Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษี ที่วัยทำงานต้องรู้!

             สำหรับคนทำงานทั้งหลาย นอกจากต้องจดจำวิธียื่นภาษีและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เวียนมาเป็นประจำทุกปีแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่หลายคนอาจจะหลงลืมจนพลาดโอกาสดี ๆ ไปคือ การ “ลดหย่อนภาษี” ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลงได้มากกว่าที่คิด โดยในปีนี้ (2567) ภาครัฐมาพร้อมมาตรการลดหย่อนภาษีแบบใหม่ที่เรียกว่า “Easy E-Receipt” ที่มาแทนโครงการช้อปดีมีคืนที่หลายคนคุ้นเคยกันดี ไปดูกันว่าโครงการนี้จะช่วยลดหย่อนภาษีได้อย่างไร และวัยทำงานอย่างเรา ๆ ต้องรู้อะไรบ้าง ตามมาดูกัน!

Easy E-Receipt ซื้ออะไรบ้างถึงได้ลดหย่อนภาษี?

Easy E-Receipt มาตรการลดหย่อนภาษีปี 67

การลดหย่อนภาษีคืออะไร? ทำไมเราจึงต้องลดหย่อนภาษี?

             “การลดหย่อนภาษี” หรือที่เรียกว่า “ค่าลดหย่อน” คือ รายการใช้จ่ายที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ผู้มีเงินได้สามารถนำไปหักออกจากเงินได้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเพิ่มเติมได้ และวิธีนี้ไม่ใช่การเลี่ยงภาษี แต่เป็นรายการที่กฎหมายอนุญาตให้ทุกคนทำได้ โดยค่าลดหย่อนต่าง ๆ ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้มีทั้งค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว อาทิ ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา และค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ค่าลดหย่อนภาษีจากการซื้อประกัน การออมเงิน และการลงทุน อาทิ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ เงินบริจาค และค่าลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ อาทิ ดอกเบี้ยบ้าน ช้อปดีมีคืน เป็นต้น

             ข้อดีของการลดหย่อนภาษีจะช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลง และมีเงินเก็บมากขึ้นได้ในทันที ซึ่งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์และช่วยสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่มีภาระต่าง ๆ มากมาย และยังเป็นการใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมซี่งทางสรรพากรจัดไว้ให้อีกด้วย

Easy E-Receipt กับช้อปดีมีคืน ต่างกันอย่างไร?

“Easy E-Receipt” หนึ่งในมาตรการลดหย่อนภาษีแบบใหม่ที่วัยทำงานต้องรู้

             “Easy E-Receipt” คือ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายการซื้อสินค้าและบริการมาใช้หักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดถึง 50,000 บาท (ตามฐานภาษีจากรายได้สุทธิของแต่ละคน) เพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี 2567 โดยมี กำหนดเวลาการใช้สิทธิซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 60 วัน โดยผู้ใช้สิทธินี้ได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาปี 2567 (ยื่นแบบต้นปี 2568)

             ทั้งนี้ ความแตกต่างของ Easy E-Receipt กับช้อปดีมีคืนอยู่ตรงรูปแบบใบกำกับภาษีที่ใช้เป็นหลักฐานจะต้องเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Receipt) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) เท่านั้น นอกจากนี้ช้อปดีมีคืนสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท โดย 30,000 แรกจะต้องมีใบกำกับภาษีกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ส่วน 10,000 ที่เหลือจะต้องเป็นใบกำกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่สำหรับมาตรการ Easy E-Receipt สามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 50,000 บาท ซึ่งเป็นความพยายามของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น

เงื่อนไขของมาตรการนี้มีอะไรบ้าง?

เตรียมเงินให้พร้อม! ช็อปอะไรใช้สิทธิ “Easy E-Receipt” ได้บ้าง

             นอกจากสินค้าและบริการทั่วไปที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามปกติแล้ว สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt มีทั้ง

 • ค่าหนังสือทั้งแบบรูปเล่มและแบบ E-Book เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องแล้ว
 • ค่าที่พักโรงแรม และค่าอาหารโรงแรม (เข้าพักหรือใช้บริการตามระยะเวลาของโครงการ Easy E-Receipt เท่านั้น)
 • ค่าซ่อมรถ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เข้าศูนย์ เปลี่ยนยางรถยนต์ หรืออุปกรณ์แต่งรถ
 • ทองคำรูปพรรณ (หักลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จเท่านั้น)

             ส่วนสินค้าและบริการที่ไม่เข้าร่วม ซึ่งต้องพิจารณาให้ดีก่อนซื้อ มีดังนี้

 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เบียร์ ไวน์ และยาสูบ
 • ค่าซื้อยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ
 • ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าทำศัลยกรรม
 • ค่าอาหารสัตว์ทุกประเภท
 • ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

             รู้จักและเข้าใจมาตรการ “Easy E-Receipt” กันแล้ว ใครกำลังอยากช็อปปิง (ในปีต่อ ๆ ไป) ให้เต็มที่ อย่าลืมลองเข้าไปค้นหางานมากมายหลากหลายรูปแบบที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เจอโอกาสดี ๆ เงินเดือนเริ่ด ๆ มาจับจ่ายได้อย่างสบายใจมากขึ้นได้ทันทีที่ JOBTOPGUN ได้เลย

             ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหางาน อยากสมัครงานบริษัทตำแหน่งไหน จะเป็นเด็กจบใหม่ไฟแรง หรือต้องการมองหางานประจำที่ช่วยขยับขยายเปลี่ยนสาย Job ให้ก้าวหน้า ก็สามารถหางานด่วนที่ใช่ ในบริษัทที่ถูกใจ ได้ที่ JOBTOPGUN ทั้งทางเว็บสมัครงานออนไลน์ ที่รวบรวมงานพร้อมข้อมูลเงินเดือนจากบริษัทชั้นนำไว้มากมายกับแอปหางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานจริง ด้วย Super Resume ที่ให้คุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพ นำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร ยังมีรีวิวบริษัทที่ช่วยให้คุณรู้จักบริษัทมากขึ้นตามความจริง โหลดแอป JOBTOPGUN ได้เลยวันนี้ แม้จบใหม่ก็หางานง่าย ได้งานดี ได้ที่ JOBTOPGUN

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..