่ละงาน 

ความสำคัญของ Teamwork ในงาน Digital Marketing

             ทักษะการทำงานเป็นทีมนั้น เป็นทักษะที่จำเป็นในทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม และทุกหน่วยงาน ไม่เว้นแม้แต่งาน Digital Marketing เป็นงานที่กำลังได้รับความนิยมมาก ๆ ในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าธุรกิจใด ๆ ก็จำเป็นต้องทำการตลาดแบบดิจิทัลกันทั้งนั้น ทำให้มีตำแหน่งงานด้าน Digital Marketing หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักวางแผนการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และ SEM ที่มีหน้าที่ปรับแต่งเว็บไซต์ และโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ ฝ่ายประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงาน ไปจนถึงนักเขียน นักตัดต่อวิดีโอ และกราฟิกดีไซเนอร์ที่มีหน้าที่ผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ทางออนไลน์ ซึ่งทุก ๆ ตำแหน่งเหล่านี้จำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์การทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จ

             โดยที่ทักษะ Teamwork นั้นมีความสำคัญต่องาน Digital Marketing ดังนี้

             • ทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น

             การมีทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี จะช่วยให้การร่วมมือกันระหว่างคนในทีม และฝ่ายต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และราบรื่น ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออุปสรรคในการทำงานน้อยที่สุด ทำให้งานต่าง ๆ ลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว และน่าพึงพอใจมากที่สุด

             เช่น ฝ่ายประสานงาน นักเขียน และกราฟิกดีไซเนอร์ จำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของโปรเจกต์นั้น ๆ

             • ทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจ และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

             ความสำคัญของทักษะการทำงานเป็นทีมอีกอย่างหนึ่งก็คือ การช่วยให้ผู้ร่วมงานทุกคนมีความเข้าใจกันและกัน และเข้าใจถึงเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในแต่ละงาน ซึ่งจะทำให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

             เช่น นักเขียนจำเป็นต้องมีความเข้าใจตรงกับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO เพื่อเขียนเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับการทำงานของ Search Engines มากที่สุด เพื่อให้เว็บไซต์ติดตำแหน่งที่ดีในหน้าผลการค้นหา

             • ทำให้มีทักษะการแก้ปัญหา และตัดสินใจเกี่ยวกับงานอย่างดีที่สุด

             ทักษะการทำงานเป็นทีมยังมีความสำคัญต่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาร่วมกันของทีมอีกด้วย ยิ่งทีมมีความเป็น Teamwork มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้นเมื่อทีมต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน

             เช่น ฝ่ายประสานงาน และนักเขียน หรือกราฟิกดีไซเนอร์จำเป็นต้องตัดสินใจ และหาข้อตกลงร่วมกันอย่างมีประสิทธภาพได้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละโปรเจกต์มากที่สุด

             • ทำให้ผลลัพธ์ของการทำงานออกมาน่าพึงพอใจ

             เมื่อทุกคนในทีมมีทักษะการทำงานเป็นทีม สื่อสาร ตัดสินใจ และแก้ปัญหาร่วมกันได้ดี และมีเป้าหมายเดียวกันในการทำงาน แน่นอนว่างานที่ออกมาจะมีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากที่สุด

             เช่น เมื่อฝ่ายประสานงานสามารถสื่อสารให้นักเขียนและกราฟิกดีไซเนอร์เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายการทำงาน ทำให้ทุกตำแหน่งสร้างผลงานที่น่าพึงพอใจ  เกิดอุปสรรคน้อยที่สุด จนได้รับคำชื่นชมจากลูกค้า หรือการต่อสัญญาเพิ่มเติม

Teamwork เป็นสิ่งสำคัญสำหรับงาน digital marketing

รวม 4 วิธีสร้าง Teamwork

             กิจกรรมฝึกการสื่อสาร

             กิจกรรมฝึกการสื่อสารอย่างเช่นกิจกรรมส่งต่อข้อความ กิจกรรมวาดรูปตามคำสั่ง หรือกิจกรรมสวมบทบาทสมมติต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารของคนในทีมได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังควรต้องให้ความสำคัญกับความสนิทสนม และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ที่ไม่เคยร่วมมือกันมาก่อนได้ด้วยเช่นกัน โดยอาจใช้กิจกรรม Ice-Breaking ต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้คนสนิทสนมกันได้ง่ายขึ้น

             กิจกรรมสร้างความไว้วางใจ

             กิจกรรมที่ช่วยสร้างความไว้ใจระหว่างผู้ร่วมงานเป็นวิธีสร้าง Teamwork อย่างดี โดยอาจใช้กิจกรรมอย่างเช่น Trust Fall หรือ กิจกรรม Blindfold Walk ที่ให้หัวหน้าทีมนำเพื่อนร่วมทีมที่ถูกปิดตา ร่วมกันทำกิจกรรมใด ๆ ให้สำเร็จ หรืออาจเป็นกิจกรรมคู่ก็ได้

             กิจกรรมฝึกการแก้ปัญหา

             กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากสำหรับการทำงานเป็นทีม และการทำงานด้าน Digital Marketing โดยอาจจัดกิจกรรมที่สร้างสถานการณ์ หรือปัญหาสมมติขึ้นมาเพื่อให้ทีมงานได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือกิจกรรมแชร์ประสบการณ์การแก้ปัญหาที่เคยพบมา

             กิจกรรมฝึกการตัดสินใจ

             กิจกรรมฝึกการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างกิจกรรมบทบาทสมมติเป็นวิธีสร้าง Teamwork ที่จะช่วยให้ทีมงานของคุณมีทักษะที่ดีในการตัดสินใจ และหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงได้

             กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยเสริมศักยภาพในการทำงานให้กับทีม Digital Marketing ได้ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับคู่ค้า ส่วนใครที่กำลังมองหางาน Digital Marketing สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่ หรืออยากเปลี่ยนสายงาน มาลองหาตำแหน่งที่น่าสนใจ ในบริษัทต่าง ๆ ได้ที่ JOBTOPGUN รวมถึงสร้าง Super Resume ที่จะช่วยให้เรซูเม่ของคุณโดดเด่นกว่าใครได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน JOBTOPGUN ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-853-6999 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..