วิธีพัฒนา ‘ความฉลาดทางอารมณ์’
ความฉลาดทางอารมณ์ หนึ่งในทักษะที่มนุษย์สามารถพัฒนาได้

               ถ้าพูดถึงความฉลาดแล้ว คุณคิดว่ามนุษย์สามารถมีความฉลาดในด้านใดได้บ้าง? ด้านการเรียนรู้? ด้านความจำ? ด้านการวิเคราะห์? ถูกต้องแล้ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเส้นทางที่แตกแขนงออกมาจากความฉลาดของมนุษย์ทั้งสิ้น แต่ค่อนข้างจะเทไปทางความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือ IQ เสียมากกว่า อันที่จริงแล้ว การรู้กาลเทศะ ก็ถือว่าเป็นความฉลาดได้เหมือนกัน แต่จะนับว่าเป็น “ความฉลาดทางอารมณ์” ในวันนี้ พวกเราจะขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันว่าความฉลาดทางอารมณ์คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตของเรา? และทำอย่างไรจึงจะเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ของเราได้?

วิธีฝึกความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะสำคัญในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ความฉลาดทางอารมณ์คืออะไร?

               ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) หรือที่หลาย ๆ คนอาจเคยได้รู้จัก
ในนามของ EQ คือ ความสามารถในการรับรู้และจัดการอารมณ์นั่นเอง ซึ่งนอกจากการทำ
ความเข้าใจกับอารมณ์ของตนเองแล้ว ความฉลาดทางอารมณ์ยังรวมถึงการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์อันดี และการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกจากการจัดการอารมณ์ของตัวเองด้วย คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่สูงมักจะเป็นคนที่สามารถเรียนรู้วิธีที่จะคลายความเครียดของตัวเองลงได้ มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถเอาชนะความท้าทาย และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้

ความฉลาดทางอารมณ์รวมถึงการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

ความฉลาดทางอารมณ์สำคัญอย่างไรกับชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว?

               แม้ว่าเราจะไม่สามารถใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่ต้องการได้ แต่ความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้คุณเป็นบุคคลที่น่าดึงดูดมากขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือในชีวิตส่วนตัว ความน่าดึงดูดตรงนี้จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบให้คุณอยู่เหนือคนอื่น ๆ ได้ และอาจนำไปสู่ความสำเร็จ

               สำหรับชีวิตการทำงาน ความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนที่ช่วยให้คุณอยู่ในองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีเสน่ห์ โดยคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูง
นั่นก็คือพวกเขาจะไม่เอาอารมณ์ด้านลบมาเจือปนในการทำงาน ทำให้เกิดเป็นบุคลิกภาพที่ดี ดูน่าเชื่อถือ และมีลักษณะของความเป็นผู้นำโดดเด่นกว่าคนอื่น อีกทั้ง การมีความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจผู้อื่นได้ดี ซึ่งนั่นอาจเป็นส่วนช่วยในการลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือทีมได้ ความสามารถเหล่านี้อาจทำให้ได้รับการผลักดันจากผู้ใหญ่ในอนาคต และหากงานของคุณเป็นงานที่ต้องดีลกับคนบ่อย ๆ เช่น การติดต่อลูกค้า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น การมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณทำงานของคุณได้เป็นอย่างดี

               สำหรับชีวิตส่วนตัว ความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยทำให้คุณมีชีวิตที่เป็นสุขมากขึ้น เนื่องจากการมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะช่วยให้อะไรก็ตามที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจนั้นจบลงได้อย่างละมุนที่สุดและเกิดปัญหาน้อยที่สุด จากการใช้ทักษะการรับรู้และจัดการอารมณ์ของตัวเอง คุณสามารถเลือกที่จะสื่อสารและแสดงออกได้อย่างถูกกาลเทศะและใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองเพื่อหาทางออกของปัญหาร่วมกัน นอกจากนั้น การรับรู้ตัวเองยังช่วยให้เรียนรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง ทำให้คุณกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง
แต่ก็มีความเปิดกว้าง ยืดหยุ่น สามารถรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิตได้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองในทุก ๆ วันเพื่อเอาชนะเป้าหมายที่วางไว้

ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้เราอยู่ในองค์กรได้อย่างราบรื่น

มีวิธีใดบ้างที่จะช่วยเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ได้?

          1)  ฝึกทำความรู้จักกับอารมณ์ของตัวเอง

            เมื่อเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมา ก่อนที่จะตอบสนองไปตามอารมณ์นั้น ลองฝึกถามตัวเองสักนิดก่อนว่าที่จริงแล้วความรู้สึกนี้คืออะไร เกิดจากอะไร เพื่อที่จะไม่ทำให้การตอบสนองนั้นเกิดเป็นผลเสียขึ้นมา และค้นหาเหตุผลที่เหมาะสมในการตอบรับแทน

          2)  เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับสิ่งใหม่ ๆ

            การสร้างคลังประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับชีวิตจะทำให้เราเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตสูงขึ้น ค้นพบแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่าง ๆ รวมถึงสามารถนำประสบการณ์มาใช้แก้ปัญหาที่หลากหลายได้เช่นกัน

          3)  ผิดพลาดได้ แล้วไปต่อ

            ความผิดพลาดคือความปกติของโลกใบนี้ แต่หลายคนเลือกที่จะยึดเอาความผิดพลาดของตัวเองมาเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต อันที่จริงแล้ว การเก็บความผิดพลาดมาไว้กับตัวไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องรู้จักนำมันมาย้ำเตือนเพื่อไม่ให้ผิดซ้ำอีก และถือมันไว้เฉย ๆ ไม่ต้องเอามาทำร้ายตัวเองจนไม่กล้าไปต่อ ถ้าก้าวข้ามความหนักอึ้งของความผิดพลาดได้ เราก็จะยิ่งมี
ความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้นเท่านั้น

          4)  พักโซเชียลก่อน แม่บอกให้เธอพักผ่อน

            การได้ก้าวเข้าสู่โลกโซเชียลมักจะทำให้ความรู้สึกของเราเหวี่ยงไปมาราวกับรถไฟเหาะ หลายครั้งที่มักจะเกิดเป็นความรู้สึกในแง่ลบ เช่น ความอิจฉา ความโกรธ ความเศร้า ความเครียด การได้พักจากโลกโซเชียลถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราสามารถแยกความเป็นจริงออกจากการแต่งเติมทางอารมณ์ได้ อีกทั้ง ยังช่วยให้เราได้พักผ่อนเพียงพอมากขึ้น
ส่งผลให้สมองของเราทำงานได้ดี ทั้งในด้านความคิดและอารมณ์

การลดการใช้โซเชียล เป็นหนึ่งในวิธีเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์

               เมื่อความฉลาดทางด้านสติปัญญาพร้อม ความฉลาดทางอารมณ์พร้อม จะรออะไรอยู่! ค้นหาองค์กรที่เหมาะกับความสามารถและประสิทธิภาพของคุณได้ที่ www.jobtopgun.com เว็บไซต์ที่รวบรวมงานมากกว่า 5,000 ตำแหน่ง รวมถึงสามารถอ่านรีวิวบรรยากาศการทำงาน สวัสดิการ และอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสมัครงานของคุณได้ทางเว็บไซต์ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..