เปิดวิธีรับมือ Generation Gap ปัญหาที่คนทำงานต้องเจอ

             หนึ่งในปัญหาที่ทำให้คนทำงานหลาย ๆ คนต้องหนักใจ เมื่อทำงานร่วมกันในองค์กรที่มีคนหลายรุ่น หลายวัย ก็คงหนีไม่พ้นปัญหาความไม่เข้าใจกันที่เกิดจาก Generation Gap นั่นเอง โดยในบทความนี้เราจะพาคุณมารู้จักว่า Generation Gap คืออะไรกันแน่ มักก่อให้เกิดปัญหารูปแบบใดบ้าง รวมถึงเราจะมีวิธีการรับมือกับปัญหานี้ในที่ทำงานได้อย่างไรบ้าง 

Generation Gap คืออะไร ควรรับมืออย่างไรเมื่อต้องทำงานร่วมกัน

Generation Gap คือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ร่วมงาน

Generation Gap คืออะไร ?

             Generation Gap คือช่องว่างระหว่างวัย ซึ่งหมายถึงความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติในการใช้ชีวิตและการทำงาน รวมถึงความต่างทางค่านิยมของคนในช่วงวัยที่แตกต่างกัน

             ความแตกต่างระหว่างวัยนี้อาจเกิดขึ้นได้จากความแตกต่างกันไปในสังคมตามช่วงเวลาที่คนในแต่ละวัยได้รับการหล่อหลอมเติบโตขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของบริบททางสังคม วัฒนธรรม ไปจนถึงความแตกต่างด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งความต่างเหล่านี้เองที่ส่งผลให้ความคิดของคนแต่ละวัยแตกต่างกัน

             การที่มีช่องว่างระหว่างวัยนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะแม้ว่าการมีคนที่ต่างวัยมาทำงานร่วมกันจะช่วยให้สามารถแชร์ประสบการณ์ แชร์ไอเดียที่แตกต่างกันในการทำงาน และช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่ความแตกต่างทางแนวคิดก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานและอยู่ร่วมกันได้หลายประการเช่นกัน

             ปัญหาที่อาจเกิดจาก Generation Gap

  • การทะเลาะเบาะแว้ง การไม่เข้าใจกัน การแบ่งแยกหรือตีตรากัน
  • การทำงานร่วมกันไม่ราบรื่น เกิดความขัดแย้งในการทำงาน
  • การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจผิดกัน
การรับมือกับความแตกต่างระหว่างวัย

วิธีรับมือกับ Generation Gap

             เพื่อลดและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันของคนแต่ละช่วงวัย การรู้จักวิธีรับมือกับความแตกต่างระหว่างวัยถือเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรมี เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยวิธีรับมือกับ Generation Gap มีอยู่ดังนี้

             1. เข้าใจและยอมรับในความต่าง

             สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานวัยเดียวกันหรือต่างวัยก็คือ การทำความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคนให้ได้เสียก่อนนั่นเอง โดยอาจเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจและยอมรับว่า แต่ละ Generation แต่ละช่วงวัยนั้น มีความคิด ความเชื่อ และทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างไร และไม่ตัดสินหรือแบ่งแยกผู้อื่น เพียงเพราะมีความเห็นหรือแนวคิดที่ต่างกัน

             2. สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ

             เนื่องจากปัญหาเรื่องการสื่อสารนั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยจากความต่างระหว่างวัย ดังนั้น การสื่อสารที่ดี ชัดเจน และมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างวัยได้ โดยควรพยายามสื่อสารกันอย่างชัดเจน และเช็กให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน และเมื่อต้องประสานงานกันควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาที่ฟังดูก้าวร้าว เพราะอาจนำไปสู่การเข้าใจผิดพลาดหรือเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันได้

             3. สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี

             เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข การคอยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้พนักงานแต่ละ Generation รู้สึกผ่อนคลาย และเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันมากขึ้น โดยอาจเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการกล่าวทักทายกัน ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ หรือการเสนอความช่วยเหลือเมื่อทำได้

             4. เรียนรู้จากกันและกัน

             อีกหนึ่งวิธีรับมือกับ Generation Gap ที่สามารถทำได้ก็คือ การสร้างโอกาสเรียนรู้จากความแตกต่างนั่นเอง โดยแทนที่จะถกเถียงหรือทะเลาะกันเมื่อเกิดความเห็นไม่ตรงกัน เราสามารถที่จะรับฟังแนวคิดของแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นได้ หรืออาจเสนอไอเดียต่อยอด เพื่อช่วยกันสร้างข้อตกลงที่ดีที่สุด ซึ่งเมื่อทำได้อย่างนี้แล้ว คุณอาจจะได้เรียนรู้เทคนิคดี ๆ ที่ตัวเองคิดไม่ถึงเนื่องจากขาดประสบการณ์ หรือแนวคิดบางอย่างก็ได้

             5. ช่วยเหลือกันในเรื่องที่ทำได้

             การช่วยเหลือกันในเรื่องที่ทำได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ บางอย่าง จะช่วยให้พนักงานแต่ละช่วงวัยรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม และการเป็นส่วนหนึ่งของทีม และทำให้เกิดความเข้าใจกัน และสนิทสนมกันมากขึ้นด้วย

             6. รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น

             นอกจากการทำความเข้าใจแล้ว การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นก็สำคัญไม่แพ้กันในการรับมือกับความต่างของวัย โดยคนทุกช่วงวัยควรปรับตัวเข้ากับคนอื่น ๆ ในทีมมากขึ้น เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นมืออาชีพมากที่สุด

             7. ปล่อยวางเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

             แน่นอนว่าการคิดไม่ตรงกันนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งหากเราทำให้ทุกความเห็นที่ไม่ตรงกันกลายเป็นเรื่องใหญ่ ก็จะทำให้เสียบรรยากาศในการทำงาน และอาจทำให้ไม่สามารถทำงานให้ลุล่วงได้ แต่หากรู้จักการปล่อยวางในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่สำคัญ และมุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกันเป็นหลัก ก็จะช่วยลดปัญหาในการทำงานได้

             เพื่อให้การทำงานในองค์กรร่วมกันระหว่างวัยต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น ทุกคนจำเป็นต้องรับมือกับ Generation Gap ให้ได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกช่วงวัย และสำหรับใครที่กำลังมองหางานในองค์กรใหญ่ แน่นอนว่าคงต้องได้พบเจอกับ Generation Gap แน่นอน ถ้าพร้อมรับมือกับช่องว่างระหว่างวัยแล้ว มาฝากประวัติสมัครงาน พร้อมสร้าง Super Resume ที่ JOBTOPGUN ได้เลย ใช้งานสะดวกผ่านเว็บไซต์และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JOBTOPGUN ได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-853-6999

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..