TAG: งานเด่นบริษัทดัง

รวมงานช่าง หางานช่าง

24/11/22
               งานช่าง เป็นสายงานที่มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่การซ่อม บำรุง ดัดแปลง ติดตั้งแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ที่ขัดข้อง รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ...อ่านต่อ

รวมงานโรงงานที่กำลังเปิดรับสมัคร

22/11/22
               งานโรงงาน ไม่ได้มีแต่เพียงงานใช้แรงงานอย่างเดียวอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่ความจริงแล้วงานในโรงงานนั้นมีหลากหลายฝ่าย อาทิ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง...อ่านต่อ

อัปเดตตำแหน่งงานขายน่าสนใจ สมัครงานขาย

21/11/22
               ตำแหน่งงานขายมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะเป็นงานดูแลลูกค้าและสร้างยอดขายให้บริษัท หากใครเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสาร ชอบพูดคุย...อ่านต่อ

รวมงานฝ่ายผลิตที่กำลังเปิดรับ สมัครงานฝ่ายผลิต

20/11/22
               งานฝ่ายผลิต เป็นฟันเฟืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสายงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่หลักในการดูแลควบคุมตลอดกระบวนการผลิตก่อนนำออกมาวางขายในท้องตลาด...อ่านต่อ

รวมตำแหน่งวิศวกรที่กำลังเปิดรับ สมัครงานวิศวกร

19/11/22
               งานวิศวกร ไม่ได้มีเพียงแค่งานที่เกี่ยวกับการสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการสร้าง พัฒนา ดูแล และควบคุมสิ่งของต่าง ๆ เครื่องยนตร์ ไฟฟ้า...อ่านต่อ

รวมงานบริษัทน่าสนใจ หางาน Designer

18/11/22
               งาน Designer หรืองานออกแบบ คืองานที่สร้างสรรค์ผลงานให้มีความสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่า และมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคมีความสนใจ...อ่านต่อ

รวมตำแหน่ง Manager ที่กำลังเปิดรับ สมัครงานผู้จัดการ

17/11/22
               ตำแหน่ง Manager เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความท้าทายสูง เนื่องจากต้องวางแผน จัดการ ควบคุม และบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร...อ่านต่อ

รวมตำแหน่งเซลล์ที่กำลังเปิดรับ สมัครงานเซลล์

16/11/22
               ตำแหน่งงานเซลล์มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะเป็นงานดูแลลูกค้าและสร้างยอดขายให้บริษัท หากใครเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสาร ชอบพูดคุย...อ่านต่อ

รวมงาน หางานนนทบุรี

10/11/22
               จังหวัดนนทบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลที่ติดกับกรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 1 ชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความเป็นเมืองสูง...อ่านต่อ

รวมงาน หางานขอนแก่น

09/11/22
               ขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สะดวกสบายและสวยงาม ทั้งวัดวาอาราม...อ่านต่อ

คำค้นหายอดนิยม

..